Audit Intern – obligatie legala

Articol publicat in data de: 28 Mai 2020
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situatie de fapt:

O societate comerciala este obligata sa-si auditeze situatiile financiare anuale la data de 31.12.2019 intrucat a depasit doua, din cele 3 criterii de marime.

Intrebare:

Este obligata societatea sa-si organizeze si auditul intern?

Care sunt consecintele daca refuza sa faca auditul intern, si opteaza doar pentru auditul statutar?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform legislatiei in vigoare, sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

a) Totalul activelor: 16.000.000 l

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de May 28, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Audit Intern – obligatie legala

Articol scris in data de: 28 Mai 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

O societate comerciala este obligata sa-si auditeze situatiile financiare anuale la data de 31.12.2019 intrucat a depasit doua, din cele 3 criterii de marime.

Intrebare:

Este obligata societatea sa-si organizeze si auditul intern?

Care sunt consecintele daca refuza sa faca auditul intern, si opteaza doar pentru auditul statutar?

Raspuns

Conform legislatiei in vigoare, sunt supuse auditului entitatile care, la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

a) Totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) Cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;
c) Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50;

Obligatia de auditare pentru entitatile care depasesc cel putin 2 criterii din 3 la data bilantului, se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

Incepand cu anul 2017 s-a introdus obligativitatea ca toate enitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului statutar sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern, potrivit cadrului legal.

Neefectuarea auditului intern de catre entitatile ale caror situatii financiare sunt supuse auditului statutar potrivit legii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei.

Auditul intern poate fi organizat fie ca departament in cadrul companiei, daca exista persoane angajate care pot indeplini, conform legii atributii de auditor intern, fie poate fi subcontractat catre entitati autorizate sa faca aceasta activitate.

De asemenea, conform OUG 75/1999, republicata, privind activitatea de audit financiar responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar activ. Exercitarea activitatii de audit intern se realizeaza in conformitate cu standardele internationale de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni din Statele Unite ale Americii si adoptate de Camera si cu respectarea tuturor reglementarilor emise de CAFR privind activitatea de audit financiar, pentru care Camera este competentă, potrivit legii.

Reglementare:

Legea 167/2017

art. 44, 65

OMFP 1802/2014

pct 563