O.U.G. 69 – Bonificații persoane fizice și amnistie fiscală

Articol scris in data de: 20 Mai 2020
1.        O.U.G. 69 – BONIFICAȚII PERSOANE FIZICE ȘI AMNISTIE FISCALĂ

TERMEN PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI UNICE

– Noul termen este de 30 iunie 2020 (anterior era 25 mai 2020);

– În mod corespunzător a fost prelungit și termenul de plată: 30 iunie 2020.

TERMEN PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA FORMULARULUI 230


– Noul termen este de 30 iunie 2020 (anterior era 25 mai 2020).


BONIFICAȚII 10% PENTRU IMPOZITULUI PE VENIT, CAS ȘI CASS


– Persoanele fizice beneficiază de o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), aferente anului 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.


– O a doua bonificație de 5% din impozitul pe venit, CAS și CASS se acordă pentru depunerea DECLARAȚIEI UNICE prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv, și doar dacă se achită impozitul și contribuțiile până la data de 30 iunie 2020.


– Bonificațiile se calculează de contribuabili, prin depunerea DECLARAȚIEI UNICE inițială sau rectificativă.

Notă: începând cu anul 2021 se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venit anual, CAS și CASS în condițiile stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

TVA


– A fost modificat art. 316 alin. (9) specificându-se că, după înregistrarea în scopuri de TVA, societățile comerciale fac obiectul unei analize de risc.

– Cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a ordonanței, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

FACILITĂȚI PENTRU SALARIAȚII EXPUȘI RISCULUI DE INFECTARE


– Pentru perioada stării de urgență, se instituie un regim fiscal favorabil pentru primele acordate angajaților, ca urmare a desfășurării de activități ce presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2.


– Astfel, pentru aceste prime nu se datorează contribuţie de asigurări sociale (CAS), contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS), respectiv contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM), fiind supuse numai impozitului pe venit.


– Prevederile se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a ordonanței, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.


FACILITĂȚI PENTRU PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI


– Pentru durata stării de urgență, consiliile locale pot adopta hotărâri, până la data de 14 august 2020, privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru acele spații în care activitatea a fost afectată de efectele epidemiei. În această situație, cererea se depune de agentul economic până la data de 15 septembrie 2020.


SCUTIRE PENTRU PLATA TAXEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE DE PUBLICITATE


– Se acordă o facilitate fiscală până la 31 august pentru plata chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare.


– Pentru durata stării de urgență decretate, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă activitatea economică total sau dețin certificat de situații de urgență emis de ministerul economiei prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.


– Dacă autoritățile administrației locale adoptă hotărâri de acordare a scutirii la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative.


AMNISTIE FISCALĂ – ANULARE ACCESORII


Amnistia fiscală se aplică pentru toate categoriile de contribuabili.


1. Anulare accesorii aferente obligațiilor principale restante la data de 31 martie 2020 (la data de 31 martie există principal + accesorii).

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente (cele apărute după 31 martie 2020) și eventualele accesorii aferente acestora, să aibă depuse toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

2. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadențã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv (la data de 31 martie 2020 nu există restanțe).

Contribuabilii care depun declarație rectificativă prin care declară obligații suplimentare cu scadență mai veche de 31 martie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor aferente acestora dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

3. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse (la data de 31 martie există doar accesorii).

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile curente, principale și accesorii (cele născute după 31 martie 2020), să depunã toate declarațiile fiscale si să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.


Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.


– Dacă îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitățile fiscale menționate anterior, independent sau cumulat.


– Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia de anularea accesoriilor dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează eșalonarea până la 15 decembrie 2020.


– Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenția de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare (se amână la plată). Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, accesoriile care pot fi anulate și care au fost achitate după data intrării în vigoare a ordonanței, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.


– Anularea accesoriilor poate fi aplicată și de autoritățile administrației publice locale, opțional, dacã consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.


– Facilitățile sunt aplicabile și în cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice, caz în care cererea de anulare a accesoriilor se depune la și se soluționează de instituția respectivă.
Sursa: AJFP Dambovita
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 20/05/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

O.U.G. 69 – Bonificații persoane fizice și amnistie fiscală

Articol scris in data de: 2020-05-20 09:40:40

Autor: Romeo Negrut
1.        O.U.G. 69 – BONIFICAȚII PERSOANE FIZICE ȘI AMNISTIE FISCALĂ

TERMEN PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA DECLARAȚIEI UNICE

- Noul termen este de 30 iunie 2020 (anterior era 25 mai 2020);

- În mod corespunzător a fost prelungit și termenul de plată: 30 iunie 2020.

TERMEN PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA FORMULARULUI 230


- Noul termen este de 30 iunie 2020 (anterior era 25 mai 2020).


BONIFICAȚII 10% PENTRU IMPOZITULUI PE VENIT, CAS ȘI CASS


- Persoanele fizice beneficiază de o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), aferente anului 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.


