Rectificare bilanturi

Articol scris in data de: 25 Mai 2021

Situatie de fapt:

O societate X nu a depus bilanturi pentru anii 2014-2017. Pentru 2018-2019 bilanturile au fost depuse dar contabilul (eu) nu a avut informatii suficiente referitoare la activele firmei. Astfel, in 2016 societatea pierde in favoarea bancii (adjudecat de o firma terta) o cladire, cladire care apartine acum tertei persoane, Infomatia apare in Extrasul de carte funciara.
La impozite si taxe locale cladirea apare inca in proprietatea societatii X, valoarea impozitului pe toti acesti ani fiind imensa, nedepunand nimeni raport de evaluare.
Avocata firmei, tinand cont ca bilanturile nu au fost depuse, ma roaga sa depun bilantul la 2016 fara cladire si sa ii dau o balanta la 31.12.2016 din care sa reiasa ca nu mai apare la noi in contabilitate. In tot acest timp societatea X nu a desfasurat niciun fel de activitate

Intrebare:

Este in regula scoaterea din patrimoniu a cladirii in anul 2016 si intocmirea bilantului asa? Daca da, cum rectific bilanturile la 2018-2019 la ANAF?Raspuns:

Referitor la rectificarea/corectarea bilanturilor, Ordinul 450/2016 si 543/2017 precizeaza procedura de corectare a erorilor constatate ulterior depunerii sitautiilor financiare anuale/ raportarilor contabile anuale.

Astfel, rectificarea bilanturilor, prin depunerea unui alt set de situatii financiare anuale poate fi efectuata doar pentru urmatoarele erori si nu pentru corectarea erorilor contabile.

Deci, se pot rectifica:

“ 1Erorile constatate determinate de completarea eronată a:

a) denumirii entității raportoare;
a^1) codului unic de înregistrare al entității raportoare;
b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.

2) Situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind nici un indicator valoric.

3) Situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:\

a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
c) întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor din bazele de date. “

Erorile contabile reglementate prin Reglementarile contabile (OMFP 1802/2014, punctul 66) se corecteaza conform acestor prevederi, insa in nici un caz prin depunerea unui nou set de situatii financiare anuale.

Conform noilor proceduri, corectarea situațiilor financiare se va efectua până la data maximă de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale ale exercițiului financiar următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportărilor contabile anuale la care s-au constatat erori.

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

1. Erorile constatate în contabilitate se pot referi la exercițiul financiar curent sau la exercițiile financiare anterioare datei de raportare.

2. În cazul în care se detectează erori, corectarea acestora se realizează la data constatării lor.

3. Erorile din exercițiile financiare precedente sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru unul sau mai multe exerciții financiare precedente, rezultate din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații fidele care:

 • erau disponibile la data aprobării pentru emitere a situațiilor financiare pentru perioadele respective;
 • exista posibilitatea de a fi obținute în mod rezonabil și de a fi luate în considerare la momentul întocmirii și prezentării situațiilor financiare anuale ale perioadelor respective.

4. Aceste erori sunt rezultatul unor greșeli matematice, greșeli în aplicarea politicilor contabile, al ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

5. Erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor din situațiile financiare anuale.

6. Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se realizează pe seama contului de profit și pierdere.

7. Erorile din exercițiile financiare precedente, atât cele semnificative, cât și cele nesemnificative, se corectează pe seama rezultatului reportat, cu ajutorul contului 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”. Totuși, pe baza politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative se pot corecta pe seama contului de profit și pierdere.

8. Prin eroare nesemnificativă se înțelege că aceasta nu influențează informațiile financiar-contabile, în timp ce eroarea semnificativă este aceea care ar putea să influențeze deciziile economice ale utilizatorilor luate în urma analizei situațiilor financiare anuale.

9. Pe baza politicilor contabile și a raționamentului profesional trebuie stabilit un prag de semnificație, care poate reprezenta un procent din cifra de afaceri, din profit, din activul net, din total active.

