Achizitii titluri de stat – evaluare bilant – monografie contabila

Articol scris in data de: 16 Februarie 2021

Situatie de fapt:

Un ONG cumpara titluri de stat in octombrie 2020 valoare nominala 100000 valoare achizitie 103400. Rata dobanzii 3.5% dobanda se incaseaza anual. Trimestrial se primeste de la banca o evaluare pe baza pretului de piata 103900 (la sfarsitul anului).

Intrebare:

Se evalueaza la sfarsitul anului pentru bilant?

Care este monografia contabila?


Reamintim că titlul de stat reprezintă un instrument financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligați­uni sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă națională ori în valută, pe termen scurt, mediu și lung. Acestea sunt emise în prezent în formă dematerializată (dreptul de proprietate se evidențiază într-un cont de titluri deschis în evidențele intermediarului autorizat) și se identifică printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number).

Titlurile de stat se clasifică în următoarele categorii:

Titluri de stat pe termen scurt. Sunt certi­ficate de trezorerie cu discont, cu scadență de până la un an (6 luni, un an). Certificatele de trezorerie cu discont sunt titluri de stat fără cupon de dobândă, care se cumpără de investitor la o valoare (preț) mai mică decât valoarea nominală, urmând ca la scaden­ță să încaseze valoarea nominală.

Titluri de stat pe termen mediu sau lung, de tip benchmark (de referință). Sunt obligațiuni de stat cu scadență de peste un an (3, 5 și 10 ani), vân­­dute la valoarea nominală, cu discont (preț sub valoarea nominală) sau primă (preț peste va­loarea nominală) și pentru care emitentul plăteș­te anual do­bândă (cupon), conform condițiilor din prospec­tul de emisiune. În cazul obligațiunilor de stat de tip benchmark, valoarea nominală a seriei de ti­­tluri emi­se și aflate în circulație poate fi majo­rată ulterior de către emitent prin redeschideri ulte­rioa­re, în con­di­țiile menținerii caracteristicilor ini­țiale ale emisiunii (rata dobânzii, data plății dobânzii și data scadenței).

Totodată, OMFP nr. 4.160/2015 prevede că func­țiunea conturilor 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare” și 786 „Venituri financiare din amor­tizări și ajustări pentru pierdere de valoare” se mo­di­fică și va avea următorul cuprins:

„Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltu­ielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (…)

– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471); (…)”

„Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența venitu­rilor financiare din amortizarea diferențelor favora­bile aferente titlurilor de stat achiziționate, precum și a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.

În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (…)

– valoarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amor­tizate (472).”

Ordinul 1802/2014 prevede urmatoarele in legatura cu evaluarea titlurilor de participare ( unde se incadreaza titlurile de stat ) :

“  91. – (1) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

 (2) Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.”

Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare

122^1. – Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans”/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

122^2. – Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 “Venituri înregistrate în avans”, urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

(3) La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.

Valoarea unitatilor de fond se evalueaza numai la inchiderea exercitiului financiar, si atunci se ajusteaza valoarea in functie de cotatie, nu si la trimestru.

Variatia de valoare in cusul anului se inregistreaza numai atunci cand se vand unitatile de fond, ca diferenta intre venituri (suma incasata) si cheltuieli (suma achitata la achizitie).

In cazul de fata avem titluri de stat achizitionate in lei de tip benchmark ( cu scadenta mai mare de 1 an) cu dobanda incasata anual :

Monografie la achizitie: (presupunem ca sunt cu scadenta la 5 ani)

a) Achiziția titlurilor recunoscute ca imobilizări financiare:

103.400 lei
 2677
„Obligațiuni achiziționate
cu ocazia emisiunilor
efectuate de terți”
=%
2695
„Vărsăminte de efectuat
pentru alte imobilizări
financiare”
103.400 lei
100.000 lei
472
„Venituri înregistrate
în avans”
3400lei

Plata prin banca:  2695 = 5121    103.400 lei

b) Recunoașterea anuală a venitului în avans în contul de profit și pierdere pe perioada deținerii titlu­rilor, respectiv 5 ani: 3.400 lei/5 ani = 680 lei

680 lei472 „Venituri înregistrate
în avans”
= 786 „Venituri financiare
din amortizări și ajustări
pentru pierdere de valoare”
680 lei

Evaluarea titlurilor la data bilanțului se face la cursul ultimei zile de tranzacționare.
– înregistrarea diferenței pozitive din evaluare doar in cazul titlurilor pe termen scurt:

508 = 768 – alte venituri financiare –  500 lei ( deoarece la termen scurt avem contul 508 nu 267).

Daca noi avem titluri pe termen mai mare de 1 an, nu se evalueaza la sfarsitul anului , ele fiind la costul istoric in bilant.

 

Reglementare:

  • Ordin 1802/2014 – 122^ 1.
  • Art 122^2 ; pct 91 (1) ; 91 (2)
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 16/02/2021.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Achizitii titluri de stat – evaluare bilant – monografie contabila

Articol scris in data de: 2021-02-16 15:18:07

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

Un ONG cumpara titluri de stat in octombrie 2020 valoare nominala 100000 valoare achizitie 103400. Rata dobanzii 3.5% dobanda se incaseaza anual. Trimestrial se primeste de la banca o evaluare pe baza pretului de piata 103900 (la sfarsitul anului).

Intrebare:

Se evalueaza la sfarsitul anului pentru bilant?

