ONG – Organizare evenimente – tratament fiscal-contabil

Articol scris in data de: 14 Septembrie 2020

Situatie de fapt:

Un ONG cu obiect de activitate activități culturale, primește sponsorizări pe baza de contract de la agenți economici în vederea organizării unui eveniment.

Pentru evenimentul respectiv se contractează diverși furnizori de prestări servicii, cazare și masa.

In timpul evenimentului vor fi afișate banner publicitare pentru diverse companii, pentru care se vor percepe tarife.

In cadrul evenimentului are loc o strângere de fonduri pentru ajutorarea unui caz social.

Intrebare:

Care este monografia contabila pentru acest eveniment și care parte se impozitează?


Impozitarea entitatilor non profit (ONG in speta) este reglementata de Codul Fiscal.

Astfel ele sunt prevazute la Titlul II – Impozitul pe profit si cota aplicata este de 16% pentru veniturile impozabile.

“ART 15 (2) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

a) cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
d) veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
e) donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
h) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
i) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
j) veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
l) veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
n) veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
p) sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.

(3) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute la alin. (2). Aceste organizații datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra căreia se aplică cota prevăzută la art. 17 sau 18 , după caz.”

Din analiza art 15 (2) lit e ) si j) rezulta ca aceste categorii d evenituri nu se impoziteaza si anume (sponsorizarile primite si sumele provenite din strangerea de fonduri).

Cu privire la veniturile din servicii de publicitate , art 15 (2) lit l – precizeaza ca nu sunt impozabile in masura in care sunt efectuate de catre organizatii non profit de utilitate publica.

Prin utilitate publica, în sensul OG 26/2000, se înțelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau al unei colectivitati.

Orice asociatie fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca demonstreaza ca indeplineste anumite conditii de eligibilitate referitoare in principal la activitatea acesteia.

Aceste conditii se refera la:

a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;

b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;

c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;

e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;

f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

Autoritatea responsabila cu acordarea statutului de utilitate publica.

Autoritatea publica responsabila pentru acordarea statutului de utilitate publica este Guvernul Romaniei (prin Secretariatul General) care prin hotarare de guvern acorda acest statut.

Hotararea de Guvern se acorda pe baza avizului favorabil primit din partea ministerelor de resort. In cadrul Guvernului a fost desemnat Secretariatul General ca autoritate publica responsabila cu primirea cererilor si comunicarea cu solicitantul.

Daca ONG dvs este de utilitate publica in conditiile OG26/2000 atunci aceste servicii de publicitate nu se impoziteaza.

In caz contrar nu se impoziteaza pana la  suma de 15.000 euro (echivalentul in lei)  in decurs de un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din totalitatea veniturilor neimpozabile de la art 15 (2)  (sponsorizari, strangere de fonduri, cotizatii etc).

ONG-ul  datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele scutite, asupra căreia este aplicată cota prevăzută de Codul fiscal. (16%)

Cu alte cuvinte: Nu se plătește impozit pe profit pentru activitatea economică, după următoarea limitare: suma cea mai mică dintre echivalentul a 15.000 euro calculați la cursul de la finele exercițiului financiar și 10% din totalul veniturilor scutite.

Dacă sunteti sub această limită, în Declarația 101, se va completa la:

Venituri din exploatare (RD.1) = Alte venituri impozabile (RD. 20)

Cheltuieli din exploatare (RD. 2) = Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile (RD. 32)

Termenul la D101 este 25 februarie a anului următor.

Monografia contabila: 

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere:

5311/5121 = 7311

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere:

5311/5121/3XX = 7312

Inregistrarea donatiilor primite (strangere de fonduri):

– Donatii in bani

5311/5121= 7331

Primire bunuri: din sponsorizare

3028 = 7332 dacă bunurile au fost primite de la o persoana juridică, sau-
– 3028 = 7331 dacă bunurile au fost primite de la o persoană fizică

Donatii sub forma imobilizarilor

21X.01 = 133
681 =281
133 = 7311

Inregistrarea veniturilor din reclama si publicitate

461/5121 = 7387

Baza legala:

Codul fiscal art 15 alin 2;
OG26/2000
ORDIN  Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Cornel Grama

Articol scris de catre Cornel Grama, in data de 14/09/2020.

Expert contabil si consultant fiscal din Cluj Napoca si unul dintre fondatorii si administratorii Asociației “Tax Advisors” și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 24.000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Cornel Grama

ONG – Organizare evenimente – tratament fiscal-contabil

Articol scris in data de: 2020-09-14 09:30:19

Autor: Cornel Grama

Situatie de fapt:

Un ONG cu obiect de activitate activități culturale, primește sponsorizări pe baza de contract de la agenți economici în vederea organizării unui eveniment.

Pentru evenimentul respectiv se contractează diverși furnizori de prestări servicii, cazare și masa.

In timpul evenimentului vor fi afișate banner publicitare pentru diverse companii, pentru care se vor percepe tarife.

In cadrul evenimentului are loc o strângere de fonduri pentru ajutorarea unui caz social.

Intrebare:

Care este monografia contabila pentru acest eveniment și care parte se impozitează?
Impozitarea entitatilor non profit (ONG in speta) este reglementata de Codul Fiscal.

