Calcularea, retinerea si plata impozitului pentru folosirea imaginilor cu obiectivele din patrimoniul cultural

Articol scris in data de: 23 Septembrie 2022

Situația de fapt:

Impozit pe folosirea imaginii patrimoniului. O societate cumpara bancnote “suvenir” cu valoare 0 de la producator din Olanda si le vinde la institutii publice in Romania. Bancnotele arata ca cele reale si au desenate pe ele imaginea unei institutii a statului precum Cetatea Fagarasului, Curtea Domneasca,etc. Se cumpara ca suvenire.

Întrebare:

In acest caz societatea trebuie sa achite impozit pe folosirea imaginii patrimoniului conform OUG 51/1998 si HG 1502/2007?
Daca da, cum si unde se declara si cum se calculeaza si achita?Conform art.21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998, operatorii economici care realizeaza in vederea comercializarii, reproduceri, copii sau mulaje dupa bunuri culturale mobile aflate in proprietate publica, ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate in proprietate publica venituri, vor plati o cota de 5% din inacasarile realizate catre Fondul Cultural National.

Conform art.21 alin.1 litera e) din OUG 51 din 1998, operatorii economici care realizeaza venituri din vanzarea calendarelor, cartilor postale ilustrate, calendare, afise, posterelor si imaginilor autocolante, vor plati o cota de 3% din inacasarile realizate catre Fondul Cultural National.

Conform art.22 din OUG 51 din 1998, sumele se calculeaza lunar si se varsa in contul Fondului Cultural National pana pe data de 15 a lunii urmatoare  realizarii veniturilor. In cazul in care activitatea operatorului economic se incadreaza la doua sau mai multe obligatii de plata prevazute la art.21, operatorul economic datoreaza contributia aferenta activitatii cu cea mai mare cota.

Procentul se aplica asupra venitului realizat din care s-a scazut valoarea TVA.

Declaratia lunara privind obligatia de plata la Fondul Cultural National si ordinul de plata al contributiei vor continela explicatii si codul obligatiei de plata.

Luand in considerare cele scrise de dumneavoastra, ca aveti cumparate bancnote cu valoare 0 de la un producator din Olanda, fara a specifica clar ce fel de bancnote sunt, opinam ca se incadreaza la plata catre Fondul Cultural National, conform art.21 alin.1 litera a), regasindu-se la categoria reproduceri.

ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

Articolul 21

(1) Fondul Cultural Naţional este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuţii:

a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările obţinute din difuzarea, vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri şi expoziţii pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepţia muzeelor şi galeriilor de artă;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;

i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi recreative şi distractive;

j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

l) cota prevăzută la art.12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;

o) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;

p) donaţii, legate sau alte liberalităţi;

q) sponsorizări;

r) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;

s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română – S.A.;

ş) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care sa dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

Articolul 22

(1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.

(5) În cazul în care activităţile unui operator economic intră sub incidenţa a două sau mai multor obligaţii de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuţia aferentă activităţii cu cea mai mare cotă.

DECLARAŢIE LUNARĂ
privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
pe luna ………………., anul ……….

Denumirea plătitorului ………………………………………………

Codul fiscal …………………. numărul/data autorizaţiei/certificatului de înmatriculare ……………….

Sediul/domiciliul: localitatea ………………… str. ………………. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., sectorul/judeţul

…………………., codul poştal …………………, telefon/fax ………………………… .

Conturi bancare Banca
............................................................
............................................................
............................................................

A. Obligaţia de plată, la Fondul cultural naţional

Contribuţia lunară, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005  Restanţe (lei)Dobânzi şi penalităţi, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 (lei)Total (lei)
a)5%Lei
b)5%Lei
c)2%Lei
d)40%Lei
d1)20%Lei
e)3%Lei
f)2%Lei
g)2%Lei
h)2%Lei
i)1%Lei
j)1%Lei
k)10%Lei
l)10%Lei
m)10%Lei
n)3%Lei
TOTAL:Lei

B. Documentul de plată

Nr. crt.Numărul documentului de platăExplicaţia plăţii (contribuţie lunară, restanţe, penalităţi)Suma (lei)

Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Numele ....................................
Prenumele .................................
Data ......................................
Funcţia*) .................................

Conform art.4 litera a) din Normele Metodologice ale HG 1502 din 2007, reprezinta 2% din valoarea fara TVA a produselor si serviciilor stipulate la art.51 alin.3 litera a) – c) din Legea 422 din 2001.

