Cheltuieli cu investitiile realizate in baza unui contract de comodat – tratament fiscal si contabil

Articol publicat in data de: 31 Martie 2020
Categorii: Impozitul pe profit
 

Situatie de fapt:

S.C. platitoare TVA si impozit profit, pentru punctul de lucru (comert cu ridicata/amanuntul -materiale de constructii),are contract de comodat ,pe perioada nedeterminnta,cu persoana fizica; autorizatia de construire si certificatul de urbanism este pe numele persoanei fizice, iar valoarea cladirii (depozit) =300000 lei.

Societatea doreste sa faca amenajari, cum ar fi:

1. Betonarea spatiului exterior al depozitului ,amenajarea unei parcari pentru clienti si masinile societatii (societatea efectueaza si transport marfa),confectionarea unor rafturi metalice pentru depozitarea marfurilor,izolarea peretilor exteriori;

2. Modernizarea birourilor (un alt spatiu prevazut in respectivul contractul de comodat)-parchet,schimbarea ferestrelor,gresie ,var lavabil;

3. Construirea unei anexe cu destinatie \” magazin de prezentare a marfurilor\”

Precizez urmatoarele:

– Atat terenul cat si cladirile (depozit+birouri) sunt in proprietatea pers.fizice si toate autorizatiile sune emise pe pers.fiz.(in acelasi timp sunt actionarii societatii)

In contractul de comodat sunt prevazute urmatoarele:

– Comodatarul va intretine in perfecta stare de functionare imobilul,scop in care va suporta toate chelt.necesare de exploatare si intretinere(ch.intretinere,energie electrica,apa,gaze nat,reparatii curente generale,adaugiri si/sau modificari,inlocuiri elemente deteriorate,etc) fara sa aiba dreptul sa ceara restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu nedespartit al folosintei;sa obtina orice fel de acte referitoare la modificari si/sau adaugiri,etc,respectiv certificate de urbanism,autorizatii de constructii ,pe cheltuiala comodatarului,anexe de orice fel,etc\”

Materialele pentru amenajari/modernizari/constructie anexa, vor fi emise pe societatea in cauza si se vor da in consum.

Intrebare:

Care va fi tratamentul fiscal privind impozitul pe profit si TVA, al cheltuielilor respective si monografia aferenta?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Tratament Contabil

Potrivit prevederilor contabile in vigoare, cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizari corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, loc

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de March 31, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Cheltuieli cu investitiile realizate in baza unui contract de comodat – tratament fiscal si contabil

Articol scris in data de: 31 Martie 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

S.C. platitoare TVA si impozit profit, pentru punctul de lucru (comert cu ridicata/amanuntul -materiale de constructii),are contract de comodat ,pe perioada nedeterminnta,cu persoana fizica; autorizatia de construire si certificatul de urbanism este pe numele persoanei fizice, iar valoarea cladirii (depozit) =300000 lei.

Societatea doreste sa faca amenajari, cum ar fi:

1. Betonarea spatiului exterior al depozitului ,amenajarea unei parcari pentru clienti si masinile societatii (societatea efectueaza si transport marfa),confectionarea unor rafturi metalice pentru depozitarea marfurilor,izolarea peretilor exteriori;

2. Modernizarea birourilor (un alt spatiu prevazut in respectivul contractul de comodat)-parchet,schimbarea ferestrelor,gresie ,var lavabil;

3. Construirea unei anexe cu destinatie \” magazin de prezentare a marfurilor\”

Precizez urmatoarele:

– Atat terenul cat si cladirile (depozit+birouri) sunt in proprietatea pers.fizice si toate autorizatiile sune emise pe pers.fiz.(in acelasi timp sunt actionarii societatii)

In contractul de comodat sunt prevazute urmatoarele:

– Comodatarul va intretine in perfecta stare de functionare imobilul,scop in care va suporta toate chelt.necesare de exploatare si intretinere(ch.intretinere,energie electrica,apa,gaze nat,reparatii curente generale,adaugiri si/sau modificari,inlocuiri elemente deteriorate,etc) fara sa aiba dreptul sa ceara restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu nedespartit al folosintei;sa obtina orice fel de acte referitoare la modificari si/sau adaugiri,etc,respectiv certificate de urbanism,autorizatii de constructii ,pe cheltuiala comodatarului,anexe de orice fel,etc\”

Materialele pentru amenajari/modernizari/constructie anexa, vor fi emise pe societatea in cauza si se vor da in consum.

Intrebare:

Care va fi tratamentul fiscal privind impozitul pe profit si TVA, al cheltuielilor respective si monografia aferenta?

