Marfuri introduse pe teritoriul UE din Regatul Unit dupa 01.01.2021

Articol scris in data de: 02 Februarie 2021

Situatie de fapt:

O societate din Spania – are reprezentanta in Romania. Acestia au contract de lohn cu o societate din Marea Britanie. Acum din cauza Brexit doresc sa stie cum sa faca importul.

Reprezentanta din Romania nu are autorizatie de perfectionare activa, ei subcontracteaza serviciile de prelucrare mai multor fabrici de textile de pe teritoriul Romaniei.

Intrebare:

Cum ar trebui sa procedeze sa faca importul direct in Romania in numele societatii mama din Spania, fara a trece marfa prin Spania si apoi sa vina in Romania, deoarece aceasta ar insemna un cost mare cu transportul?


Dupa 01.01.2021, marfurile introduse pe teritoriul UE de pe teritoriul Regatului Unit vor fi supuse regimului vamal de import conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional.

Va prezentam mai jos cateva consideratii din punct de vedere fiscal al operatiunii de import bunuri valabile si in relatia cu Regatul Unit incepand cu 01.01.2021:

– Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului în care se află bunurile când intră pe teritoriu european.

– Faptul generator și exigibilitatea TVA în cazul importului intervine la data la care intervine faptul generator și exigibilitatea taxelor europene (taxe vamale).

– In cazul în care bunurile sunt plasate într-un regim vamal special (cum este si perfectionarea activa), faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.

– Baza de impozitare a bunurilor importate este constituită din valoarea în vamă a bunurilor, la care se adaugă orice taxe, impozite, cheltuielile accesorii, comisioane și alte taxe datorate, cu excepția TVA care urmează a fi percepută.

– Cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul statelor membre (SM) pentru livrarea aceluiași bun.

Regimul de perfecţionare activă permite folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a le supune uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare, a mărfurilor neunionale, fără ca aceste mărfuri să fie supuse:

(a) Taxelor la import;

(b) Altor taxe, conform altor dispoziţii relevante în vigoare;

(c) Măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din acesta.

In NOTĂ DE ORIENTARE publicata de Comisia Europeana (https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules_ro) cu privire la RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL VAMAL, INCLUSIV AL ORIGINII PREFERENȚIALE in ceea ce proveste perfecționarea activă se mentioneaza urmatoarele:

,,În temeiul articolului 49 alineatul (1) din Acordul de retragere, CVU se va aplica mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă înainte de încheierea perioadei de tranziție și care se află în Regatul Unit la sfârșitul perioadei respective timp de douăsprezece luni după punerea în liberă circulație a mărfurilor sub regimul respectiv, astfel cum se prevede în anexa III la Acordul de retragere.

În cazul în care, după încheierea perioadei de tranziție, se anulează o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, mărfurile care fac obiectul declarației respective sunt considerate a se afla în situația lor anterioară sau regimul lor anterior (de exemplu, în depozitarea temporară sau sub un regim special) în care erau acestea înainte de depunerea declarației de perfecționare activă anulată. În cazul în care mărfurile respective sunt situate în Regatul Unit, CVU se aplică depozitării temporare sau regimului special, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din Acordul de retragere.

În conformitate cu articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Acordul de retragere, nu este permisă circulația mărfurilor sub regim de perfecționare activă între Uniune și Regatul Unit în conformitate cu articolul 219 din CVU în cazul în care aceasta se încheie numai după încheierea perioadei de tranziție.

În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă care fac obiectul unei autorizații din Regatul Unit circulă către Uniune în conformitate cu articolul 219 din CVU înainte de încheierea perioadei de tranziție și se intenționează ca acestea să rămână pe teritoriul vamal al Uniunii, regimul de perfecționare activă ar trebui să fie încheiat înainte de data respectivă. Mărfurile trebuie să fie a) reexportate, b) plasate sub un alt regim vamal, c) distruse, fără să mai rămână resturi sau d) abandonate în favoarea statului. Acest regim ulterior poate fi și un regim de perfecționare activă, cu condiția ca mărfurile să facă obiectul unei autorizații valabile acordate de autoritățile vamale dintr-un stat membru. Dacă nu s-ar realiza această încheiere a regimului vamal, mărfurile în cauză nu ar mai respecta obligațiile prevăzute în legislația vamală cu privire la transformarea de astfel de mărfuri pe teritoriul vamal al Uniunii, ceea ce va atrage după sine aplicarea articolului 79 din CVU, adică va lua naștere o datorie vamală prin nerespectare.