10. Aprecierea dacă o eroare este semnificativă sau nesemnificativă se efectuează în funcție de natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

11. Corectarea erorilor din exercițiile financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare aferente acelor exerciții. Ajustarea poziției financiare și a performanței financiare se realizează prin prezentarea de informații comparative în notele explicative, unde trebuie prezentate informații cu privire la natura erorilor și perioadele afectate de acestea.

12. Stornarea unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se poate realiza, în funcție de politicile contabile și de programele informatice utilizate, în roșu (corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale) sau în negru (înregistrarea inversă a operațiunii inițiale).

Art 66 alin 2) din OMFP 1802/2014, care include efectele greselilor matematice, de aplicare gresita a politicilor contabile, a ignorarii/interpretarii eronate a evenimentelor, nu se poate depune un alt set de situatii financiare.

In situatia dvs, va recomandam sa procedati la reconstituirea contabilitatii incepand cu anul 2016, sa intocmiti corect bilantul aferent anului 2016 si sa il depuneti, iar referitor la bilanturile aferente anilor 2018 si 2019, intrucat nu pot fi rectificate, sa fie lasate asa si sa intocmiti corect bilantul aferent anului 2020, iar la declaratia administratorului si notele explicative, sa detaliati situatia, astfel incat de acum inainte situatiile financiare anuale sa reprezinte fidel situatia financiar – contabila a societatii.

Reglementare:

 • Legea 227/2015
 • OMFP 1802/2014
 • Ordin 450/2016
 • Ordin 543/2017ju
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de 25/05/2021.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Rectificare bilanturi

Articol scris in data de: 2021-05-25 10:39:19

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

O societate X nu a depus bilanturi pentru anii 2014-2017. Pentru 2018-2019 bilanturile au fost depuse dar contabilul (eu) nu a avut informatii suficiente referitoare la activele firmei. Astfel, in 2016 societatea pierde in favoarea bancii (adjudecat de o firma terta) o cladire, cladire care apartine acum tertei persoane, Infomatia apare in Extrasul de carte funciara.
La impozite si taxe locale cladirea apare inca in proprietatea societatii X, valoarea impozitului pe toti acesti ani fiind imensa, nedepunand nimeni raport de evaluare.
Avocata firmei, tinand cont ca bilanturile nu au fost depuse, ma roaga sa depun bilantul la 2016 fara cladire si sa ii dau o balanta la 31.12.2016 din care sa reiasa ca nu mai apare la noi in contabilitate. In tot acest timp societatea X nu a desfasurat niciun fel de activitate

Intrebare:

Este in regula scoaterea din patrimoniu a cladirii in anul 2016 si intocmirea bilantului asa? Daca da, cum rectific bilanturile la 2018-2019 la ANAF?

Raspuns:

Referitor la rectificarea/corectarea bilanturilor, Ordinul 450/2016 si 543/2017 precizeaza procedura de corectare a erorilor constatate ulterior depunerii sitautiilor financiare anuale/ raportarilor contabile anuale.

Astfel, rectificarea bilanturilor, prin depunerea unui alt set de situatii financiare anuale poate fi efectuata doar pentru urmatoarele erori si nu pentru corectarea erorilor contabile.

Deci, se pot rectifica:

“ 1Erorile constatate determinate de completarea eronată a:

a) denumirii entității raportoare;
a^1) codului unic de înregistrare al entității raportoare;
b) activității CAEN (denumire clasă CAEN și/sau cod CAEN);
c) formei de proprietate;
d) numărului de salariați și/sau a altor indicatori raportați prin formularul “Date informative”.


2) Situația determinată de depunerea de situații financiare anuale/raportări contabile anuale care nu cuprind nici un indicator valoric.

