Facturi emise din SUA pe numele administratorului – tratament fiscal

Articol publicat in data de: 20 Mai 2020
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

SC A SRL, firma platitoare de impozit pe venit microintreprindere si de TVA, CAEN 7320 \”Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice\”, realizeaza studii de piata la nivel international. SC A SRL s-a abonat la un serviciu/platforma NEVERBOUNCE.COM.

Aceasta platforma ofera servicii de verificare a e-mail-urilor in scopul de a le sorta pe cele valide de cele invalide, deoarece fiind o firma de marketing, colecteaza adrese de e-mail unde se trimit ofertele.

Inregistrarea pe site s-a facut pe persoana fizica (administrator) si facturile sunt emise pe persoana fizica (administrator), dar toate serviciile sunt prestate in interesul desfasurarii activitatii in cadrul firmei. Societatea Neverbounce are sediul in SUA si emite factura in dolari.

Intrebare:

Care este monografie contabila precum si obligatiile fiscal (TVA, impozit nerezidenti) care revin societatii?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Potrivit prevederilor contabile in vigoare in ceea ce privesc documentele contabile, documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

– Denumirea document

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de May 20, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Facturi emise din SUA pe numele administratorului – tratament fiscal

Articol scris in data de: 20 Mai 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

SC A SRL, firma platitoare de impozit pe venit microintreprindere si de TVA, CAEN 7320 \”Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice\”, realizeaza studii de piata la nivel international. SC A SRL s-a abonat la un serviciu/platforma NEVERBOUNCE.COM.

Aceasta platforma ofera servicii de verificare a e-mail-urilor in scopul de a le sorta pe cele valide de cele invalide, deoarece fiind o firma de marketing, colecteaza adrese de e-mail unde se trimit ofertele.

Inregistrarea pe site s-a facut pe persoana fizica (administrator) si facturile sunt emise pe persoana fizica (administrator), dar toate serviciile sunt prestate in interesul desfasurarii activitatii in cadrul firmei. Societatea Neverbounce are sediul in SUA si emite factura in dolari.

Intrebare:

Care este monografie contabila precum si obligatiile fiscal (TVA, impozit nerezidenti) care revin societatii?

Raspuns

Potrivit prevederilor contabile in vigoare in ceea ce privesc documentele contabile, documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

– Denumirea documentului;
– Denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care intocmeste documentul;
– Numarul documentului si data intocmirii acestuia;
– Mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico- financiare (cand este cazul);
– Continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
– Datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;
– Numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.

Factura este document justificativ care sta la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor economice. Toate operatiunile privind factura (intocmire, utilizare, arhivare, corectare, reconstituire) se efectueaza conform prevederilor Codului Fiscal si ale Normelor metodologice de aplicare a acestuia, adica conform art. 319 din Codul Fiscal.

Conform art. 319, alin.(20), factura cuprinde in mod obligatoriu o serie de informatii, dintre care vom face referire doar la:

a) Numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

b) Data emiterii facturii;

c) Data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

d) Denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau dupa caz, codul de indentificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) Denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca aceasta este o persoana impozabila ori o persoana juridica nemopozabila.

f) Denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 266 alin.(3) in definirea bunurilor in cazul livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi;

g) Baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

h) Indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;

i) O referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune;

………………………………………………………………………………………………………………..

Avand in vedere informatiile prezentate mai sus, consideram ca factura pusa la dispozitie si emisa pe numele administratorului, persoana fizica, nu indeplineste conditiile impuse de legislatia fiscala pentru a fi considerat document justificativ, intrucat aceasta este emisa pe numele adminitratorului si nu contine informatii complete cu privire la “denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca aceasta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila”, in cazul de fata beneficiarul serviciilor find Societatea din Romania.

Recomandam societatii din Romania sa solicite furnizorului emiterea de facturi pe numele Societatii si nu a administratorului, persoana fizica. Mai mult de atat, din textul facturii puse la dispozitie intelegem ca modificarea datelor cumparatorului se poate realiza modificand informatiile din Contul platformei. De asemenea, in cazul in care sunt mai multe facturi emise pe numele administratorului, recomandam sa se incerce obtinerea acestora pe numele Societatii, pentru a putea fi inregistrate in evidentele contabile ale Societatii din Romania.