Atunci când mărfurile plasate sub un regim de perfecționare activă în Regatul Unit sunt aduse în UE-27 începând cu data retragerii, acestea trebuie să îndeplinească formalitățile vamale stabilite în CVU pentru mărfurile neunionale care intră pe teritoriul vamal al Uniunii din afara acestui teritoriu (și anume ENS, declarația de depozitare temporară și declarația vamală).

În cazul în care, în temeiul articolului 49 alineatul (1) din Acordul de retragere, CVU se aplică unui regim de perfecționare activă EX/IM, în cazul în care mărfuri echivalente sunt exportate înainte de încheierea perioadei de tranziție, cantitatea echivalentă de mărfuri (materie primă) poate fi importată cu o scutire totală de taxe la import chiar și după încheierea perioadei de tranziție, cu condiția ca un astfel de import să se efectueze în termenul stabilit în autorizația prevăzută în CVU sau în anexa III la Acordul de retragere, oricare dintre acestea este mai scurt.,,

Pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă este necesară obţinerea unei autorizaţii eliberată de către autorităţile vamale, pe baza unei cereri înaintate de către solicitant, conform art.211 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional.

Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, desfăşoară operaţiuni de prelucrare sau asigură desfăşurarea lor mărfurile sau asigură utilizarea acestora, şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor.

Cererea de autorizare a regimului de perfecționare activă se depune la autoritatea vamală competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează să se desfăşoare cel puţin o parte din operaţiunile de perfecţionare.

Pentru mai multe informatii va recomandam sa contactati un declarant vamal.

Reglementare:

Codul fiscal

– Codul vamal

– Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional

https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules_ro

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 02/02/2021.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Marfuri introduse pe teritoriul UE din Regatul Unit dupa 01.01.2021

Articol scris in data de: 2021-02-02 17:43:28

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt:

O societate din Spania – are reprezentanta in Romania. Acestia au contract de lohn cu o societate din Marea Britanie. Acum din cauza Brexit doresc sa stie cum sa faca importul.

Reprezentanta din Romania nu are autorizatie de perfectionare activa, ei subcontracteaza serviciile de prelucrare mai multor fabrici de textile de pe teritoriul Romaniei.

Intrebare:

Cum ar trebui sa procedeze sa faca importul direct in Romania in numele societatii mama din Spania, fara a trece marfa prin Spania si apoi sa vina in Romania, deoarece aceasta ar insemna un cost mare cu transportul?
Dupa 01.01.2021, marfurile introduse pe teritoriul UE de pe teritoriul Regatului Unit vor fi supuse regimului vamal de import conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional.

Va prezentam mai jos cateva consideratii din punct de vedere fiscal al operatiunii de import bunuri valabile si in relatia cu Regatul Unit incepand cu 01.01.2021:

- Locul importului de bunuri se consideră pe teritoriul statului în care se află bunurile când intră pe teritoriu european.

- Faptul generator și exigibilitatea TVA în cazul importului intervine la data la care intervine faptul generator și exigibilitatea taxelor europene (taxe vamale).

- In cazul în care bunurile sunt plasate într-un regim vamal special (cum este si perfectionarea activa), faptul generator și exigibilitatea TVA intervin la data la care acestea încetează a mai fi plasate într-un astfel de regim.

- Baza de impozitare a bunurilor importate este constituită din valoarea în vamă a bunurilor, la care se adaugă orice taxe, impozite, cheltuielile accesorii, comisioane și alte taxe datorate, cu excepția TVA care urmează a fi percepută.

- Cota de TVA aplicabilă pentru importul de bunuri este cota aplicabilă pe teritoriul statelor membre (SM) pentru livrarea aceluiași bun.

Regimul de perfecţionare activă permite folosirea pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a le supune uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare, a mărfurilor neunionale, fără ca aceste mărfuri să fie supuse:

(a) Taxelor la import;

(b) Altor taxe, conform altor dispoziţii relevante în vigoare;

(c) Măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din acesta.

