Documente intocmite de un birou de contabilitate in relatia cu ONPCSB

Articol scris in data de: 11 Martie 2020

Intrebare:

Ce obligatii si ce documente trebuie sa intocmeasca un cabinet contabil vis a vis de clienti si de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?


Conform art.5 alin.1 litera e) din Legea 129 din 2019, expertii contabili si contabilii autorizati intra sub incidenta legii 129 din 2019.

Articolul 5

(1) Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare:

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

Conform art.6 alin.1 si alin.2 din Legea 129 din 2019, au obligatia intocmirii unui raport pentru tranzactii suspecte catre ONSB, numai in situatia in care suspecteaza sau au motive intemeiate sa suspecteze ca bunurile provin din savarsirea unor infractiuni, persoana nu este cine ar trebui sa fie,

Articolul 6

(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau

b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.

(2) Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile raportoare transmit un raport pentru tranzacţii suspecte Oficiului atunci când circumstanţele faptice obiective aferente unei relaţii de afaceri sau tranzacţii ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacţii suspecte prezentate public de Oficiu.

(3) Entităţile raportoare consideră ca suspectă orice relaţie de afaceri sau tranzacţie ocazională cu o persoană ale cărei date de identificare i-au fost comunicate punctual de către Oficiu. În acest caz un raport pentru tranzacţii suspecte va fi transmis de către entitatea raportoare Oficiului, dispoziţiile art. 9 alin. (1) nefiind aplicabile.

Conform art.7 alin.1 din Legea 129 din 2019, raportarea tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, nu exclude si raportarea acestora ca tranzactii suspecte, daca exista indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Conform art.7 alin.7 din Legea 129 din 2019, raportul pentru aceste tranzactii se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei. In situatia in care tranzactiile ne-suspecte/suspecte sunt derulate prin intermediul unei institutii de credit sau financiare, obligatia de raportare revine acesteia.

Articolul 7

(1) Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

(7) Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului.

Asa cum este prevazut pe site-ul Oficiului, la sectiunea de “Intrebari si raspunsuri frecvente” la raspunsul de la intrebarea nr.3 raportarea catre Oficiu a tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, efectuate de catre clientii entitatilor mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clientilor insisi si nu expertului contabil, contabilului autorizat, care ii acorda consultanta contabila, fiscala, financiara sau de afaceri. In situatia in care, din verificarile realizate cu privire la activitatile clientilor proprii, rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entitatile mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligatia transmiterii unui raport de tranzactii suspecte.

Întrebare:

Obligaţia de raportare către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 revine acestor entități sau clienților ?

Răspuns:

Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu auditorului, expertului contabil, contabilului autorizat, cenzorului sau persoanei care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

PRECIZARE:

În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

In cazul in care rezulta indicatori de suspiciune biroul de contabilitate descarca de pe site-ul Oficiului formularul “Raport de tranzactii suspecte” pe care este obligat sa il transmita in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei.
E
xperţii contabili şi contabilii autorizaţi, trebuie sa aplice masuri de cunoastere a clientelei, raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare a datelor la solicitarea autoritatilor competente, control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare,  protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii , instruire si evaluare periodica a angajatilor.

In concluzie, daca din verificarile realizate cu privire la activitatile realizate de societate, rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, firmele au  au obligatia sa transmita un raport de tranzactii suspecte.
De asemenea pentru tranzactii cu numerar  peste 10.000 euro, trebuie notificat online oficiul, cu exceptia implicarii unei banci in aceasta tranzactie, cand obligatia ii revine acesteia. Criteriile si procedurile de recunoastere a tranzactiilor suspecte si de raportare in general se stabilesc si intern, la nivel de firma, in concordanta cu prevederile legale, transpuse asadar si in interiorul societatilor printr-un ansamblu de proceduri scrise.
Asadar, legea stabileste la modul general ca se raporteaza tranzactii peste plafonul de 10.000 euro, dar totul se stabileste prin proceduri interne care sunt acele tranzactii (avansuri de trezorerie, plati furnizori, diurne, plati catre actionar etc) pentru care
experţii contabili şi contabilii autorizaţi isi asuma raportarea.

 Reglementare:

  • Art.5 alin.1 litera e) din Legea 129 din 2019
  • Art.6 alin.1 si alin.2 din Legea 129 din 2019
  • Art.7 alin.1 si alin.7 din Legea 129 din 2019
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 11/03/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Documente intocmite de un birou de contabilitate in relatia cu ONPCSB

Articol scris in data de: 2020-03-11 13:54:50

Autor: Romeo Negrut

Intrebare:

Ce obligatii si ce documente trebuie sa intocmeasca un cabinet contabil vis a vis de clienti si de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor?
Conform art.5 alin.1 litera e) din Legea 129 din 2019, expertii contabili si contabilii autorizati intra sub incidenta legii 129 din 2019.

