Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Articol publicat in data de: 09 Iulie 2020
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situatia de fapt:

Persoana juridica romana inregistrata in Romania ca platitor TVA are contract cu persoana inregistrata in alta tara UE – cod TVA valid in tara respectiva (Austria). Serviciile sunt de prelucrare date.

Intrebare:

Trebuie sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala emis autoritatile din Austria?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

In primul rand trebuie vazut daca venitul realizat de beneficiarul nerezident este impozabil conform legislatiei romane, si anume, daca se incadreaza intr-una din categoriile de venit enumerate la

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de July 9, 2020.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Articol scris in data de: 09 Iulie 2020

Autor: ADINA VLAICU

Situatia de fapt:

Persoana juridica romana inregistrata in Romania ca platitor TVA are contract cu persoana inregistrata in alta tara UE – cod TVA valid in tara respectiva (Austria). Serviciile sunt de prelucrare date.

Intrebare:

Trebuie sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala emis autoritatile din Austria?

Raspuns

In primul rand trebuie vazut daca venitul realizat de beneficiarul nerezident este impozabil conform legislatiei romane, si anume, daca se incadreaza intr-una din categoriile de venit enumerate la Art. 223, alin. (1) din Codul fiscal:

“a) dividende de la un rezident;

b) dobânzi de la un rezident;

d) redevențe de la un rezident;

f) comisioane de la un rezident;

h) venituri din activități sportive și de divertisment desfășurate în România, indiferent dacă veniturile sunt primite de către persoanele care participă efectiv la asemenea activități sau de către alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanță din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obținute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România;

j) venituri reprezentând remunerații primite de persoane juridice străine care acționează în calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administrație al unei persoane juridice române;

k) venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internațional și prestările de servicii accesorii acestui transport; Norme metodologice

l) venituri din profesii independente desfășurate în România – medic, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor și alte profesii similare – în cazul când sunt obținute în alte condiții decât prin intermediul unui sediu permanent sau într-o perioadă ori în mai multe perioade care nu depășesc în total 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat;

m) venituri din premii acordate la concursuri organizate în România;

o) venituri realizate de nerezidenți din lichidarea unei persoane juridice române.

p) venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operațiunii de fiducie.”

Daca venitul obtinut de nerezident se incadreaza in categoria celor impozabile in Romania, in conformitate cu prevederile Art. 230, alin. 2) din Codul fiscal, pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene, nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, în momentul plății venitului, certificatul de rezidență fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidență.

Dacă certificatul de rezidență fiscală nu se prezintă în acest termen, se aplică prevederile TITLULUI VI din Codul fiscal – “Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți”. In acest caz, platitorul de venit va retine impozit pe venitul nerezidentilor in conformitate cu prevederile Art. 224 din Codul fiscal.

În momentul prezentării certificatului de rezidență fiscală se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri sau ale legislației Uniunii Europene și se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripție.

În acest sens, certificatul de rezidență fiscală trebuie să menționeze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripție, rezidența fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenția de evitare a dublei impuneri, într-un stat al Uniunii Europene sau într-un stat cu care Uniunea Europeană are încheiat un acord de stabilire a unor măsuri echivalente pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România.

Certificatul de rezidenta fiscala se depune la platitorul de venit in originalul sau in copie legalizata, insotit de o traducere autorizată în limba romana.

In situația în care autoritatea competentă străină emite certificatul de rezidență fiscală în format electronic sau online, acesta reprezintă originalul certificatului de rezidență fiscală avut în vedere pentru aplicarea convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al beneficiarului veniturilor obținute din România, respectiv pentru aplicarea legislației Uniunii Europene, după caz.

Certificatul de rezidență fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plățile este valabil și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență.

Reglementare:

-Art 230, 223,  224 – Cod fiscal