Dividende interimare – proceduri de lucru, monografie contabila

Articol scris in data de: 10 Septembrie 2020

Situatie de fapt:

O microintreprindere doreste sa scoata dividendele aferente anului in curs, respectiv 2020.

Intrebare:

Cand se pot scoate aceste dividende? Le pot scoate acum in august sau trebuie la trimestrul III, respectiv la 30.09.20? Trebuie sa prind scoaterea lor in balanta lunii septembrie?

Ce documente trebuiesc intocmite in vederea scoaterii acestor dividende?

Care sunt riscurile sau inconvenientele intocmirii situatiilor interimare?


Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile au fost făcute o serie de precizări cu privire la situațiile financiare interimare care se întocmesc de către entitățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Astfel:

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din bilanț și contul de profit și pierdere, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1.802/2014. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2.844/2016. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt  însoțite de politicile contabile semnificative.

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare, entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii realizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și ale evaluării acestor elemente potrivit reglementărilor contabile aplicabile sunt evidențiate în contabilitatea entității. Întocmirea situațiilor financiare interimare se realizează pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

În termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către AGA, situațiile financiare interimare vor fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Tinand cont de aceste aspecte formulam urmatoarele raspunsuri :

Cand se pot scoate aceste dividende?

Dividendele se pot scoate pe tot timul anului 2020, cu respectarea legii 163/2018 si OMFP nr, 3067/2018

adica dupa efectuarea inventarierii patrimoniului si depunerea la ANAF a situatiilor financiare trimestriale.

Le pot scoate acum in august sau trebuie la trimestrul III, respectiv la 30.09.20?

Pentru a se ridica dividende in luna august sau septembrie trebuie intocmit un bilant interimar la 30.06.2020 (T2) si depus la ANAF.

Dividendele ridicate in august sau septembrie vor fi din rezultatul financiar ( profit existent la 30.06.2020).

Pentru profitul existent la 30.09.2020 se vor ridica dividende doar incepand cu 01.10.2020 dupa depunerea bilantului interimar la 30.09.2020. ( T3 )

Ce documente trebuiesc intocmite in vederea scoaterii acestor dividende?

Pentru ridicarea dividendelor asa cum am precizat se efectueaza inventarierea patrimoniului in conformitate cu OMFP 2.861/2009 , se intocmesc situatii financiare interimare la 30.06.2020 si Hotarare AGA de aprobare a situatiilor financiare.

Bilantul se trimite la ANAF in 30 zile de la AGA respectiva.

Apoi oricand in perioada 01.07.2020 – 30.09.2020 in baza unei AGA se repartizeaza dividendele interimare din profitul existent la 30.06.2020 si se pot ridica cu plata impozitului aferent pana in 25 a lunii urmatoare prin Declaratia 100.

Monografie contabila:

463 = 456 suma bruta de repartizat din sold 121 la 30.06.2020

456 = 446 impozit dividende  de 5%

456 = 5121  dividendele nete ( diferenta intre suma bruta si impozit )

Care sunt riscurile sau inconvenientele intocmirii situatiilor interimare?

Riscuri nu sunt daca dividendele interimare ridicate sunt mai mici sau egale cu rezultatul financiar la finalul anului 2020. In caz contrar vor trebui restituite de catre asociati.

Reglementare:

  • Legea 163/2018;
  • OMFP 3067/2018
  • OMFP 2861/2009
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 10/09/2020.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

Dividende interimare – proceduri de lucru, monografie contabila

Articol scris in data de: 2020-09-10 11:26:45

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

O microintreprindere doreste sa scoata dividendele aferente anului in curs, respectiv 2020.

Intrebare:

Cand se pot scoate aceste dividende? Le pot scoate acum in august sau trebuie la trimestrul III, respectiv la 30.09.20? Trebuie sa prind scoaterea lor in balanta lunii septembrie?

Ce documente trebuiesc intocmite in vederea scoaterii acestor dividende?

Care sunt riscurile sau inconvenientele intocmirii situatiilor interimare?
Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile au fost făcute o serie de precizări cu privire la situațiile financiare interimare care se întocmesc de către entitățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende.

Astfel:

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din bilanț și contul de profit și pierdere, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 1.802/2014. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

✔ Entitățile care intră în perimetrul de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare, și care au optat, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația întocmirii de situații financiare interimare. Acestea sunt formate din situația poziției financiare și situația rezultatului global, având aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prevederilor OMFP nr. 2.844/2016. Situațiile financiare interimare se elaborează utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii lor și sunt  însoțite de politicile contabile semnificative.

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare, entitățile care au optat pentru repartizarea trimestrială de dividende procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. Rezultatele inventarierii realizate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și ale evaluării acestor elemente potrivit reglementărilor contabile aplicabile sunt evidențiate în contabilitatea entității. Întocmirea situațiilor financiare interimare se realizează pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.

În termen de 30 de zile de la aprobarea lor de către AGA, situațiile financiare interimare vor fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Tinand cont de aceste aspecte formulam urmatoarele raspunsuri :

Cand se pot scoate aceste dividende?

Dividendele se pot scoate pe tot timul anului 2020, cu respectarea legii 163/2018 si OMFP nr, 3067/2018

adica dupa efectuarea inventarierii patrimoniului si depunerea la ANAF a situatiilor financiare trimestriale.

Le pot scoate acum in august sau trebuie la trimestrul III, respectiv la 30.09.20?

Pentru a se ridica dividende in luna august sau septembrie trebuie intocmit un bilant interimar la 30.06.2020 (T2) si depus la ANAF.

Dividendele ridicate in august sau septembrie vor fi din rezultatul financiar ( profit existent la 30.06.2020).

Pentru profitul existent la 30.09.2020 se vor ridica dividende doar incepand cu 01.10.2020 dupa depunerea bilantului interimar la 30.09.2020. ( T3 )

Ce documente trebuiesc intocmite in vederea scoaterii acestor dividende?

Pentru ridicarea dividendelor asa cum am precizat se efectueaza inventarierea patrimoniului in conformitate cu OMFP 2.861/2009 , se intocmesc situatii financiare interimare la 30.06.2020 si Hotarare AGA de aprobare a situatiilor financiare.

Bilantul se trimite la ANAF in 30 zile de la AGA respectiva.

Apoi oricand in perioada 01.07.2020 – 30.09.2020 in baza unei AGA se repartizeaza dividendele interimare din profitul existent la 30.06.2020 si se pot ridica cu plata impozitului aferent pana in 25 a lunii urmatoare prin Declaratia 100.

Monografie contabila:

463 = 456 suma bruta de repartizat din sold 121 la 30.06.2020

456 = 446 impozit dividende  de 5%

456 = 5121  dividendele nete ( diferenta intre suma bruta si impozit )

Care sunt riscurile sau inconvenientele intocmirii situatiilor interimare?

Riscuri nu sunt daca dividendele interimare ridicate sunt mai mici sau egale cu rezultatul financiar la finalul anului 2020. In caz contrar vor trebui restituite de catre asociati.

Reglementare:

  • Legea 163/2018;

  • OMFP 3067/2018

  • OMFP 2861/2009

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după