3) Situațiile determinate de următoarele tipuri de erori:\

a) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale în loc de declarație de inactivitate, precum și transmiterea electronică a declarației de inactivitate în loc de situații financiare anuale/raportări contabile anuale;
b) transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind un format de raportare cuprins în programul de asistență, diferit de cel corespunzător tipului de entitate sau netransmiterea electronică a tuturor documentelor prevăzute de lege (raportul administratorilor, declarația pe propria răspundere, raportul auditorului statutar etc.).
c) întocmirea și transmiterea electronică de situații financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere și prezentare a informațiilor din bazele de date. “


Erorile contabile reglementate prin Reglementarile contabile (OMFP 1802/2014, punctul 66) se corecteaza conform acestor prevederi, insa in nici un caz prin depunerea unui nou set de situatii financiare anuale.

Conform noilor proceduri, corectarea situațiilor financiare se va efectua până la data maximă de depunere a situațiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale ale exercițiului financiar următor celui la care se referă situațiile financiare anuale/raportărilor contabile anuale la care s-au constatat erori.

Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

1. Erorile constatate în contabilitate se pot referi la exercițiul financiar curent sau la exercițiile financiare anterioare datei de raportare.

2. În cazul în care se detectează erori, corectarea acestora se realizează la data constatării lor.

3. Erorile din exercițiile financiare precedente sunt omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru unul sau mai multe exerciții financiare precedente, rezultate din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații fidele care:

 • erau disponibile la data aprobării pentru emitere a situațiilor financiare pentru perioadele respective;

 • exista posibilitatea de a fi obținute în mod rezonabil și de a fi luate în considerare la momentul întocmirii și prezentării situațiilor financiare anuale ale perioadelor respective.


4. Aceste erori sunt rezultatul unor greșeli matematice, greșeli în aplicarea politicilor contabile, al ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

5. Erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea eronată a informațiilor din situațiile financiare anuale.

6. Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se realizează pe seama contului de profit și pierdere.

7. Erorile din exercițiile financiare precedente, atât cele semnificative, cât și cele nesemnificative, se corectează pe seama rezultatului reportat, cu ajutorul contului 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”. Totuși, pe baza politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative se pot corecta pe seama contului de profit și pierdere.

8. Prin eroare nesemnificativă se înțelege că aceasta nu influențează informațiile financiar-contabile, în timp ce eroarea semnificativă este aceea care ar putea să influențeze deciziile economice ale utilizatorilor luate în urma analizei situațiilor financiare anuale.

9. Pe baza politicilor contabile și a raționamentului profesional trebuie stabilit un prag de semnificație, care poate reprezenta un procent din cifra de afaceri, din profit, din activul net, din total active.

10. Aprecierea dacă o eroare este semnificativă sau nesemnificativă se efectuează în funcție de natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

11. Corectarea erorilor din exercițiile financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare aferente acelor exerciții. Ajustarea poziției financiare și a performanței financiare se realizează prin prezentarea de informații comparative în notele explicative, unde trebuie prezentate informații cu privire la natura erorilor și perioadele afectate de acestea.

12. Stornarea unei operațiuni contabile aferente exercițiului financiar curent se poate realiza, în funcție de politicile contabile și de programele informatice utilizate, în roșu (corectarea cu semnul minus a operațiunii inițiale) sau în negru (înregistrarea inversă a operațiunii inițiale).

Art 66 alin 2) din OMFP 1802/2014, care include efectele greselilor matematice, de aplicare gresita a politicilor contabile, a ignorarii/interpretarii eronate a evenimentelor, nu se poate depune un alt set de situatii financiare.

In situatia dvs, va recomandam sa procedati la reconstituirea contabilitatii incepand cu anul 2016, sa intocmiti corect bilantul aferent anului 2016 si sa il depuneti, iar referitor la bilanturile aferente anilor 2018 si 2019, intrucat nu pot fi rectificate, sa fie lasate asa si sa intocmiti corect bilantul aferent anului 2020, iar la declaratia administratorului si notele explicative, sa detaliati situatia, astfel incat de acum inainte situatiile financiare anuale sa reprezinte fidel situatia financiar – contabila a societatii.

Reglementare:

 • Legea 227/2015

 • OMFP 1802/2014

 • Ordin 450/2016

 • Ordin 543/2017ju

 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după