Transmiterea facturii electronice in relatia B2G

Articol scris in data de: 17 Iunie 2022

Situatie de fapt:

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul …

Intrebare:

Avand in vedere prevederile art. ll din legea 139/2022, prevederile art 2 alin (1) lit m) din OUG 120/2021 si faptul ca intre societatea noastra si UAT exista incheiat un Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul … , va rugam sa ne precizati daca societatea nostra este obligata sa se inregistreze in registrul RO e-Factura si sa utilizeze sistemul national privind factura electronica in relatia B2G.Conform art.II din Legea 139 din 2022, operatorii economici care au sediul in Romania sunt obligati ca in relatia B2G sa emita facturi electronice si sa le transmita in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Prin operatori economici intelegem, conform art. 2 alin.1 litera b) din OU 120 din 2021, orice entitate care desfasoara o activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri si prestarea de servicii.

Conform art.2 alin.1 litetra m) din OU 120 din 2021, relatia dintre un operator economic si autoritati contractante, B2G, reprezinta tranzactia dintre un operator economic, in calitate de contractant,subcontractant sau subantreprenor si autoritati contractante sau entitati contractante care primesc si prelucreaza facturi electronice.

Din cazul expus de dumneavostra reiese ca dumneavostra operator economic aveti un contract cu autoritatea contractanta locala de prestare a serviciilor de transport persoane prin curse regulate in municipiu, ceea ce va obliga conform art.II din Legea 139 din 2022, sa emiteti facturi electronice si sa le transmiteti in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

LEGE nr. 139 din 17 mai 2022

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

Articolul II

Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021

privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

Articolul 1

Dispoziţiile prezentului capitol reglementează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi factura electronică la nivel naţional.

Articolul 2

(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) factură electronică – factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată;

b) operator economic – orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

m) relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante – B2G – tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice;

 

Regelementare:

  • art.II din Legea 139 din 2022
  • art. 2 alin.1 litera b) din OU 120 din 2021
  • art.2 alin.1 litetra m) din OU 120 din 2021
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 17/06/2022.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Transmiterea facturii electronice in relatia B2G

Articol scris in data de: 2022-06-17 15:58:44

Autor: Romeo Negrut

Situatie de fapt:

Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul ...

Intrebare:

Avand in vedere prevederile art. ll din legea 139/2022, prevederile art 2 alin (1) lit m) din OUG 120/2021 si faptul ca intre societatea noastra si UAT exista incheiat un Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate in municipiul ... , va rugam sa ne precizati daca societatea nostra este obligata sa se inregistreze in registrul RO e-Factura si sa utilizeze sistemul national privind factura electronica in relatia B2G.

Conform art.II din Legea 139 din 2022, operatorii economici care au sediul in Romania sunt obligati ca in relatia B2G sa emita facturi electronice si sa le transmita in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Prin operatori economici intelegem, conform art. 2 alin.1 litera b) din OU 120 din 2021, orice entitate care desfasoara o activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri si prestarea de servicii.

Conform art.2 alin.1 litetra m) din OU 120 din 2021, relatia dintre un operator economic si autoritati contractante, B2G, reprezinta tranzactia dintre un operator economic, in calitate de contractant,subcontractant sau subantreprenor si autoritati contractante sau entitati contractante care primesc si prelucreaza facturi electronice.

Din cazul expus de dumneavostra reiese ca dumneavostra operator economic aveti un contract cu autoritatea contractanta locala de prestare a serviciilor de transport persoane prin curse regulate in municipiu, ceea ce va obliga conform art.II din Legea 139 din 2022, sa emiteti facturi electronice si sa le transmiteti in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

LEGE nr. 139 din 17 mai 2022

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

Articolul II

Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G, definită conform art. 2 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 4 octombrie 2021

privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

Articolul 1

Dispoziţiile prezentului capitol reglementează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi factura electronică la nivel naţional.

Articolul 2

(1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) factură electronică - factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată;

b) operator economic - orice entitate care desfăşoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse şi/sau prestarea de servicii;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

m) relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante - B2G - tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice;

 

Regelementare:

  • art.II din Legea 139 din 2022

  • art. 2 alin.1 litera b) din OU 120 din 2021

  • art.2 alin.1 litetra m) din OU 120 din 2021

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după