Recuperare TVA client NON-UE: tax free

Articol scris in data de: 21 Iunie 2022

Situație de fapt:

Un client din Israel cumpara in Romania un telefon de la o persoana juridica din Romania, platitoare de TVA.

Întrebare:

Poate acel client să își recupereze TVA-ul la ieșirea din țară?

Ce documente sunt necesare să-i dea vanzatorul clientului pentru aceasta?Din speța înțeleg că dvs sunteți vanzatorul si doriți sa cunoasteti procedura de lucru pentru restituirea TVA-ului clienților persoane fizice stabilite în NON-UE.

În primul rand, dvs ca și vanzator este necesar sa va autorizați în acest sens.

Conform Ordinului 101/2016, procedura de autorizare este descrisă mai jos:

Art. 5. – (1) Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană şi restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizează de către:

a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili;

b) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;

c) administraţiile pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;

d) administraţiile sectoarelor 1 – 6 ale finanţelor publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mari şi mijlocii;

e) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor   Publice Ilfov.

(2) Autorizaţiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obţinerii autorizării. După expirarea acestui termen, unităţile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizaţie.

Art. 6. – (1) Magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unităţi de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Cererea se semnează de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă şi este însoţită de următoarele documente:  

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

b) copie de pe documentul care atestă declararea sediului secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea, dacă acesta este doar un punct de lucru;

c) copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenţa unităţii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situaţia în care unităţile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze şi alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Organele fiscale soluţionează cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, aprobă şi emit autorizaţii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care se comunică unităţii solicitante.

(5) Organul fiscal emitent are obligaţia de a ţine evidenţa autorizaţiilor emise.

(6) Organele fiscale care au eliberat autorizaţii vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele aparţinând unităţii autorizate, lista cuprinzând unităţile comerciale şi magazinele care au fost autorizate.

(7) După obţinerea autorizaţiei, magazinul afişează la loc vizibil sigla “TAX FREE”. Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele “TAX FREE” cu majuscule, având înălţimea de minimum 5 cm.

(8) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din reţeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.

Aici aveți cererea de autorizare:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_OMFP_101_2016.pdf

Pentru a putea fi restituit TVA-ul pe langa a avea autorizarea, mai sunt necesare a fi respectate următoarele:

1. valoarea bunurilor cumparate trebuie sa fie de minimum 175 de euro, inclusiv TVA

2. vânzătorul are obligația emiterii facturii fiscale, bonului fiscal și a documentului “Documentul de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană”

3. clientul are obligația sa paraseasca România în maxim 90 de zile de la data cumpararii bunurilor

Clientul se va prezenta la vama cu factură, bonul fiscal și “Documentul de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană”.

Sunt firme care se ocupă de obținerea autorizațiilor necesare și inclusiv de restituirea TVA clientilor, una dintre ele este https://www.askfortaxfree.ro/

 

Reglementare:

  • Ordinul 101/2016.
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Bianca Dolores Meze

Articol scris de catre Bianca Dolores Meze, in data de 21/06/2022.

Expert contabil și administrator al firmei de contabiliate CONTEZIA SRL, sub brandul AtelierContabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Bianca Dolores Meze

Recuperare TVA client NON-UE: tax free

Articol scris in data de: 2022-06-21 12:03:33

Autor: Bianca Dolores Meze

Situație de fapt:

Un client din Israel cumpara in Romania un telefon de la o persoana juridica din Romania, platitoare de TVA.

Întrebare:

Poate acel client să își recupereze TVA-ul la ieșirea din țară?

Ce documente sunt necesare să-i dea vanzatorul clientului pentru aceasta?

Din speța înțeleg că dvs sunteți vanzatorul si doriți sa cunoasteti procedura de lucru pentru restituirea TVA-ului clienților persoane fizice stabilite în NON-UE.

În primul rand, dvs ca și vanzator este necesar sa va autorizați în acest sens.

Conform Ordinului 101/2016, procedura de autorizare este descrisă mai jos:

Art. 5. - (1) Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană şi restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor vândute în propria unitate se realizează de către:

a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili;

b) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;

c) administraţiile pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;

d) administraţiile sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor publice din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mari şi mijlocii;

e) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor   Publice Ilfov.

(2) Autorizaţiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, începând cu data obţinerii autorizării. După expirarea acestui termen, unităţile care doresc să fie autorizate trebuie să solicite o altă autorizaţie.

Art. 6. - (1) Magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul trebuie să fie autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări. Magazinele, dacă sunt unităţi de sine stătătoare, sau unitatea comercială care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie să depună o cerere de autorizare la organele fiscale prevăzute la art. 5, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Cererea se semnează de persoanele care angajează legal unitatea solicitantă şi este însoţită de următoarele documente:  

a) copie de pe documentul care atestă calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;

b) copie de pe documentul care atestă declararea sediului secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află magazinul pentru care se solicită autorizarea, dacă acesta este doar un punct de lucru;

c) copie de pe documentele de achiziţionare şi înregistrare în evidenţa unităţii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicită autorizarea.

(3) În situaţia în care unităţile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc să autorizeze şi alte magazine, trebuie să solicite pentru acestea o altă autorizare, conform procedurii descrise în prezentul articol.

(4) Organele fiscale soluţionează cererile de autorizare depuse în termen de 30 de zile, aprobă şi emit autorizaţii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care se comunică unităţii solicitante.

(5) Organul fiscal emitent are obligaţia de a ţine evidenţa autorizaţiilor emise.

(6) Organele fiscale care au eliberat autorizaţii vor transmite, în termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, în a căror rază teritorială se află amplasate magazinele aparţinând unităţii autorizate, lista cuprinzând unităţile comerciale şi magazinele care au fost autorizate.

(7) După obţinerea autorizaţiei, magazinul afişează la loc vizibil sigla "TAX FREE". Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. În mijlocul siglei se înscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule, având înălţimea de minimum 5 cm.

(8) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală publică pe site-ul propriu lista magazinelor din reţeaua de vânzare cu amănuntul, autorizate atât pentru vânzarea de bunuri pentru care se acordă dreptul de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor nestabiliţi în Uniunea Europeană, cât şi pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată aferente acestor vânzări.

Aici aveți cererea de autorizare:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A2_OMFP_101_2016.pdf

Pentru a putea fi restituit TVA-ul pe langa a avea autorizarea, mai sunt necesare a fi respectate următoarele:

1. valoarea bunurilor cumparate trebuie sa fie de minimum 175 de euro, inclusiv TVA

2. vânzătorul are obligația emiterii facturii fiscale, bonului fiscal și a documentului “Documentul de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană”

3. clientul are obligația sa paraseasca România în maxim 90 de zile de la data cumpararii bunurilor

Clientul se va prezenta la vama cu factură, bonul fiscal și “Documentul de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti în Comunitatea Europeană”.

Sunt firme care se ocupă de obținerea autorizațiilor necesare și inclusiv de restituirea TVA clientilor, una dintre ele este https://www.askfortaxfree.ro/

 

Reglementare:

  • Ordinul 101/2016.

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după