Modificarea formularelor 390, 101 si 120

Articol scris in data de: 19 Martie 2020
Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordinul președintelui ANAF nr. 705 din 11 martie 2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare” (Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020). 2. Ordinul președintelui ANAF nr. 706 din 11 martie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele” (Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020). Precizări suplimentare: 1. OPANAF 705 – MODIFICARE D390 (VIES)

– Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal, fiind astfel transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2018/1910 în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul TVA pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

– Astfel, prin dispozițiile art. 270^1 din Codul fiscal se introduce regimul stocuri la dispoziția clientului, potrivit căruia, în momentul transportului bunurilor către alt stat membru, furnizorul cunoaște deja identitatea persoanei care achiziționează bunurile și căreia îi vor fi furnizate ulterior.

– Urmare acestor prevederi legale, fiecare persoană impozabilă trebuie să înscrie în declarația recapitulativă informații cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, precum și cu privire la orice modificare a informațiilor deja furnizate.

– Noul formular se completează și depune începând cu operațiunile desfășurate în luna februarie 2020.

2. OPANAF 706 – MODIFICARE D120 (ACCIZE)

– Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 au fost modificate și completate prevederile unor acte normative, printre care și prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și cele ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

– Astfel, au fost abrogate art. 367 – 375 din Legea nr. 95/2006 și art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

– Ca urmare a modificărilor legislative, plătitorii de accize nu mai datorează contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate și cota de 1% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului.

– Având în vedere cele de mai sus, s-a impus modificarea formularului 120 „Decont privind accizele”, care conține informaţii detaliate privind sumele deduse în cursul anului, pe destinațiile prevăzute de lege, din valoarea accizelor datorate în anul de raportare, pe produse sau grupe de produse accizabile.

– Noul formular 120 se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2019.

 

Sursa: AJFP Dambovita
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 19/03/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Modificarea formularelor 390, 101 si 120

Articol scris in data de: 2020-03-19 09:40:31

Autor: Romeo Negrut


Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:


1. Ordinul președintelui ANAF nr. 705 din 11 martie 2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) "Declaraţie recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare" (Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020). 2. Ordinul președintelui ANAF nr. 706 din 11 martie 2020 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" (Monitorul Oficial nr. 217 din 17 martie 2020). Precizări suplimentare: 1. OPANAF 705 – MODIFICARE D390 (VIES)- Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 au fost aduse modificări Codului fiscal, fiind astfel transpuse în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2018/1910 în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul TVA pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre.

- Astfel, prin dispozițiile art. 270^1 din Codul fiscal se introduce regimul stocuri la dispoziția clientului, potrivit căruia, în momentul transportului bunurilor către alt stat membru, furnizorul cunoaște deja identitatea persoanei care achiziționează bunurile și căreia îi vor fi furnizate ulterior.

- Urmare acestor prevederi legale, fiecare persoană impozabilă trebuie să înscrie în declarația recapitulativă informații cu privire la codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, precum și cu privire la orice modificare a informațiilor deja furnizate.

- Noul formular se completează și depune începând cu operațiunile desfășurate în luna februarie 2020.
2. OPANAF 706 – MODIFICARE D120 (ACCIZE)

- Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 au fost modificate și completate prevederile unor acte normative, printre care și prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum și cele ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

- Astfel, au fost abrogate art. 367 - 375 din Legea nr. 95/2006 și art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

- Ca urmare a modificărilor legislative, plătitorii de accize nu mai datorează contribuţiile pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate și cota de 1% datorată Ministerului Tineretului şi Sportului.

- Având în vedere cele de mai sus, s-a impus modificarea formularului 120 „Decont privind accizele”, care conține informaţii detaliate privind sumele deduse în cursul anului, pe destinațiile prevăzute de lege, din valoarea accizelor datorate în anul de raportare, pe produse sau grupe de produse accizabile.

- Noul formular 120 se utilizează începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2019.

 
Sursa: AJFP Dambovita


  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după