- O a doua bonificație de 5% din impozitul pe venit, CAS și CASS se acordă pentru depunerea DECLARAȚIEI UNICE prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la 30 iunie 2020 inclusiv, și doar dacă se achită impozitul și contribuțiile până la data de 30 iunie 2020.


- Bonificațiile se calculează de contribuabili, prin depunerea DECLARAȚIEI UNICE inițială sau rectificativă.

Notă: începând cu anul 2021 se poate acorda bonificație de până la 10% din impozitul pe venit anual, CAS și CASS în condițiile stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.

TVA


- A fost modificat art. 316 alin. (9) specificându-se că, după înregistrarea în scopuri de TVA, societățile comerciale fac obiectul unei analize de risc.

- Cererile de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) depuse și nesoluționate până la data intrării în vigoare a ordonanței, se soluționează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

FACILITĂȚI PENTRU SALARIAȚII EXPUȘI RISCULUI DE INFECTARE


- Pentru perioada stării de urgență, se instituie un regim fiscal favorabil pentru primele acordate angajaților, ca urmare a desfășurării de activități ce presupun contact direct cu cetățenii și sunt supuse riscului de infectare cu SARS-CoV-2.


- Astfel, pentru aceste prime nu se datorează contribuţie de asigurări sociale (CAS), contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS), respectiv contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM), fiind supuse numai impozitului pe venit.


- Prevederile se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a ordonanței, pentru perioada stării de urgență decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020, inclusiv.


FACILITĂȚI PENTRU PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI


- Pentru durata stării de urgență, consiliile locale pot adopta hotărâri, până la data de 14 august 2020, privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru acele spații în care activitatea a fost afectată de efectele epidemiei. În această situație, cererea se depune de agentul economic până la data de 15 septembrie 2020.


SCUTIRE PENTRU PLATA TAXEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE DE PUBLICITATE


- Se acordă o facilitate fiscală până la 31 august pentru plata chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare.


- Pentru durata stării de urgență decretate, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind scutirea de la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice de către utilizatorii suprafețelor care au fost obligați, potrivit legii, să-și întrerupă activitatea economică total sau dețin certificat de situații de urgență emis de ministerul economiei prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.


- Dacă autoritățile administrației locale adoptă hotărâri de acordare a scutirii la plata taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice, utilizatorii au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020 să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere împreună cu documente justificative.


AMNISTIE FISCALĂ – ANULARE ACCESORII


Amnistia fiscală se aplică pentru toate categoriile de contribuabili.


1. Anulare accesorii aferente obligațiilor principale restante la data de 31 martie 2020 (la data de 31 martie există principal + accesorii).

Pentru a beneficia de anularea accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, să achite obligațiile curente (cele apărute după 31 martie 2020) și eventualele accesorii aferente acestora, să aibă depuse toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

2. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadențã anterioarã datei de 31 martie 2020 inclusiv (la data de 31 martie 2020 nu există restanțe).

Contribuabilii care depun declarație rectificativă prin care declară obligații suplimentare cu scadență mai veche de 31 martie 2020 pot beneficia de anularea accesoriilor aferente acestora dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun și cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

3. Anulare accesorii aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv dacã la aceastã datã contribuabilul are în sold doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse (la data de 31 martie există doar accesorii).

Pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie sã plăteascã obligațiile curente, principale și accesorii (cele născute după 31 martie 2020), să depunã toate declarațiile fiscale si să depună cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020.

4. Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecției fiscale care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.


Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței au în derulare o inspecție fiscală pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătesc aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depun cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacã acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date.


- Dacă îndeplinește condițiile, un contribuabil poate beneficia de anularea accesoriilor în oricare dintre facilitățile fiscale menționate anterior, independent sau cumulat.


- Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței beneficiază de eșalonare la plată pot beneficia de anularea accesoriilor dacă îndeplinesc condițiile impuse de ordonanță, pe de o parte, iar pe de altă parte, doresc și menținerea eșalonării la plată, ori dacă finalizează eșalonarea până la 15 decembrie 2020.


- Contribuabilii pot notifica organului fiscal intenția de a beneficia de anularea accesoriilor. În acest caz, pentru accesoriile ce pot forma obiectul anulării se instituie un regim special de administrare (se amână la plată). Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, accesoriile care pot fi anulate și care au fost achitate după data intrării în vigoare a ordonanței, se restituie, la cerere, potrivit Codului de procedură fiscală.


- Anularea accesoriilor poate fi aplicată și de autoritățile administrației publice locale, opțional, dacã consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi, precum și procedura aplicabilă.


- Facilitățile sunt aplicabile și în cazul obligațiilor bugetare administrate de alte instituții sau autorități publice, caz în care cererea de anulare a accesoriilor se depune la și se soluționează de instituția respectivă.

Sursa: AJFP Dambovita  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după