Anularea obligatiilor de plata accesorii stabilite in urma deciziei organului fiscal din 06.03.2020

Articol scris in data de: 04 August 2020

Situatia de fapt:

O societate comerciala a avut control fiscal pentru perioada 2016-iunie 2019. In urma controlului fiscal, au fost stabilite debite a caror scadenta este 05.04.2020, actul de control fiind incheiat pe data de 06.03.2020.

Intrebare:

Avand in vedere prevederile OUG 29 si 99 pe 2020, aceste datorii sunt scadente in data de 25.10.2020?
Daca aman pana la aceasta data achitarea lor, mai beneficiez de reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare?


OUG 69/2020 la Cap. II – “Anularea unor obligaţii accesorii” defineste sfera de aplicare pentru anularea obligatiilor (Art. VIII) astfel:

“(1)      Prezentul capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

(2)       În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

a) Obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;……….”

Conditiile de anulare sunt detaliate la Art. IX din aceeasi ordonanta. Astfel, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

“a) Toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) Debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) -c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.”

In data de 20.07.2020 este publicat Ordinul 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale de anulare sunt următoarele:

a) Dobânzi/majorări de întârziere;
b) Penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
c) Orice alte obligaţii de plată accesorii.

In concluzie, puteti beneficia de anularea accesoriilor calculate prin decizia organului fiscal din data de 06.03.2020 depunand notificarea (ANEXA nr. 1:NOTIFICARE privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale) din Ordinul 2100/2020 la organul fiscal de care apartineti, pana la data de 15 decembrie 2020, dar, cu mentiunea, ca inainte de depunerea notificarii fiind obligatorie plata obligatiilor principale restante si indeplinirea cumulativa a conditiilor de la Art. IX din OUG 69/2020.

Reglementare:

– MFP 2100/2020

– OUG 69/2020

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 04/08/2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Anularea obligatiilor de plata accesorii stabilite in urma deciziei organului fiscal din 06.03.2020

Articol scris in data de: 2020-08-04 12:34:50

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

O societate comerciala a avut control fiscal pentru perioada 2016-iunie 2019. In urma controlului fiscal, au fost stabilite debite a caror scadenta este 05.04.2020, actul de control fiind incheiat pe data de 06.03.2020.

Intrebare:

Avand in vedere prevederile OUG 29 si 99 pe 2020, aceste datorii sunt scadente in data de 25.10.2020?
Daca aman pana la aceasta data achitarea lor, mai beneficiez de reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare?
OUG 69/2020 la Cap. II - "Anularea unor obligaţii accesorii" defineste sfera de aplicare pentru anularea obligatiilor (Art. VIII) astfel:

"(1)      Prezentul capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

(2)       În sensul prezentului capitol, prin obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:

a) Obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi data de 31 martie 2020 inclusiv;

b) Diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi diferenţele de obligaţii bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite de organul fiscal central prin decizie de impunere emisă şi comunicată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a verificării situaţiei fiscale personale;………."

Conditiile de anulare sunt detaliate la Art. IX din aceeasi ordonanta. Astfel, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

"a) Toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

b) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) Debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;

d) Debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) -c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii."

In data de 20.07.2020 este publicat Ordinul 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale de anulare sunt următoarele:

a) Dobânzi/majorări de întârziere;
b) Penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
c) Orice alte obligaţii de plată accesorii.

In concluzie, puteti beneficia de anularea accesoriilor calculate prin decizia organului fiscal din data de 06.03.2020 depunand notificarea (ANEXA nr. 1:NOTIFICARE privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale) din Ordinul 2100/2020 la organul fiscal de care apartineti, pana la data de 15 decembrie 2020, dar, cu mentiunea, ca inainte de depunerea notificarii fiind obligatorie plata obligatiilor principale restante si indeplinirea cumulativa a conditiilor de la Art. IX din OUG 69/2020.

Reglementare:

- MFP 2100/2020

- OUG 69/2020
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după