Conform art.51 din Legea 422 din 2001, produsele si serviciile pentru care se plateste timbrul monumentelor istorice sunt: cartile postale ilustrate, plicurile, timbrele,hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlase, enciclopedii, filme artistice si documentare, casete video si CD, diapozitive, videoclipuri, carduri bancare si cartele telefonice comercializate in Romania, pe care sunt reprezentate monumente istorice prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior, bilete de intrare la monumente istorice puse la dispozitia publicului, bilete de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrment, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele consturite protejate.

Luand in considerare cele scrise de dumneavostra, ca aveti cumparate bancnote cu valoare 0 de la un producator din Olanda, fara a specifica clar ce fel de bancnote sunt, opinam ca nu se incadreaza la plata timbrului monumentelor istorice pentru ca nu se incadreaza la nici una din categoriile mentionate la art.51 alin.3 litera a) – c).

HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

Articolul 4

Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă:

a) 2% din valoarea, fără TVA, a produselor şi serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată;

b) 350 lei/masă/lună pentru activităţile de cazinou;

c) 10 lei/lună/aparat pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria maşinilor electronice şi/sau mecanice cu câştiguri;

d) 500 lei/lună/sală pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria Bingo;

e) 30 lei/lună/agenţie pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria pariuri;

f) 2% din suma achitată de participanţi pentru toate jocurile organizate de Compania Naţională “Loteria Română”.

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**)

privind protejarea monumentelor istorice

Articolul 51

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;

d) abrogată.

In concluzie, pentru folosirea imaginilor cu obiectivele din patrimoniul cultural, sunteti obligati la plata procentului de 5% catre Fondul Cultural National, conform art. 21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998, dar nu sunteti obligati la plata Timbrului monumentelor istorice, deoarece nu va incadrati la art.51 alin.3 litera a) din Legea 422 din 2001.

 

Reglementare:

 • art.21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998
 • art.21 alin.1 litera e) din OUG 51 din 1998
 • art.22 din OUG 51 din 1998
 • art.4 litera a) din Normele Metodologice ale HG 1502 din 2007
 • art.51 din Legea 422 din 2001
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 23/09/2022.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Calcularea, retinerea si plata impozitului pentru folosirea imaginilor cu obiectivele din patrimoniul cultural

Articol scris in data de: 2022-09-23 16:08:59

Autor: Romeo Negrut

Situația de fapt:

Impozit pe folosirea imaginii patrimoniului. O societate cumpara bancnote "suvenir" cu valoare 0 de la producator din Olanda si le vinde la institutii publice in Romania. Bancnotele arata ca cele reale si au desenate pe ele imaginea unei institutii a statului precum Cetatea Fagarasului, Curtea Domneasca,etc. Se cumpara ca suvenire.

Întrebare:

In acest caz societatea trebuie sa achite impozit pe folosirea imaginii patrimoniului conform OUG 51/1998 si HG 1502/2007?
Daca da, cum si unde se declara si cum se calculeaza si achita?


Conform art.21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998, operatorii economici care realizeaza in vederea comercializarii, reproduceri, copii sau mulaje dupa bunuri culturale mobile aflate in proprietate publica, ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate in proprietate publica venituri, vor plati o cota de 5% din inacasarile realizate catre Fondul Cultural National.

Conform art.21 alin.1 litera e) din OUG 51 din 1998, operatorii economici care realizeaza venituri din vanzarea calendarelor, cartilor postale ilustrate, calendare, afise, posterelor si imaginilor autocolante, vor plati o cota de 3% din inacasarile realizate catre Fondul Cultural National.

Conform art.22 din OUG 51 din 1998, sumele se calculeaza lunar si se varsa in contul Fondului Cultural National pana pe data de 15 a lunii urmatoare  realizarii veniturilor. In cazul in care activitatea operatorului economic se incadreaza la doua sau mai multe obligatii de plata prevazute la art.21, operatorul economic datoreaza contributia aferenta activitatii cu cea mai mare cota.

Procentul se aplica asupra venitului realizat din care s-a scazut valoarea TVA.

Declaratia lunara privind obligatia de plata la Fondul Cultural National si ordinul de plata al contributiei vor continela explicatii si codul obligatiei de plata.

Luand in considerare cele scrise de dumneavoastra, ca aveti cumparate bancnote cu valoare 0 de la un producator din Olanda, fara a specifica clar ce fel de bancnote sunt, opinam ca se incadreaza la plata catre Fondul Cultural National, conform art.21 alin.1 litera a), regasindu-se la categoria reproduceri.

