Procedura de aplicare a supraimpozitarii contractelor part-time

Articol scris in data de: 18 August 2022

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807/16.08.2022, a fost publicat Ordinul nr. 1855/2022 al Ministrului Finantelor privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Sa ne reamintim: O.G. nr. 16/2022 readuce in actualitate o mai veche masura din 2017, prin care angajatorii salariatilor part-time trebuie sa plateasca CAS si CASS raportat la nivelul salariului minim brut pe tara, si nu la venitul realizat efectiv de catre salariat. Masura de acum, se aplica incepand cu veniturile lunii august 2022.

Pe larg:

Procedura se aplica in cazul salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna in care au fost realizate, conform art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, si care datoreaza CAS si CASS la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, si nu la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

In calcul se va lua salariul minim brut pe tara garantat in plata, adica cel prevazut prin hotarare a Guvernului (n.R. HG 1071/2021 – sal. min. 2550 lei).

Totodata, prin contract activ se intelege perioada in care contractul individual de munca este activ reprezinta perioada in care contractul individual de munca nu este suspendat potrivit Codului muncii. In acest caz, daca contractul de munca a fost activ pentru o fractiune din luna, nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aferent zilelor lucrate din luna se va stabili dupa dupa urmatoarea formula:

(Salariul minim brut pe tara garantat in plata/Numarul de zile lucratoare din luna) x Numarul de zile lucrate din luna

Pentru a se incadra la exceptii, si a nu fi nevoiti sa plateasca contributiile salariatului part-time la nivelul salariului minim, angajatorii trebuie sa respecte si sa aplice, in consecinta, urmatoarele:

1. Trebuie sa ceara, lunar, salariatilor incadrati cu contract de munca part-time o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata;

2. Salariatii au obligatia sa depuna lunar declaratiile pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, iar angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal (Atentie: Declaratia salariatului constituie document justificativ pentru fiecare angajator, in vederea stabilirii contributiilor datorate in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) si art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada in care salariatul se afla in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal).

3. Totodata, in vederea completarii declaratiei pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator trebuie sa elibereze salariatilor part-time, la cerere, un document din care sa rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din salarii si asimilate salariilor;

De mentionat ca, in cazul in care salariatii in cauza nu vor depune declaratiile, fiecare angajator va calcula si retine CAS si CASS la nivelul salariului minim brut pe tara corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ, daca baza de calcul aferenta venitului realizat se situeaza sub nivelul salariului lunar minim brut pe tara garantat in plata.

Legiuitorul vine, in acest sens, si cu cateva exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal:

Exemplul 1:

O persoana fizica incheie un contract individual de munca cu norma intreaga cu societatea A si un contract cu timp partial cu societatea B. Contractele sunt active toata luna.

Pentru activitatea desfasurata la angajatorul A, persoana fizica realizeaza un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata de 2.550 lei rezulta ca baza lunara de calcul cumulata din cele doua contracte individuale de munca este mai mare decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, persoana fizica depune declaratia pe propria raspundere numai la angajatorul B, intrucat la angajatorul A baza lunara de calcul al contributiilor datorate de acesta este egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata (2.550 lei).

La fiecare angajator, salariatul datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2:

O persoana fizica incheie incepand cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de munca cu timp partial, cu societatile A, B si C, contractele fiind active intreaga luna.

Pentru activitatea desfasurata, salariatul realizeaza urmatorul venit brut in luna:

– de la angajatorul A, suma de 800 lei;

– de la angajatorul B, suma de 900 lei;

– de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata de 2.550 lei rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este peste nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, salariatul depune declaratia pe propria raspundere la fiecare angajator.

Astfel, salariatul datoreaza la fiecare angajator contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii.

Exemplul 3:

O persoana fizica incheie un contract individual de munca cu norma intreaga cu societatea A si un contract cu timp partial cu societatea B.

