Procedura noua pentru obtinerea certificatelor fiscale

Articol scris in data de: 28 Noiembrie 2019

1. OPANAF 3008 – MODIFICĂRI PROCEDURĂ ELIBERARE CAF

Modificările succesive aduse Codului de procedură fiscală în ultima perioadă au condus și la necesitatea modificării procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală (CAF). Astfel, au fost avute în vedere următoarele aspecte:

reglementarea modalității de eliberare a CAF pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică, caz în care cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, iar CAF nu conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora;

stabilirea termenului de 90 de zile ca și perioadă de utilizare a CAF pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili;

neincluderea la secțiunea A a CAF, datorită faptului că nu sunt considerate obligații fiscale restante, a:

a) obligaţiilor fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;

b) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;

c) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;

d) sumelor reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;

e) obligațiilor fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală.

completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu situația în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, precum și cea în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată.

precizarea celor trei modalități de transmitere pe cale electronică a certificatelor de atestare fiscală, respectiv prin SPV, prin sistemul informatic PATRIMVEN și prin intermediul SISTEMUL INFORMATIC pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF.

posibilitatea organului fiscal de a îndrepta orice eroare materială din certificatul de atestare fiscală, prin întocmirea unui act de îndreptare a erorii materiale.

Noile prevederi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Sursa: AJFP Dimbovita

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 28/11/2019.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Procedura noua pentru obtinerea certificatelor fiscale

Articol scris in data de: 2019-11-28 14:56:47

Autor: Romeo Negrut

1. OPANAF 3008 – MODIFICĂRI PROCEDURĂ ELIBERARE CAF

Modificările succesive aduse Codului de procedură fiscală în ultima perioadă au condus și la necesitatea modificării procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală (CAF). Astfel, au fost avute în vedere următoarele aspecte:

reglementarea modalității de eliberare a CAF pentru asocierile și entitățile fără personalitate juridică, caz în care cererea se depune la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, iar CAF nu conține informații cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor fiscale de către membrii acestora;

stabilirea termenului de 90 de zile ca și perioadă de utilizare a CAF pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere și a unui termen de 30 de zile pentru celelalte categorii de contribuabili;

neincluderea la secțiunea A a CAF, datorită faptului că nu sunt considerate obligații fiscale restante, a:

a) obligaţiilor fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată;

b) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii insolvenței, nu sunt admise la masa credală potrivit legii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase, inclusiv în cazul atragerii răspunderii acestuia, potrivit legii;

c) sumelor reprezentând creanţe fiscale care, ulterior deschiderii procedurii reorganizării judiciare, nu sunt acceptate în planul de reorganizare confirmat de judecătorul-sindic, sub rezerva ca debitorii să se conformeze planului de reorganizare aprobat;

d) sumelor reprezentând creanţe fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate;

e) obligațiilor fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 - 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală.

completarea mențiunilor relevante pentru situația fiscală a contribuabililor din certificatul de atestare fiscală cu situația în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante, precum și cea în care contribuabilul înregistrează obligații fiscale care constituie condiție de acordare a înlesnirilor la plată.

precizarea celor trei modalități de transmitere pe cale electronică a certificatelor de atestare fiscală, respectiv prin SPV, prin sistemul informatic PATRIMVEN și prin intermediul SISTEMUL INFORMATIC pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF.

posibilitatea organului fiscal de a îndrepta orice eroare materială din certificatul de atestare fiscală, prin întocmirea unui act de îndreptare a erorii materiale.

Noile prevederi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Sursa: AJFP Dimbovita
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după