Model documente pentru salariatii care solicita zilele libere platite pentru supravegherea copiilor in cazul inchiderii unitatilor de invatamant

Articol scris in data de: 01 Aprilie 2020

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Subsemnatul/Subsemnata, ……………….., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ….. nr. ………, eliberată/eliberat de ………… la data de ………, CNP …………., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ……………, având CUI …………, cu sediul social în localitatea ………….., str. …………. nr. ….., judeţul …………/municipiul …………., sectorul ….., telefon ………., fax ………, e-mail ………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă conţine persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ. A se vedea tabelul care face parte integrantă din prezenta declaraţie pe propria răspundere;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Data ………….

Numele şi prenumele

Administrator/Reprezentant legal

ANEXA nr. 11:

(- Anexă la declaraţia pe propria răspundere)

TABEL

(model cu elemente minimale)

Nr. crt. Numele şi prenumele părintelui Codul numeric personal Perioada pentru care se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (ziua/lună/an-ziua/lună/an) Numele şi prenumele celuilalt părinte Codul numeric personal Numele şi prenumele copilului/copiilor Codul numeric personal
1. ….   …. ….

 

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 01/04/2020.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu

Model documente pentru salariatii care solicita zilele libere platite pentru supravegherea copiilor in cazul inchiderii unitatilor de invatamant

Articol scris in data de: 2020-04-01 09:16:03

Autor: Ioana – Camelia Predescu

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

Subsemnatul/Subsemnata, ...................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria ..... nr. ........., eliberată/eliberat de ............ la data de ........., CNP ............., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ..............., având CUI ............, cu sediul social în localitatea .............., str. ............. nr. ....., judeţul ............/municipiul ............., sectorul ....., telefon .........., fax ........., e-mail .............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă conţine persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ. A se vedea tabelul care face parte integrantă din prezenta declaraţie pe propria răspundere;

b) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.

Data .............

Numele şi prenumele

Administrator/Reprezentant legal

ANEXA nr. 11:


(- Anexă la declaraţia pe propria răspundere)

TABEL

(model cu elemente minimale)Nr. crt. Numele şi prenumele părintelui Codul numeric personal Perioada pentru care se acordă indemnizaţia prevăzută la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (ziua/lună/an-ziua/lună/an) Numele şi prenumele celuilalt părinte Codul numeric personal Numele şi prenumele copilului/copiilor Codul numeric personal
1. ... ....   .... .... ... ...
... ...

 
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după