Regim TVA vanzare terenuri executare silita

Articol scris in data de: 26 Noiembrie 2020

Situatie de fapt:

Un executor judecatoresc trebuie să procedeze la vânzarea la licitație a unui număr de 17 parcele de teren intravilan construibil, aflat în proprietatea unei persoane fizice neînregistrata ca plătitor de TVA.

Intrebare:

Dacă licitatia este unica și vizează vânzarea celor 17 parcele ca un corp comun, printr-un singur act de adjudecare, se consideră că sunt îndeplinite condițiile prevazute de art 269 cod fiscal privind existenta unei activități economice continue, respectiv dacă vânzarea unică a parcelelor trebuie interpretată ca o vânzare succesiva, caz în care după ce valoarea cumulată a vânzărilor depășește 300.000 lei persoana fizica devine plătitor de TVA?


Pentru a raspunde intrebarii dvs, trebuie facute mai intai niste precizari referitoare la calitatea de persoana impozabila conform prevederilor legale in vigoare. Conform Codului Fiscal, notiunea de persoana impozabila din punct de vedere al taxei pe valaorea adaugata o reprezinta orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute de lege, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

În sensul art. 269 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în concordanță cu principiul de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră, se referă la orice tip de tranzacții, indiferent de forma lor juridică, astfel cum se menționează în constatările Curții Europene de Justiție în cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) ( Cap. III –Persoane impozabile, Cod Fiscal).

Avand in vedere prevederile legale de mai jos:

            Conform prevederilor art 268 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

Art 268. “Operatiuni impozabile

 Din punctul de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) operaţiunile care, în sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 şi 278;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin. (1), acţionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 269 alin. (2).

Art 270 “Livrarea de bunuri”

(3)  Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):

b).  transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepţia situaţiei în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituţii publice în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante;

Norme de aplicare:

(6) In sensul art 270 alin (3) lit b) din Codul Fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite se considera livrare de bunuri numai daca debitorul executat silit este persoana impozabila.

Conform prevederilor art 269 alin (1),  alin (2) si alin (3) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifiarile si completarile ulterioare:

(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.

(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(3) Situaţiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile se prevăd prin normele metodologice; coroborate cu prevederile Art 316 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) Inainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. Dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. Dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) Dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) Dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin.(3).

Astfel, luand in considerare starea de fapt fiscala prezentata de dvs, prevderile legale enumerate mai sus , precum si ultimele modificari aduse de Hotararea 864/14 octombrie 2020 privind inregistrarea din punct de vedere al TVA, desi in principiu operatiunea nu ar fi scutita de TVA (art 292, alin (2) ) intrucat toate cele 17 parcele de teren construibil vor fi adjudecate printr-un singur act de adjudecare, fiind astfel o singura tranzactie si daca persoana fizica nu realizeaza si alte operatiuni pentru care ar putea deveni persoana impozabila in cursul anului 2020, se poate considera aceasta operatiune ca fiind ocazionala si persoana fizica nu datoreaza TVA pentru respectiva livrare.

Reglementare:

Legea 227/2015

Hotararea 864/2020

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de 26/11/2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Regim TVA vanzare terenuri executare silita

Articol scris in data de: 2020-11-26 14:32:49

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

Un executor judecatoresc trebuie să procedeze la vânzarea la licitație a unui număr de 17 parcele de teren intravilan construibil, aflat în proprietatea unei persoane fizice neînregistrata ca plătitor de TVA.

Intrebare:

Dacă licitatia este unica și vizează vânzarea celor 17 parcele ca un corp comun, printr-un singur act de adjudecare, se consideră că sunt îndeplinite condițiile prevazute de art 269 cod fiscal privind existenta unei activități economice continue, respectiv dacă vânzarea unică a parcelelor trebuie interpretată ca o vânzare succesiva, caz în care după ce valoarea cumulată a vânzărilor depășește 300.000 lei persoana fizica devine plătitor de TVA?
Pentru a raspunde intrebarii dvs, trebuie facute mai intai niste precizari referitoare la calitatea de persoana impozabila conform prevederilor legale in vigoare. Conform Codului Fiscal, notiunea de persoana impozabila din punct de vedere al taxei pe valaorea adaugata o reprezinta orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute de lege, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.

În sensul art. 269 alin. (2) din Codul fiscal, exploatarea bunurilor corporale sau necorporale, în concordanță cu principiul de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră, se referă la orice tip de tranzacții, indiferent de forma lor juridică, astfel cum se menționează în constatările Curții Europene de Justiție în cazurile C-186/89 Van Tiem, C-306/94 Regie dauphinoise, C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM) ( Cap. III –Persoane impozabile, Cod Fiscal).

Avand in vedere prevederile legale de mai jos:

            Conform prevederilor art 268 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:

Art 268. “Operatiuni impozabile

 Din punctul de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) operaţiunile care, în sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 şi 278;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin. (1), acţionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. 269 alin. (2).

Art 270 “Livrarea de bunuri”

(3)  Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1):

b).  transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executării silite, cu excepţia situaţiei în care sunt transferate bunuri imobile de o persoană impozabilă unei instituţii publice în scopul stingerii unei obligaţii fiscale restante;

Norme de aplicare:

(6) In sensul art 270 alin (3) lit b) din Codul Fiscal, transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite se considera livrare de bunuri numai daca debitorul executat silit este persoana impozabila.

Conform prevederilor art 269 alin (1),  alin (2) si alin (3) din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifiarile si completarile ulterioare:

(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi.

(2) În sensul prezentului titlu, activităţile economice cuprind activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.

(3) Situaţiile în care persoanele fizice care efectuează livrări de bunuri imobile devin persoane impozabile se prevăd prin normele metodologice; coroborate cu prevederile Art 316 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b) şi d), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, după cum urmează:

a) Inainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

1. Dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

2. Dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

b) Dacă în cursul unui an calendaristic atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon;

c) Dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

d) Dacă efectuează operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin.(3).

Astfel, luand in considerare starea de fapt fiscala prezentata de dvs, prevderile legale enumerate mai sus , precum si ultimele modificari aduse de Hotararea 864/14 octombrie 2020 privind inregistrarea din punct de vedere al TVA, desi in principiu operatiunea nu ar fi scutita de TVA (art 292, alin (2) ) intrucat toate cele 17 parcele de teren construibil vor fi adjudecate printr-un singur act de adjudecare, fiind astfel o singura tranzactie si daca persoana fizica nu realizeaza si alte operatiuni pentru care ar putea deveni persoana impozabila in cursul anului 2020, se poate considera aceasta operatiune ca fiind ocazionala si persoana fizica nu datoreaza TVA pentru respectiva livrare.

Reglementare:

Legea 227/2015

Hotararea 864/2020
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după