Raspuns

Tratament Contabil

Potrivit prevederilor contabile in vigoare, cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizari corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentieaza in contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari corporale (de exemplu: modernizari efectuate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare) sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate in functie de beneficiile economice aferente (de exemplu, reparatii efectuate in scopul de a pastra parametrii tehnici initiali ai imobilizarii corporale sau  reparatii pentru a influenta durata de viata ramasa a imobilizarilor), similar cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale proprii.

Reglementarile contabile prevad faptul ca prin politicile contabile se stabilesc conditiile specifice pentru recunoasterea imobilizarilor corporale sau inregistrarea cheltuielilor in contul de profit si pierdere.

In functie de politica contabila a societatii, aceasta poate decide recunoasterea lor ca si cheltuielii ale perioadei sau ca si imobilizari corporale in functie de natura achizitiilor efectuate.

Recomandam verificarea criteriilor de recunoastere a acestor cheltuieli ca si imobilizari corporale sau nu. Astfel conform prevederilor contabile in vigoare, imobilizarile corporale reprezinta active care:

a) Sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b) Sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

Unele elemente de imobilizari corporale pot fi achizitionate din motive de siguranta sau de legate de mediu. Achizitia unor astfel de imobilizari, desi nu creste in mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizari corporale, poate fi necesara unei entitati pentru a obtine beneficii economice viitoare din alte active. Prin politicile contabile se stabilesc conditiile specifice pentru recunoasterea imobilizarilor corporale. In vederea recunoasterii imobilizarilor corporale se impune utilizarea rationamentului profesional la aplicarea criteriilor de recunoastere pentru circumstantele specifice entitatii.

Astfel pentru cheltuielile pe care societatea intentioneaza sa le realizeze cu:

– Betonarea spatiului exterior al depozitului, amenajarea unei parcari pentru clienti si masinile societatii – vor fi recunoscute ca si imobilizari corporale in contul contabil 2112 Amenajari de terenuri

– Confectionarea unor rafturi metalice pentru depozitarea marfurilor – vor fi recunoscute ca si o imobilizare corporala distincta in contul contabil 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

– Izolarea peretilor exteriori – in functie de politica contabila a societatii, la inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor se au in vedere criteriile privind delimitarea cheltuielilor de reparatii curente(cont contabil 611 Cheltuieli cu reparatiile), de cheltuieli efectuate pentru obtinerea de beneficii ulterioare care se califica pentru a fi recunoscute ca o componenta a imobilizarii (212 Constructii). Beneficiile se pot materializa fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

– Modernizarea birourilor (parchet, schimbarea ferestrelor, gresie, lavabil) – vor fi recunoscute in contul contabil 611 Cheltuieli cu reparatiile

– Construirea unei anexe cu destinatie “magazin de prezentare a marfurilor” – vor fi recunoscute ca si imobilizari corporale in contul contabil 212 Constructii.

In situatia in care aceste cheltuieli vor fi recunoscute ca si imobilizari corporale,  evidentiem inregistrarile contabile efectuate pe parcursul perioadei de constructie a acestora:

6xx Conturi de cheltuieli=%
281X Amortizari privind imobilizarile corporale
3XX Conturi de stocuri si productie in curs de executie
4XX Conturi de terti
si
231 Imobilizari corporale in curs de executie=722 Venituri din productia de imobilizari corporale

La momentul receptionarii lucrarilor se vor evidentia urmatoarele inregistrari contabile:

212 Constructii/ 214  Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale=231 Imobilizari corporale in curs de executie

In situatia in care anumite cheltuieli efectuate vor fi inregistrate ca si cheltuieli ale perioadei, atunci se vor evidentia urmatoarele inregistrari contabile:

6xx Conturi de cheltuieli=%

281X Amortizari privind imobilizarile corporale

3XX Conturi de stocuri si productie in curs de executie

4XX Conturi de terti

Din informatiile puse la dispozitie, intelegem ca acest contract de comodat a fost incheiat pe o perioada nedeterminata. Astfel, in cazul alocarii duratei de amortizare contabile, managementul societatii poate estima durata utila de viata a acestor imobilizari corporale.

Pe de alta parte din practica societatiilor reiese ca de cele mai multe ori sunt alocate aceleasi durate de viata atat din punct de vedere fiscal cat si contabil si in acest sens se utilizeaza duratele de viata mentionate in Catalogul mijloacelor fixe aferente fiecarui tip de imobilizare corporala.