Care este monografia contabila?
Reamintim că titlul de stat reprezintă un instrument financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligați­uni sau alte instrumente financiare constituind împrumuturi ale statului în monedă națională ori în valută, pe termen scurt, mediu și lung. Acestea sunt emise în prezent în formă dematerializată (dreptul de proprietate se evidențiază într-un cont de titluri deschis în evidențele intermediarului autorizat) și se identifică printr-un cod unic (codul ISIN – International Securities Identification Number).

Titlurile de stat se clasifică în următoarele categorii:

Titluri de stat pe termen scurt. Sunt certi­ficate de trezorerie cu discont, cu scadență de până la un an (6 luni, un an). Certificatele de trezorerie cu discont sunt titluri de stat fără cupon de dobândă, care se cumpără de investitor la o valoare (preț) mai mică decât valoarea nominală, urmând ca la scaden­ță să încaseze valoarea nominală.

Titluri de stat pe termen mediu sau lung, de tip benchmark (de referință). Sunt obligațiuni de stat cu scadență de peste un an (3, 5 și 10 ani), vân­­dute la valoarea nominală, cu discont (preț sub valoarea nominală) sau primă (preț peste va­loarea nominală) și pentru care emitentul plăteș­te anual do­bândă (cupon), conform condițiilor din prospec­tul de emisiune. În cazul obligațiunilor de stat de tip benchmark, valoarea nominală a seriei de ti­­tluri emi­se și aflate în circulație poate fi majo­rată ulterior de către emitent prin redeschideri ulte­rioa­re, în con­di­țiile menținerii caracteristicilor ini­țiale ale emisiunii (rata dobânzii, data plății dobânzii și data scadenței).

Totodată, OMFP nr. 4.160/2015 prevede că func­țiunea conturilor 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare” și 786 „Venituri financiare din amor­tizări și ajustări pentru pierdere de valoare” se mo­di­fică și va avea următorul cuprins:

„Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltu­ielilor financiare cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare.

În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (...)

– valoarea diferenței dintre suma plătită la achiziția titlurilor de stat și suma rambursată la scadență, aferente titlurilor de stat, amortizată (471); (...)”

„Contul 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare»

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența venitu­rilor financiare din amortizarea diferențelor favora­bile aferente titlurilor de stat achiziționate, precum și a celor din ajustări pentru pierdere de valoare.

În creditul contului 786 «Venituri financiare din amortizări și ajustări pentru pierdere de valoare» se înregistrează: (...)

– valoarea diferențelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziționate, amor­tizate (472).”

Ordinul 1802/2014 prevede urmatoarele in legatura cu evaluarea titlurilor de participare ( unde se incadreaza titlurile de stat ) :

“  91. - (1) Titlurile pe termen scurt (acţiuni şi alte investiţii financiare) admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la valoarea de cotaţie din ultima zi de tranzacţionare, iar cele netranzacţionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.

 (2) Titlurile pe termen lung (acţiuni şi alte investiţii financiare) se evaluează la costul istoric, mai puţin eventualele ajustări pentru pierdere de valoare.”

Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizări financiare

122^1. - Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), în cazul achiziţionării de titluri de stat pentru care suma plătită la achiziţie este mai mare decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, diferenţa dintre cele două valori este înregistrată în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"/analitic distinct. Această diferenţă va fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

122^2. - Dacă suma plătită pentru achiziţionarea titlurilor de stat este mai mică decât suma care urmează a fi rambursată la scadenţă, entitatea recunoaşte titlurile achiziţionate la valoarea care urmează a fi rambursată la scadenţă. În acest caz, diferenţa dintre cele două valori se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans", urmând a fi recunoscută în contul de profit şi pierdere linear, pe perioada deţinerii titlurilor respective.

(3) La finele fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.

Valoarea unitatilor de fond se evalueaza numai la inchiderea exercitiului financiar, si atunci se ajusteaza valoarea in functie de cotatie, nu si la trimestru.

Variatia de valoare in cusul anului se inregistreaza numai atunci cand se vand unitatile de fond, ca diferenta intre venituri (suma incasata) si cheltuieli (suma achitata la achizitie).

In cazul de fata avem titluri de stat achizitionate in lei de tip benchmark ( cu scadenta mai mare de 1 an) cu dobanda incasata anual :

Monografie la achizitie: (presupunem ca sunt cu scadenta la 5 ani)

a) Achiziția titlurilor recunoscute ca imobilizări financiare:

[table id=502 responsive=scroll /]

Plata prin banca:  2695 = 5121    103.400 lei

b) Recunoașterea anuală a venitului în avans în contul de profit și pierdere pe perioada deținerii titlu­rilor, respectiv 5 ani: 3.400 lei/5 ani = 680 lei

[table id=503 responsive=scroll /]

Evaluarea titlurilor la data bilanțului se face la cursul ultimei zile de tranzacționare.
– înregistrarea diferenței pozitive din evaluare doar in cazul titlurilor pe termen scurt:

508 = 768 – alte venituri financiare -  500 lei ( deoarece la termen scurt avem contul 508 nu 267).

Daca noi avem titluri pe termen mai mare de 1 an, nu se evalueaza la sfarsitul anului , ele fiind la costul istoric in bilant.

 

Reglementare:

  • Ordin 1802/2014 – 122^ 1.

  • Art 122^2 ; pct 91 (1) ; 91 (2)

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după