In cursul lunii septembrie 2022, persoana fizica lucreaza 10 zile, restul de 12 zile lucratoare din luna, contractele individuale de munca sunt suspendate, potrivit legii.

Salariatul primeste, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat in plata aferent zilelor lucrate in care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucratoare in luna x 10 zile lucrate).

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat in plata aferent zilelor lucrate rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este mai mare decat nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aferent zilelor lucrate in care contractele au fost active (1.159 lei).

In acest caz, persoana fizica depune declaratia pe propria raspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori stabilesc si retin contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, respectiv la 1.250 lei, in cazul angajatorului A, si la 1.000 lei, in cazul angajatorului B.

Exemplul 4:

O persoana fizica incheie incepand cu data de 1 august 2022 un contract individual de munca cu timp partial (4 ore/zi) cu societatea A si un alt contract individual de munca cu timp partial (4 orez/zi) cu societatea B care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara. Ambele contracte sunt active intreaga luna.

Pentru activitatea desfasurata, salariatul realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, astfel:

– de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;

– de la angajatorul B, suma de 1.500 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata (2.550 lei) rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este peste nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaratia pe propria raspundere.

Astfel, fiecare angajator retine si plateste contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 138 lit. a) si la art. 156 din Codul fiscal, cu respectarea, dupa caz, a prevederilor art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) si art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

Model DECLARATIE SALARIAT PART-TIME:

DECLARATIE SALARIAT PART-TIME

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 18/08/2022.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta

Procedura de aplicare a supraimpozitarii contractelor part-time

Articol scris in data de: 2022-08-18 12:58:38

Autor: Mariana Bunta

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807/16.08.2022, a fost publicat Ordinul nr. 1855/2022 al Ministrului Finantelor privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Sa ne reamintim: O.G. nr. 16/2022 readuce in actualitate o mai veche masura din 2017, prin care angajatorii salariatilor part-time trebuie sa plateasca CAS si CASS raportat la nivelul salariului minim brut pe tara, si nu la venitul realizat efectiv de catre salariat. Masura de acum, se aplica incepand cu veniturile lunii august 2022.

Pe larg:

Procedura se aplica in cazul salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in luna in care au fost realizate, conform art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal, si care datoreaza CAS si CASS la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, si nu la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

In calcul se va lua salariul minim brut pe tara garantat in plata, adica cel prevazut prin hotarare a Guvernului (n.R. HG 1071/2021 – sal. min. 2550 lei).

Totodata, prin contract activ se intelege perioada in care contractul individual de munca este activ reprezinta perioada in care contractul individual de munca nu este suspendat potrivit Codului muncii. In acest caz, daca contractul de munca a fost activ pentru o fractiune din luna, nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aferent zilelor lucrate din luna se va stabili dupa dupa urmatoarea formula:

(Salariul minim brut pe tara garantat in plata/Numarul de zile lucratoare din luna) x Numarul de zile lucrate din luna

Pentru a se incadra la exceptii, si a nu fi nevoiti sa plateasca contributiile salariatului part-time la nivelul salariului minim, angajatorii trebuie sa respecte si sa aplice, in consecinta, urmatoarele:

1. Trebuie sa ceara, lunar, salariatilor incadrati cu contract de munca part-time o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata;

2. Salariatii au obligatia sa depuna lunar declaratiile pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale, iar angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal (Atentie: Declaratia salariatului constituie document justificativ pentru fiecare angajator, in vederea stabilirii contributiilor datorate in conformitate cu prevederile art. 146 alin. (5) si art. 168 alin. (5) din Codul fiscal, pe perioada in care salariatul se afla in situatia prevazuta la art. 146 alin. (5^7) lit. e) din Codul fiscal).

3. Totodata, in vederea completarii declaratiei pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator trebuie sa elibereze salariatilor part-time, la cerere, un document din care sa rezulte nivelul bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din salarii si asimilate salariilor;

De mentionat ca, in cazul in care salariatii in cauza nu vor depune declaratiile, fiecare angajator va calcula si retine CAS si CASS la nivelul salariului minim brut pe tara corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ, daca baza de calcul aferenta venitului realizat se situeaza sub nivelul salariului lunar minim brut pe tara garantat in plata.