Totusi, in cazul in care plata acestor servicii a fost facuta din contul personal al administratorului, este posibil intocmirea unui decont de cheltuieli in spatele caruia sa se anexeze aceasta factura pentru a justifica plata acestor cheltuieli precum si un raport sau orice alt document din care sa reiasa ca de fapt Societatea beneficiaza de serviciile platformei si nu administratorul. De asemenea, factura emisa pe numele administratorului nu va fi inregistrata in jurnalele de cumparari, intrucat aceasta nu indeplineste conditiile de forma si nu va putea fi folosita  pentru obtinerea dreptului de deducere  conform art. 299 din Codul Fiscal. Persoana impozabila poate deduce taxa aferenta achizitiilor daca sunt indeplinite conditiile de fond si daca detine o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 319.

In situatia in care se va primi factura emisa pe numele Societatii, se vor avea in vedere urmatoarele:

a) Din punct de vedere al TVA:

Serviciile prestate de prestatori stabiliti in afara Uniunii Europene catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabilite pe teritoriul Romaniei, urmeaza aceleasi reguli ca si serviciile intracomunitare in ceea ce priveste determinarea locului prestarii si celelalte obligatii impuse de prezentul titlul, dar nu implica obligatii referitoare la declararea in declaratia recapitulativa, conform art. 325 din Codul Fiscal, indiferent daca sunt taxabile sau daca beneficiaza de scutire de taxa, si nici obligatii referitoare la inregistrarea in scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevazute la art. 316-317 din Codul Fiscal.

Astfel, locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice.   

In aceasta situatie, taxa este datorata de orice persoana impozabila, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii in Romania si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul Romaniei. Persoana impozabila va evidentia atat ca taxa colectata, cat si ca si taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 297-301, taxa aferenta serviciiilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile prevazute la art. 307 alin.(2)-(6).

In ceea ce priveste taxa deductibila, orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor daca acestea sunt destinate utilizarii in folosul realizarii de operatiuni taxabile. Dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa achitata sau datorata pentru serviciile achizitonate destinate utilizarii in scopul realizarii de operatiuni taxabile constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA.

Pentru factura de servicii primita de la furnizorul din US, Societatea din Romania va aplica mecanismul de taxare inversa si va evidentia  atat ca taxa colectata, cat si ca si taxa deductibila, iar factura va fi inregistrata in Decontul de TVA  – declaratia 300 la randul 22- “Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.20 si 21, si achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:”

b) Din punct de vedere al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti:

Conform prevederilor fiscale in vigoare, sunt considerate venituri impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

1. Dividende de la un rezident;

2. Dobanzi de la un rezident;

3. Dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permament desemnat;

4. Redevente de la un rezident;

5. Redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

6. Comisioane de la un rezident;

7. Comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permament’

8. Venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane.

9. Venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania.

10. Venituri reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

11. Venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport.

12. Venituri din profesii independente defasurate in Romania – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare – in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada ori in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat.

13. Venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

14. Venituri realizate de nerezidenti din lichidarea unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare. Se considera venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, si veniturile obtinute in cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decat cele primite ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi. Venitul impozabil reprezinta diferenta dintre distributiile in bani sau in natura efectuate peste valoarea fiscala a titlurilor de valoare;

15. Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie.

Pe baza informatiilor puse la dispozitie, intelegem ca aceste servicii de verificare/sortare adrese email  prestate de platforma Neverbounce, nu sunt prestate pe teritoriul Romaniei. Mai mult de atat, acest tip de servicii nu se incadreaza in categoria veniturilor impozabile obtinute din Romania, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate. Astfel, ele nu ar fi supuse impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti din Romania.

c) Din punct de vedere contabil, factura va fi inregistrata folosind urmatoarea nota contabila:

628 Alte cheltuielii cu serviciile executate de terti = 401 Furnizori
4426 TVA deductibila 4427 TVA colectata

Reglementare:

Codul Fiscal

Art.223, 278, 299, 301, 307 si Normele de aplicare ale art. 223, 278, 299, 301, 307 din Codul Fiscal

Ordinul 2634/2015