Noi modifcari ale OUG 30 si OUG 32, modifcarea D100

Articol scris in data de: 23 Aprilie 2020

Vă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 934 din 14 aprilie 2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 935 din 14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

4. Ordinul președintelui ANAF nr. 936 din 14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

Precizări suplimentare:

1. O.U.G. 53 – INDEMNIZAȚIA DE 75%

– A fost introdusă o nouă categorie de beneficiari ai indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut, pe perioada stării de urgență. Astfel, avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului pot beneficia de indemnizație dacă în luna pentru care solicită plata indemnizației au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut.

– Pentru indemnizație se datorează impozit pe venit, CAS și CASS în cotele prevăzute de Codul fiscal și nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă (CAM).

– Calculul obligațiilor fiscale de mai sus se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor de 10% – impozit, 25% – CAS și 10% – CASS asupra indemnizației brute încasate de la AJPIS. Pentru calculul impozitului se aplică regulile prevăzute la art. 78 (2) b) din Codul fiscal: cota de 10% se va aplica asupra diferenţei între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii (CAS și CASS).

– Obligațiile fiscale de mai sus se declară prin DECLARAȚIA UNICĂ și se plătesc până la data de 15 martie 2021.

– Pentru sportivi și pentru persoanele care au încheiate convenții de muncă în baza Legii nr. 1/2005 calculul și declararea obligațiilor se va face de angajatori.

Reamintim faptul că de această indemnizație beneficiază și:

a) Alţi profesionişti (PFA, II, IF, profesii liberale) care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului;

b) Sportivii, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirus;

c) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului.

– Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot benefia de indemnizație de 75%.

– Termenul pentru depunerea solicitărilor pentru obținerea indemnizației aferente lunii martie se prelungește cu 5 zile lucrătoare, iar pentru avocați este de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 53/2020.

2. OPANAF 934 – MODIFICARE PROCEDURĂ NOTIFICĂRI PENTRU NEDEPUNERE

– Prin excepție de la procedura de notificare, înștiințările pentru nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit și se comunică contribuabililor în termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență.

3. OPANAF 935 – MODIFICARE DECLARAȚIA 100

– A fost introdus un nou rând “1.2 Bonificație” pentru evidențierea bonificației de care beneficiază plătitorii de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit OUG 33/2020.

– Plătitorii de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari;

b) 10% pentru ceilalți contribuabili.

– Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care plătesc impozitul pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

4. OPANAF 936 – MODIFICARE PROCEDURĂ REDIRECȚIONARE 3,5%

– A fost reglementată posibilitatea de depunere electronică a formularului 230, pe bază de borderou, cu formularele 230 în format hârtie, scanate.

– A fost suspendată aplicarea prevederilor Capitolului III – Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entităţii nonprofit/unităţii de cult beneficiare a sumei din Procedura de redirecționare, pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia.

– Pe perioada de mai sus, organul fiscal va efectua virarea sumelor conform opțiunii contribuabililor, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.

– După expirarea termenului (30 de zile de la încetarea stării de urgență) organul fiscal va aplica prevederile Capitolului III (notificările). În cazul în care contribuabilii aduc la cunoștința ANAF că nu și-au exprimat opțiunea, organul fiscal va efectua demersurile pentru recuperarea sumelor virate necuvenit.

Sursa: AJFP Dambovita

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 23/04/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Noi modifcari ale OUG 30 si OUG 32, modifcarea D100

Articol scris in data de: 2020-04-23 08:53:43

Autor: Romeo NegrutVă aducem la cunoştinţă apariţia următoarelor acte normative:

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

2. Ordinul președintelui ANAF nr. 934 din 14 aprilie 2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

3. Ordinul președintelui ANAF nr. 935 din 14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

4. Ordinul președintelui ANAF nr. 936 din 14 aprilie 2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020).

Precizări suplimentare:

1. O.U.G. 53 – INDEMNIZAȚIA DE 75%

- A fost introdusă o nouă categorie de beneficiari ai indemnizației lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut, pe perioada stării de urgență. Astfel, avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului pot beneficia de indemnizație dacă în luna pentru care solicită plata indemnizației au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut.

- Pentru indemnizație se datorează impozit pe venit, CAS și CASS în cotele prevăzute de Codul fiscal și nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă (CAM).

- Calculul obligațiilor fiscale de mai sus se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor de 10% - impozit, 25% - CAS și 10% - CASS asupra indemnizației brute încasate de la AJPIS. Pentru calculul impozitului se aplică regulile prevăzute la art. 78 (2) b) din Codul fiscal: cota de 10% se va aplica asupra diferenţei între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii (CAS și CASS).

- Obligațiile fiscale de mai sus se declară prin DECLARAȚIA UNICĂ și se plătesc până la data de 15 martie 2021.

- Pentru sportivi și pentru persoanele care au încheiate convenții de muncă în baza Legii nr. 1/2005 calculul și declararea obligațiilor se va face de angajatori.

Reamintim faptul că de această indemnizație beneficiază și:

a) Alţi profesionişti (PFA, II, IF, profesii liberale) care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului;

b) Sportivii, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirus;

c) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului.

- Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot benefia de indemnizație de 75%.

- Termenul pentru depunerea solicitărilor pentru obținerea indemnizației aferente lunii martie se prelungește cu 5 zile lucrătoare, iar pentru avocați este de 10 zile de la data intrării în vigoare a OUG 53/2020.

2. OPANAF 934 – MODIFICARE PROCEDURĂ NOTIFICĂRI PENTRU NEDEPUNERE

- Prin excepție de la procedura de notificare, înștiințările pentru nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale cu termen legal de depunere în cadrul perioadei pentru care a fost instituită starea de urgență se emit și se comunică contribuabililor în termen de 30 de zile de la expirarea situației de urgență.

3. OPANAF 935 – MODIFICARE DECLARAȚIA 100

- A fost introdus un nou rând "1.2 Bonificație" pentru evidențierea bonificației de care beneficiază plătitorii de impozit pe profit și impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit OUG 33/2020.

- Plătitorii de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari;

b) 10% pentru ceilalți contribuabili.

- Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care plătesc impozitul pentru trimestrul I 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat.

4. OPANAF 936 – MODIFICARE PROCEDURĂ REDIRECȚIONARE 3,5%

- A fost reglementată posibilitatea de depunere electronică a formularului 230, pe bază de borderou, cu formularele 230 în format hârtie, scanate.

- A fost suspendată aplicarea prevederilor Capitolului III - Notificarea contribuabililor pentru care formularul 230 a fost depus în format hârtie pe bază de borderou de către reprezentantul entităţii nonprofit/unităţii de cult beneficiare a sumei din Procedura de redirecționare, pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia.

- Pe perioada de mai sus, organul fiscal va efectua virarea sumelor conform opțiunii contribuabililor, cu respectarea termenului de 90 de zile de la data depunerii cererii.

- După expirarea termenului (30 de zile de la încetarea stării de urgență) organul fiscal va aplica prevederile Capitolului III (notificările). În cazul în care contribuabilii aduc la cunoștința ANAF că nu și-au exprimat opțiunea, organul fiscal va efectua demersurile pentru recuperarea sumelor virate necuvenit.

Sursa: AJFP Dambovita

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după