Astfel ele sunt prevazute la Titlul II – Impozitul pe profit si cota aplicata este de 16% pentru veniturile impozabile.

“ART 15 (2) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:

a) cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislației în vigoare;
d) veniturile obținute din vize, taxe și penalități sportive sau din participarea la competiții și demonstrații sportive;
e) donațiile, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
f) veniturile din dividende, dobânzi, precum și din diferențele de curs valutar aferente disponibilităților și veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobânzi obținute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare și funcționare;
h) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
i) resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
j) veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole, conferințe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizațiilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
l) veniturile obținute din reclamă și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărți, reviste, ziare, realizate de organizațiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare și funcționare, din domeniul culturii, cercetării științifice, învățământului, sportului, sănătății, precum și de camerele de comerț și industrie, organizațiile sindicale și organizațiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obținute din prestări de servicii de intermediere în reclamă și publicitate;
m) sumele primite ca urmare a nerespectării condițiilor cu care s-a făcut donația/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizațiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului și obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
n) veniturile realizate din despăgubiri de la societățile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
p) sumele colectate de organizațiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităților de finanțare a gestionării deșeurilor.


(3) În cazul organizațiilor nonprofit, organizațiilor sindicale, organizațiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile și alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevăzute la alin. (2). Aceste organizații datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra căreia se aplică cota prevăzută la art. 17 sau 18 , după caz.”

Din analiza art 15 (2) lit e ) si j) rezulta ca aceste categorii d evenituri nu se impoziteaza si anume (sponsorizarile primite si sumele provenite din strangerea de fonduri).

Cu privire la veniturile din servicii de publicitate , art 15 (2) lit l – precizeaza ca nu sunt impozabile in masura in care sunt efectuate de catre organizatii non profit de utilitate publica.

Prin utilitate publica, în sensul OG 26/2000, se înțelege orice activitate care vizeaza atingerea unor scopuri benefice in domenii de interes public general si/sau al unei colectivitati.

Orice asociatie fundatie sau federatie poate fi recunoscuta de Guvernul Romaniei ca fiind de utilitate publica daca demonstreaza ca indeplineste anumite conditii de eligibilitate referitoare in principal la activitatea acesteia.

Aceste conditii se refera la:

a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;

b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite, facand dovada unei activitati neintrerupte prin actiuni semnificative;

c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

d) detine un patrimoniu, logistica, membri si personal angajat, corespunzator indeplinirii scopului propus;

e) face dovada existentei unor contracte de colaborare si parteneriate cu institutii publice sau asociatii ori fundatii din tara si din strainatate;

f) face dovada obtinerii unor rezultate semnificative in ceea ce priveste scopul propus sau prezinta scrisori de recomandare din partea unor autoritati competente din tara sau din strainatate, care recomanda continuarea activitatii.

Autoritatea responsabila cu acordarea statutului de utilitate publica.

Autoritatea publica responsabila pentru acordarea statutului de utilitate publica este Guvernul Romaniei (prin Secretariatul General) care prin hotarare de guvern acorda acest statut.

Hotararea de Guvern se acorda pe baza avizului favorabil primit din partea ministerelor de resort. In cadrul Guvernului a fost desemnat Secretariatul General ca autoritate publica responsabila cu primirea cererilor si comunicarea cu solicitantul.

Daca ONG dvs este de utilitate publica in conditiile OG26/2000 atunci aceste servicii de publicitate nu se impoziteaza.

In caz contrar nu se impoziteaza pana la  suma de 15.000 euro (echivalentul in lei)  in decurs de un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din totalitatea veniturilor neimpozabile de la art 15 (2)  (sponsorizari, strangere de fonduri, cotizatii etc).

ONG-ul  datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele scutite, asupra căreia este aplicată cota prevăzută de Codul fiscal. (16%)

Cu alte cuvinte: Nu se plătește impozit pe profit pentru activitatea economică, după următoarea limitare: suma cea mai mică dintre echivalentul a 15.000 euro calculați la cursul de la finele exercițiului financiar și 10% din totalul veniturilor scutite.

Dacă sunteti sub această limită, în Declarația 101, se va completa la:

Venituri din exploatare (RD.1) = Alte venituri impozabile (RD. 20)

Cheltuieli din exploatare (RD. 2) = Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile (RD. 32)

Termenul la D101 este 25 februarie a anului următor.

Monografia contabila: 

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere:

5311/5121 = 7311

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere:

5311/5121/3XX = 7312

Inregistrarea donatiilor primite (strangere de fonduri):

- Donatii in bani

5311/5121= 7331

Primire bunuri: din sponsorizare

- 3028 = 7332 dacă bunurile au fost primite de la o persoana juridică, sau-
- 3028 = 7331 dacă bunurile au fost primite de la o persoană fizică


Donatii sub forma imobilizarilor

21X.01 = 133
681 =281
133 = 7311


Inregistrarea veniturilor din reclama si publicitate

461/5121 = 7387

Baza legala:

Codul fiscal art 15 alin 2;
OG26/2000
ORDIN  Nr. 3103/2017 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după