In NOTĂ DE ORIENTARE publicata de Comisia Europeana (https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules_ro) cu privire la RETRAGEREA REGATULUI UNIT ȘI NORMELE UE ÎN DOMENIUL VAMAL, INCLUSIV AL ORIGINII PREFERENȚIALE in ceea ce proveste perfecționarea activă se mentioneaza urmatoarele:

,,În temeiul articolului 49 alineatul (1) din Acordul de retragere, CVU se va aplica mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă înainte de încheierea perioadei de tranziție și care se află în Regatul Unit la sfârșitul perioadei respective timp de douăsprezece luni după punerea în liberă circulație a mărfurilor sub regimul respectiv, astfel cum se prevede în anexa III la Acordul de retragere.

În cazul în care, după încheierea perioadei de tranziție, se anulează o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, mărfurile care fac obiectul declarației respective sunt considerate a se afla în situația lor anterioară sau regimul lor anterior (de exemplu, în depozitarea temporară sau sub un regim special) în care erau acestea înainte de depunerea declarației de perfecționare activă anulată. În cazul în care mărfurile respective sunt situate în Regatul Unit, CVU se aplică depozitării temporare sau regimului special, în conformitate cu articolul 49 alineatul (1) din Acordul de retragere.

În conformitate cu articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf din Acordul de retragere, nu este permisă circulația mărfurilor sub regim de perfecționare activă între Uniune și Regatul Unit în conformitate cu articolul 219 din CVU în cazul în care aceasta se încheie numai după încheierea perioadei de tranziție.

În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă care fac obiectul unei autorizații din Regatul Unit circulă către Uniune în conformitate cu articolul 219 din CVU înainte de încheierea perioadei de tranziție și se intenționează ca acestea să rămână pe teritoriul vamal al Uniunii, regimul de perfecționare activă ar trebui să fie încheiat înainte de data respectivă. Mărfurile trebuie să fie a) reexportate, b) plasate sub un alt regim vamal, c) distruse, fără să mai rămână resturi sau d) abandonate în favoarea statului. Acest regim ulterior poate fi și un regim de perfecționare activă, cu condiția ca mărfurile să facă obiectul unei autorizații valabile acordate de autoritățile vamale dintr-un stat membru. Dacă nu s-ar realiza această încheiere a regimului vamal, mărfurile în cauză nu ar mai respecta obligațiile prevăzute în legislația vamală cu privire la transformarea de astfel de mărfuri pe teritoriul vamal al Uniunii, ceea ce va atrage după sine aplicarea articolului 79 din CVU, adică va lua naștere o datorie vamală prin nerespectare.

Atunci când mărfurile plasate sub un regim de perfecționare activă în Regatul Unit sunt aduse în UE-27 începând cu data retragerii, acestea trebuie să îndeplinească formalitățile vamale stabilite în CVU pentru mărfurile neunionale care intră pe teritoriul vamal al Uniunii din afara acestui teritoriu (și anume ENS, declarația de depozitare temporară și declarația vamală).

În cazul în care, în temeiul articolului 49 alineatul (1) din Acordul de retragere, CVU se aplică unui regim de perfecționare activă EX/IM, în cazul în care mărfuri echivalente sunt exportate înainte de încheierea perioadei de tranziție, cantitatea echivalentă de mărfuri (materie primă) poate fi importată cu o scutire totală de taxe la import chiar și după încheierea perioadei de tranziție, cu condiția ca un astfel de import să se efectueze în termenul stabilit în autorizația prevăzută în CVU sau în anexa III la Acordul de retragere, oricare dintre acestea este mai scurt.,,

Pentru utilizarea regimului de perfecţionare activă este necesară obţinerea unei autorizaţii eliberată de către autorităţile vamale, pe baza unei cereri înaintate de către solicitant, conform art.211 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional.

Autorizaţia se acordă la cerere persoanelor care sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii, desfăşoară operaţiuni de prelucrare sau asigură desfăşurarea lor mărfurile sau asigură utilizarea acestora, şi oferă garanţiile necesare bunei derulări a operaţiunilor.

Cererea de autorizare a regimului de perfecționare activă se depune la autoritatea vamală competentă pentru locul în care este ţinută sau disponibilă contabilitatea principală în scopuri vamale a solicitantului şi în care urmează să se desfăşoare cel puţin o parte din operaţiunile de perfecţionare.

Pentru mai multe informatii va recomandam sa contactati un declarant vamal.

Reglementare:

- Codul fiscal

- Codul vamal

- Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de instituire a Codului vamal unional

https://ec.europa.eu/info/publications/customs-incl-preferential-origin-rules_ro
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după