Comunicare electronică formularistică rezidență fiscală

Articol scris in data de: 10 Aprilie 2020

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1830 din 6 aprilie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020).

Precizări suplimentare:

1. OMFP 1830 – MODIFICARE MODALITATE DE DEPUNERE FORMULARISTICĂ REZIDENȚĂ FISCALĂ

•        Pentru formularele de rezidență fiscală menționate mai jos a fost reglementată și posibilitatea de editare și de completare a acestora de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către ANAF:

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane juridice rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………., pentru persoane fizice rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ……………….., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ………………, pentru persoane rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

✔        Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

✔        Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene;

✔        Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene.

•        Formularele de mai sus vor putea fi depuse și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul ”Formularului de contact” din cadrul ”Spațiului Privat Virtual (SPV)” în formatele PDF, JPEG sau TIFF sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.

•        Același regim de comunicare îl vor avea și formularele de rezidență fiscală elaborate pe machetele organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate acorduri.

•        Formularele de răspuns ale ANAF, redactate în limbile română şi engleză, vor putea fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, fiind comunicate prin intermediul SPV; acestea vor putea fi verificate de terțe persoane pe site-ul ANAF la secțiunea „Servicii Online” serviciul „Verificare documente electronice eliberate în SPV”, pe baza numărului de înregistrare al documentului și codului de identificare fiscală al persoanei, fiind disponibile în această secțiune pe durata de un an de la data emiterii.

Sursa: AJFP Dambovita

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 10/04/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Comunicare electronică formularistică rezidență fiscală

Articol scris in data de: 2020-04-10 13:45:57

Autor: Romeo Negrut

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1830 din 6 aprilie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 și 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020).

Precizări suplimentare:

1. OMFP 1830 – MODIFICARE MODALITATE DE DEPUNERE FORMULARISTICĂ REZIDENȚĂ FISCALĂ

•        Pentru formularele de rezidență fiscală menționate mai jos a fost reglementată și posibilitatea de editare și de completare a acestora de către solicitanți cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit, de către ANAF:

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ...................., pentru persoane juridice rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..................., pentru persoane fizice rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ...................., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi .................., pentru persoane rezidente în România;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;

✔        Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;

✔        Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine;

✔        Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene;

✔        Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene.

•        Formularele de mai sus vor putea fi depuse și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul ”Formularului de contact” din cadrul ”Spațiului Privat Virtual (SPV)” în formatele PDF, JPEG sau TIFF sau într-o arhivă zip care nu poate depăși 5 MB.

•        Același regim de comunicare îl vor avea și formularele de rezidență fiscală elaborate pe machetele organelor fiscale competente ale statelor cu care România are încheiate acorduri.

•        Formularele de răspuns ale ANAF, redactate în limbile română şi engleză, vor putea fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, fiind comunicate prin intermediul SPV; acestea vor putea fi verificate de terțe persoane pe site-ul ANAF la secțiunea „Servicii Online” serviciul „Verificare documente electronice eliberate în SPV”, pe baza numărului de înregistrare al documentului și codului de identificare fiscală al persoanei, fiind disponibile în această secțiune pe durata de un an de la data emiterii.

Sursa: AJFP Dambovita
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după