ORDONANŢĂ nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale

Articolul 21

(1) Fondul Cultural Naţional este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor culturale, ale cărui venituri proprii provin din următoarele contribuţii:

a) o cotă de 5% din încasările operatorilor economici care realizează, în vederea comercializării, reproduceri, copii sau mulaje realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările din comisioane, realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din intermedierea vânzării imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările obţinute din difuzarea, vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

e) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor şi imaginilor autocolante, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care organizează târguri şi expoziţii pentru care se percepe taxă de vizitare, cu excepţia muzeelor şi galeriilor de artă;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau pe domeniul public aflat în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;

i) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri, parcuri de distracţii şi alte activităţi recreative şi distractive;

j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu conţinut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

l) cota prevăzută la art.12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

m) cota prevăzută la art. 26 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru construcţiile amplasate în zona de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică şi/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;

o) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;

p) donaţii, legate sau alte liberalităţi;

q) sponsorizări;

r) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;

s) o cotă de 2% din încasările Companiei Naţionale Loteria Română - S.A.;

ş) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

........................................................................................................................................................................

(3) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activităţile respective, din care sa dedus TVA aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

Articolul 22

(1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori şi se varsă de către aceştia în bugetul Fondului Cultural Naţional, până la data de 15 a lunii următoare.

........................................................................................................................................................................

(3) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaraţia lunară privind obligaţia de plată la Fondul Cultural Naţional şi ordinul de plată al contribuţiei vor conţine la explicaţii şi codul obligaţiei de plată, cod ce va fi utilizat şi de administraţiile fiscale pentru fişa plătitorului.

(5) În cazul în care activităţile unui operator economic intră sub incidenţa a două sau mai multor obligaţii de plată prevăzute la art. 21 alin. (1), operatorul economic în cauză datorează contribuţia aferentă activităţii cu cea mai mare cotă.

DECLARAŢIE LUNARĂ
privind obligaţia de plată la Fondul cultural naţional
pe luna ..................., anul ..........


Denumirea plătitorului ......................................................

Codul fiscal ...................... numărul/data autorizaţiei/certificatului de înmatriculare ...................

Sediul/domiciliul: localitatea ..................... str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul

......................, codul poştal ....................., telefon/fax .............................. .

[table id=670 responsive=scroll /]


A. Obligaţia de plată, la Fondul cultural naţional

[table id=671 responsive=scroll /]

B. Documentul de plată

[table id=672 responsive=scroll /]

Cunoscând pedeapsa aplicată infracţiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

[table id=675 responsive=scroll /]

Conform art.4 litera a) din Normele Metodologice ale HG 1502 din 2007, reprezinta 2% din valoarea fara TVA a produselor si serviciilor stipulate la art.51 alin.3 litera a) - c) din Legea 422 din 2001.

Conform art.51 din Legea 422 din 2001, produsele si serviciile pentru care se plateste timbrul monumentelor istorice sunt: cartile postale ilustrate, plicurile, timbrele,hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlase, enciclopedii, filme artistice si documentare, casete video si CD, diapozitive, videoclipuri, carduri bancare si cartele telefonice comercializate in Romania, pe care sunt reprezentate monumente istorice prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior, bilete de intrare la monumente istorice puse la dispozitia publicului, bilete de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrment, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele consturite protejate.

Luand in considerare cele scrise de dumneavostra, ca aveti cumparate bancnote cu valoare 0 de la un producator din Olanda, fara a specifica clar ce fel de bancnote sunt, opinam ca nu se incadreaza la plata timbrului monumentelor istorice pentru ca nu se incadreaza la nici una din categoriile mentionate la art.51 alin.3 litera a) - c).

HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

Articolul 4

Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă:

a) 2% din valoarea, fără TVA, a produselor şi serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată;

b) 350 lei/masă/lună pentru activităţile de cazinou;

c) 10 lei/lună/aparat pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria maşinilor electronice şi/sau mecanice cu câştiguri;

d) 500 lei/lună/sală pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria Bingo;

e) 30 lei/lună/agenţie pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria pariuri;

f) 2% din suma achitată de participanţi pentru toate jocurile organizate de Compania Naţională "Loteria Română".

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (**republicată**)

privind protejarea monumentelor istorice

Articolul 51

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional prin Institutul Naţional al Patrimoniului.

(2) Cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate;

d) abrogată.

In concluzie, pentru folosirea imaginilor cu obiectivele din patrimoniul cultural, sunteti obligati la plata procentului de 5% catre Fondul Cultural National, conform art. 21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998, dar nu sunteti obligati la plata Timbrului monumentelor istorice, deoarece nu va incadrati la art.51 alin.3 litera a) din Legea 422 din 2001.

 

Reglementare:

 • art.21 alin.1 litera a) din OUG 51 din 1998

 • art.21 alin.1 litera e) din OUG 51 din 1998

 • art.22 din OUG 51 din 1998

 • art.4 litera a) din Normele Metodologice ale HG 1502 din 2007

 • art.51 din Legea 422 din 2001

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după