Legiuitorul vine, in acest sens, si cu cateva exemple privind aplicarea prevederilor art. 146 alin. (5^7) lit. e) si art. 168 alin. (6^1) din Codul fiscal:

Exemplul 1:

O persoana fizica incheie un contract individual de munca cu norma intreaga cu societatea A si un contract cu timp partial cu societatea B. Contractele sunt active toata luna.

Pentru activitatea desfasurata la angajatorul A, persoana fizica realizeaza un venit brut lunar de 2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, este de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata de 2.550 lei rezulta ca baza lunara de calcul cumulata din cele doua contracte individuale de munca este mai mare decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, persoana fizica depune declaratia pe propria raspundere numai la angajatorul B, intrucat la angajatorul A baza lunara de calcul al contributiilor datorate de acesta este egala cu salariul minim brut pe tara garantat in plata (2.550 lei).

La fiecare angajator, salariatul datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400 lei.

Exemplul 2:

O persoana fizica incheie incepand cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de munca cu timp partial, cu societatile A, B si C, contractele fiind active intreaga luna.

Pentru activitatea desfasurata, salariatul realizeaza urmatorul venit brut in luna:

- de la angajatorul A, suma de 800 lei;

- de la angajatorul B, suma de 900 lei;

- de la angajatorul C, suma de 1.000 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, este de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata este de 2.550 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata de 2.550 lei rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este peste nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, salariatul depune declaratia pe propria raspundere la fiecare angajator.

Astfel, salariatul datoreaza la fiecare angajator contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii.

Exemplul 3:

O persoana fizica incheie un contract individual de munca cu norma intreaga cu societatea A si un contract cu timp partial cu societatea B.

In cursul lunii septembrie 2022, persoana fizica lucreaza 10 zile, restul de 12 zile lucratoare din luna, contractele individuale de munca sunt suspendate, potrivit legii.

Salariatul primeste, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei.

Baza lunara de calcul cumulata, determinata potrivit regulilor specifice fiecarei contributii aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut garantat in plata aferent zilelor lucrate in care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 lei: 22 zile lucratoare in luna x 10 zile lucrate).

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului minim brut garantat in plata aferent zilelor lucrate rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este mai mare decat nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aferent zilelor lucrate in care contractele au fost active (1.159 lei).

In acest caz, persoana fizica depune declaratia pe propria raspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori stabilesc si retin contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, respectiv la 1.250 lei, in cazul angajatorului A, si la 1.000 lei, in cazul angajatorului B.

Exemplul 4:

O persoana fizica incheie incepand cu data de 1 august 2022 un contract individual de munca cu timp partial (4 ore/zi) cu societatea A si un alt contract individual de munca cu timp partial (4 orez/zi) cu societatea B care desfasoara activitati in sectorul agricol si in industria alimentara. Ambele contracte sunt active intreaga luna.

Pentru activitatea desfasurata, salariatul realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, astfel:

- de la angajatorul A, suma de 1.100 lei;

- de la angajatorul B, suma de 1.500 lei.

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, in valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), cu nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata (2.550 lei) rezulta ca baza lunara de calcul cumulata este peste nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

In acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaratia pe propria raspundere.

Astfel, fiecare angajator retine si plateste contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecarei contributii, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 138 lit. a) si la art. 156 din Codul fiscal, cu respectarea, dupa caz, a prevederilor art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) si art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

Model DECLARATIE SALARIAT PART-TIME:

[pdf-embedder url="https://universulfiscal.ro/wp-content/uploads/2022/08/DECLARATIE-SALARIAT-PART-TIME.pdf" title="DECLARATIE SALARIAT PART-TIME"]
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după