Tratament fiscal

a) Aspecte privind impozitul pe profit

Potrivit prevederilor fiscale in vigoare, sunt considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice.

Mai mult, prevederile Codului fiscal mentioneaza ca sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea, precum si amenajarile la terenuri. In aceste situatii, amortizarea fiscala se va calcula de catre cel care a efectuat investitia pe durata contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz.

In situatia de fata, din informatiile puse la dispozitie reiese ca intre persoana fizica (Comodant) si persoana juridica (Comodatar) contractul de comodat este incheiat pe o perioada nedeterminata, atunci Societatea va lua in calcul durata normala de functionare, ce poate fi identificata potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, incepand cu luna urmatoare finalizarii investitiei.

De asemenea, trebuie avut in vedere ca valoarea ramasa a investitiilor efectuate la aceste mijloace fixe, in situatia in care contractul se rezilieaza, reprezinta cheltuieli nedeductibile, daca aceste investitii nu pot fi valorificate prin vanzare sau casare.

Din informatiile puse la dispozitie: “ comodatarul va intretine in perfecta stare de functionare imobilul,scop in care va suporta toate chelt.necesare de exploatare si intretinere(ch.intretinere,energie electrica,apa,gaze nat,reparatii curente generale,adaugiri si/sau modificari,inlocuiri elemente deteriorate,etc) fara sa aiba dreptul sa ceara restituirea acestor cheltuieli care sunt un accesoriu nedespartit al folosintei;sa obtina orice fel de acte referitoare la modificari si/sau adaugiri,etc,respectiv certificate de urbanism,autorizatii de constructii ,pe cheltuiala comodatarului,anexe de orice fel,etc”., nu reiese ce se va intampla cu toate aceste investitii la finalul contractului. In situatia in care aceste investitii vor fi cedate cu titlul gratuit, exista riscul ca valoarea ramasa neamortizata a acestor investitii sa fie considerata cheltuiala nedeductibila.

 b) Aspecte privind TVA

 Conform prevederilor fiscale in vigoare sunt considerate bunuri de capital, toate activele corporale fix, precum si  operatiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile sunt considerate bunuri de capital in cazul in care valoarea fiecarei operatiuni de modernizare/transformare depaseste 20% din valoarea totala dupa transformarea ori modernizarea unui imobil sau partii a unui imobil, chiar si in cazul operatiunilor de tranformare/modernizare, exclusiv reparatiile ori lucrarile de intretinere a acestora, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul contractului de comodat.

Pe perioada cand un bun de capital este utilizat, se considera ca toate modernizarile/transformarile, care au valoare mai mare de 20% din valoarea totala dupa transformare/modernizarea bunului imobil din valoarea totala dupa transformare/modernizarea bunului imobil, reprezinta bunuri de capital care apartin persoanei care utilizeaza bunul, nu proprietarului acestuia.

Nu sunt considerate bunuri de capital reparatiile de orice fel, lucrarile de intretinere, inclusiv reparatiile capitale. Taxa aferenta acestor operatiuni se supune regulilor de deducere in functie de activitatea pentru care este alocat bunul de capital la momentul efectuarii acestor, nefiind supusa regimului ajustarilor. Notiunea de transformare/modernizare nu are o definitie specific fiscala, singura indicatie prevazuta de normele fiscale este faptul ca atunci cand valoarea lucrarilor de modernizare sau transformare majoreaza valoarea bunului imobil, acestea sunt tratate drept bunuri de capital si nu reparatii.

Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, se ajusteaza in conditiile prevazute la art. 305 alin.(4) pe o perioada:

a) De 5 ani pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate altele decat cele prevazute la lit.b)

b) De 20 ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil/partii de bun imobil dupa transformare sau modernizare,

Perioada de ajustare incepe la 1 ianuarie a anului in care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare/modernizare/ receptie/ achizitie si se efectueaza pentru suma taxei deductibila aferenta transformarii/ modernizarii/ receptiei/ achizitiei.

Astfel in functie de prevederile contractului de comodat incheiat intre persoana fizica si Societatea comerciala, precum si de momentul rezilierii contractului de comodat, exista riscul ajustarii taxei deduse de catre Societate atat pentru modernizarile realizate, cat si pentru constructia anexei, a parcarilor si a tuturor cheltuielilor pentru care societatea a optat prin politica contabila sa le recunoasca ca si imobilizari corporale.

Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care taxa aferenta bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani , respectiv 20 de ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii.

Reglementare:

Codul Fiscal

  • art. 25, 28, 305
  • OMFP 1802/2014
  • pct. 228