Cheltuieli cu deductibilitate limitata (auto)

Articol publicat in data de: 09 Octombrie 2019
Categorii: Impozitul pe profit , TVA
 

Situate de fapt:

Cod Fiscal – Art. 25 – alin 3 – Norme – 16 – (2) spune ca: \”Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații … \”.

Intrebare:

1. In ce masura foaia de parcurs este necesara – pentru a putea deduce 100% – in cazurile:

a) persoane cu funcții de conducere și de administrare (pentru un autoturism / persoana)

b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții?

2. Daca pot deduce 100% fara foaie de parcurs pentru cazurile de la punctul 1, ce documente trebuie sa prezentam in cazul unui control in afara de pv predare autoturism catre persoana respective si dovada incadrarii ca atare in functia de conducere, department achizitii sau Vanzari.

Pun intrebarea de la pc. 1 avand in vedere mentiunea din Cod Fiscal – Norme – pc 68 – alin 2 \”…. Este obligația persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman și E.A. Rompelman – Van Deelen împotriva Minister van Financien. În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei și să întocmească foaia de parcurs …. \”

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

In ceea ce priveste deducerea cheltuielilor cu autoturismele folosite de persoanele de conducere si de administrare ale persoanei juridice, Codul fiscal stipuleaza foarte clar la art. 25, alin. (3)

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de October 9, 2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Cheltuieli cu deductibilitate limitata (auto)

Articol scris in data de: 09 Octombrie 2019

Autor: ADINA VLAICU

Situate de fapt:

Cod Fiscal – Art. 25 – alin 3 – Norme – 16 – (2) spune ca: \”Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații … \”.

Intrebare:

1. In ce masura foaia de parcurs este necesara – pentru a putea deduce 100% – in cazurile:

a) persoane cu funcții de conducere și de administrare (pentru un autoturism / persoana)

b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții?

2. Daca pot deduce 100% fara foaie de parcurs pentru cazurile de la punctul 1, ce documente trebuie sa prezentam in cazul unui control in afara de pv predare autoturism catre persoana respective si dovada incadrarii ca atare in functia de conducere, department achizitii sau Vanzari.

Pun intrebarea de la pc. 1 avand in vedere mentiunea din Cod Fiscal – Norme – pc 68 – alin 2 \”…. Este obligația persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman și E.A. Rompelman – Van Deelen împotriva Minister van Financien. În vederea exercitării dreptului de deducere a taxei orice persoană impozabilă trebuie să dețină documentele prevăzute de lege pentru deducerea taxei și să întocmească foaia de parcurs …. \”

Raspuns

In ceea ce priveste deducerea cheltuielilor cu autoturismele folosite de persoanele de conducere si de administrare ale persoanei juridice, Codul fiscal stipuleaza foarte clar la art. 25, alin. (3), lit. m, ca se deduc limitat potrivit lit. l – 50% din cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite, pentru un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.

In concluzie, pentru o persoana cu functie de conducere sau administrare puteti deduce doar 50% din cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui singur autoturism/persoana indiferent daca se intocmeste sau nu foaie de parcurs. Legiuitorul prezuma din start ca un astfel de autoturism nu poate fi folosit exclusiv in interes de serviciu, limitand astfel dreptul de deducere.

Utilizarea vehiculelor de agentii de vanzarii si achizitii se incadreaza in categoriile de utilizare exceptate pentru care cheltuielile sunt integral deductibile conform Art. 25, alin. (3), lit. L din Codul fiscal cu conditia intocmirii foii de parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

In ceea ce priveste deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata, Codul fiscal prin Art. 298 limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

Sunt enumerate la art. 298, alin. (3), lit. a – f o serie de categorii de autovehicule (printre care la lit. b) si vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții) pentru care nu este limitat dreptul de deducere a taxei, considerandu-se utilizarea acestora pentru uzul personal ca fiind neglijabilă cu excepția situației în care se poate face dovada unei practici abuzive.

Normele metodologice nr. 6 date in scopul aplicării art. 298 alin. (3) lit. a), b) și d) din Codul fiscal, definesc termenii și expresiile de mai jos, astfel:

„b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activității unei persoane impozabile de către angajații acesteia care se ocupă în principal cu prospectarea pieței, desfășurarea activității de merchandising, negocierea condițiilor de vânzare, derularea vânzării bunurilor/serviciilor, asigurarea de servicii postvânzare și monitorizarea clienților. Exercitarea dreptului de deducere în conformitate cu prevederile art. 298 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limitează la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vânzări;

c) vehiculele utilizate de agenții de achiziții reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activității unei persoane impozabile de către angajații acesteia care se ocupă în principal cu negocierea și încheierea de contracte pentru cumpărarea de bunuri și servicii, întreținerea bazei de date a furnizorilor potențiali sau existenți, întocmirea documentelor administrative pentru cumpărări, analizarea cererilor de cumpărare și propunerea ofertei celei mai bune, urmărirea performanțelor furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene. Exercitarea dreptului de deducere în conformitate cu prevederile art. 298 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limitează la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de achiziții

Utilizarea vehiculului pentru activitățile exceptate prevăzute la art. 298 alin. (3) din Codul fiscal rezultă, în funcție de fiecare situație în parte, din informații cum sunt:

– obiectul de activitate al persoanei impozabile,

– dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepții, – foile de parcurs care trebuie să conțină cel puțin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs, sau orice alte dovezi care pot fi furnizate.

Mentiunea legata de obligația persoanei impozabile să demonstreze că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezultă și din hotărârea Curții Europene de Justiție în Cauza C-268/83 D.A. Rompelman și E.A. Rompelman – Van Deelen împotriva Minister van Financien face referire la situatia in care vehiculelor sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, fapt ce trebuie sustinut si demonstrat de societate cu foi de parcurs si alte documente impuse de lege in vederea aplicarii deductibilitatii integrale a taxei pe valoarea adaugata.

Reglementare:

Cod fiscal

  • Art. 25, 298