Registrul de bani personali

Articol scris in data de: 03 Noiembrie 2015

 INFO – 05.05.2015 –

REGISTRUL DE BANI PERSONALI - Excelcont -

În data de 30 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP 513 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal.

Prevederile Ordinului se aplică începând cu data de 1 mai 2015.

……………

Art.2 Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali …..

Art.3 Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Art.4 Registrul de bani personali …………, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Art. 5 Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6 Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Art. 7 Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8 Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Art. 9 Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Anexat va transmitem modelul Registrului si modelul de Notificare la organului fiscal.

 

Unitatea:
C.I.F.
Adresa:
REGISTRUL DE BANI PERSONALI ……NR PAGINA
NR CRT        DATA Numele și prenumele Funcția Suma de bani la începerea
programului
Ora înregistrării Semnătură angajat
ZI LUNA AN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S.C. ______________________________

CUI  ____________________

Nr.Reg.Com.______________

Domiciliul fiscal  ____________________

Nr.____/_________

 

NOTIFICARE conform Ordinului 513/30.04.2015

C ă t r e,

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ______________

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice _________________

 

 

 

 

Prin prezenta vă notificăm că S.C. ___________________, avand codul fiscal ____________________, inregistrata la ONRC sub nr. ___________________, cu domiciliul fiscal la adresa – Jud. ______________, Localitatea ________________, Strada ________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, în baza prevederilor OG 28/1999  modificată cu OG 8/22.04.2015, a deschis registrul de bani personali la unitatea de vânzare situată la adresa ___________________________________________________.

 

Registrul a fost deschis la data de ______________ şi conţine _____ pagini numerotate de la ___ la ____. 

 

         Urmare a celor prezentate mai sus, va solicitam înregistrarea in evidența proprie, ținută la nivelul fiecărui contribuabil, a registrului de bani personali notificat ca fiind constituit.

 

 

 

 

 

Administrator,

_____________________________

 

 

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Monica Predescu

Articol scris de catre Monica Predescu, in data de 03/11/2015.

Prin înfiinţarea unei societăţi de contabilitate am avut ocazia sa încep practicarea activităţii de contabilitate în urmă cu 25 de ani luând astfel parte la începutul şi la dezvoltarea acestui domeniu în România. Cei peste 500 de clienţi pe care i-am avut în această perioadă, au desfăşurat activităţi în foarte multe domenii, unele colaborări cu aceştia durând de peste 15 ani.

Vezi toate articolele scrise de Monica Predescu

Registrul de bani personali

Articol scris in data de: 2015-11-03 15:16:18

Autor: Monica Predescu

 INFO - 05.05.2015 -În data de 30 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul MFP 513 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal.

Prevederile Ordinului se aplică începând cu data de 1 mai 2015.

...............

Art.2 Operatorul economic are obligatia constituirii registrului de bani personali .....

Art.3 Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Art.4 Registrul de bani personali …………, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Art. 5 Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6 Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Art. 7 Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8 Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Art. 9 Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Anexat va transmitem modelul Registrului si modelul de Notificare la organului fiscal.

 

Unitatea:
C.I.F.
Adresa:
REGISTRUL DE BANI PERSONALI ……NR PAGINA
NR CRT        DATA Numele și prenumele Funcția Suma de bani la începerea
programului
Ora înregistrării Semnătură angajat
ZI LUNA AN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

S.C. ______________________________

CUI  ____________________

Nr.Reg.Com.______________

Domiciliul fiscal  ____________________

Nr.____/_________

 

NOTIFICARE conform Ordinului 513/30.04.2015


C ă t r e,

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ______________

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice _________________

 

 

 

 

Prin prezenta vă notificăm că S.C. ___________________, avand codul fiscal ____________________, inregistrata la ONRC sub nr. ___________________, cu domiciliul fiscal la adresa – Jud. ______________, Localitatea ________________, Strada ________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, în baza prevederilor OG 28/1999  modificată cu OG 8/22.04.2015, a deschis registrul de bani personali la unitatea de vânzare situată la adresa ___________________________________________________.

 

Registrul a fost deschis la data de ______________ şi conţine _____ pagini numerotate de la ___ la ____. 

 

         Urmare a celor prezentate mai sus, va solicitam înregistrarea in evidența proprie, ținută la nivelul fiecărui contribuabil, a registrului de bani personali notificat ca fiind constituit.

 

 

 

 

 

Administrator,


_____________________________


 

 
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după