Articolul 5

(1) Intră sub incidenţa prezentei legi următoarele entităţi raportoare:

e) auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

Conform art.6 alin.1 si alin.2 din Legea 129 din 2019, au obligatia intocmirii unui raport pentru tranzactii suspecte catre ONSB, numai in situatia in care suspecteaza sau au motive intemeiate sa suspecteze ca bunurile provin din savarsirea unor infractiuni, persoana nu este cine ar trebui sa fie,

Articolul 6

(1) Entităţile raportoare prevăzute la art. 5 sunt obligate să transmită un raport pentru tranzacţii suspecte exclusiv Oficiului dacă acestea cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:

a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea terorismului; sau

b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; sau

c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi; sau

d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa unor anomalii faţă de profilul clientului, precum şi atunci când există indicii că datele deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.

(2) Suplimentar situaţiilor prevăzute la alin. (1), entităţile raportoare transmit un raport pentru tranzacţii suspecte Oficiului atunci când circumstanţele faptice obiective aferente unei relaţii de afaceri sau tranzacţii ocazionale corespund în tot sau în parte indicatorilor sau tipologiilor de tranzacţii suspecte prezentate public de Oficiu.

(3) Entităţile raportoare consideră ca suspectă orice relaţie de afaceri sau tranzacţie ocazională cu o persoană ale cărei date de identificare i-au fost comunicate punctual de către Oficiu. În acest caz un raport pentru tranzacţii suspecte va fi transmis de către entitatea raportoare Oficiului, dispoziţiile art. 9 alin. (1) nefiind aplicabile.

Conform art.7 alin.1 din Legea 129 din 2019, raportarea tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, nu exclude si raportarea acestora ca tranzactii suspecte, daca exista indicatori de suspiciune, conform art. 6 din lege.

Conform art.7 alin.7 din Legea 129 din 2019, raportul pentru aceste tranzactii se transmite Oficiului in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei. In situatia in care tranzactiile ne-suspecte/suspecte sunt derulate prin intermediul unei institutii de credit sau financiare, obligatia de raportare revine acesteia.

Articolul 7

(1) Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.

(7) Raportul pentru tranzacţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Oficiului.

Asa cum este prevazut pe site-ul Oficiului, la sectiunea de “Intrebari si raspunsuri frecvente” la raspunsul de la intrebarea nr.3 raportarea catre Oficiu a tranzactiilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, efectuate de catre clientii entitatilor mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clientilor insisi si nu expertului contabil, contabilului autorizat, care ii acorda consultanta contabila, fiscala, financiara sau de afaceri. In situatia in care, din verificarile realizate cu privire la activitatile clientilor proprii, rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entitatile mentionate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligatia transmiterii unui raport de tranzactii suspecte.

Întrebare:

Obligaţia de raportare către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 revine acestor entități sau clienților ?

Răspuns:

Raportarea către Oficiu a tranzacţiilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, efectuate de către clienții entităţilor menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, revine clienților înșiși și nu auditorului, expertului contabil, contabilului autorizat, cenzorului sau persoanei care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

PRECIZARE:

În situația în care, din verificările realizate cu privire la activitățile clienților proprii, rezultă indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, entităţile menționate la art. 5 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 129/2019 au obligația transmiterii unui raport de tranzacții suspecte.

In cazul in care rezulta indicatori de suspiciune biroul de contabilitate descarca de pe site-ul Oficiului formularul “Raport de tranzactii suspecte” pe care este obligat sa il transmita in cel mult 3 zile lucratoare de la momentul efectuarii tranzactiei.
E
xperţii contabili şi contabilii autorizaţi, trebuie sa aplice masuri de cunoastere a clientelei, raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor din prezenta lege si de furnizare a datelor la solicitarea autoritatilor competente, control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare,  protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a acestor politici, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii , instruire si evaluare periodica a angajatilor.


In concluzie, daca din verificarile realizate cu privire la activitatile realizate de societate, rezulta indicatori de suspiciune conform art. 6 din lege, firmele au  au obligatia sa transmita un raport de tranzactii suspecte.
De asemenea pentru tranzactii cu numerar  peste 10.000 euro, trebuie notificat online oficiul, cu exceptia implicarii unei banci in aceasta tranzactie, cand obligatia ii revine acesteia. Criteriile si procedurile de recunoastere a tranzactiilor suspecte si de raportare in general se stabilesc si intern, la nivel de firma, in concordanta cu prevederile legale, transpuse asadar si in interiorul societatilor printr-un ansamblu de proceduri scrise.
Asadar, legea stabileste la modul general ca se raporteaza tranzactii peste plafonul de 10.000 euro, dar totul se stabileste prin proceduri interne care sunt acele tranzactii (avansuri de trezorerie, plati furnizori, diurne, plati catre actionar etc) pentru care
experţii contabili şi contabilii autorizaţi isi asuma raportarea.


 Reglementare:

  • Art.5 alin.1 litera e) din Legea 129 din 2019

  • Art.6 alin.1 si alin.2 din Legea 129 din 2019

  • Art.7 alin.1 si alin.7 din Legea 129 din 2019

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după