Inregistrare facturi emise in lei+euro

Articol publicat in data de: 15 Mai 2020
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

O societate rezidenta factureaza catre alt rezident servicii de transport scutite, fiind accesorii unor importuri. Facturile se emit in euro, la cursul BNR valabil in data facturarii, iar pe factura apar sumele atat in lei cat si eu euro.

Clientul a inregistrat aceste facturi in euro, la cursul valutar din DVI  (pentru a permite programului contabil calculul corect al TVA in vama), valoarea in lei declarata in decontul de TVA fiind astfel diferita, precum si sumele din fisele partener din evidentele contabile. Mentionez ca in contractul de transport nu s-a specificat cursul valutar la care se vor emite facturile.

Intrebare:

1. Exista o prevedere legala potrivit careia clientul are obligatia inregistrarii facturilor la valoarea in lei specificata pe factura, in momentul in care factura cuprinde atat valoarea in lei cat si cea in euro?

2. In cazul serviciilor de transport accesorii unor importuri sau serviciilor de transport extern, avand pretul stabilit in euro, este corecta reevaluarea facturilor din sold la final de luna si inregistrarea diferentelor de curs valutar, avand in vedere ca ambii parteneri sunt PJ rezidente?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Prevederile fiscale in vigoare, mentioneaza ca sumele indicate pe factura se pot exprima in orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sau de regularizat sa fie exprimat

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de May 15, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Inregistrare facturi emise in lei+euro

Articol scris in data de: 15 Mai 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

O societate rezidenta factureaza catre alt rezident servicii de transport scutite, fiind accesorii unor importuri. Facturile se emit in euro, la cursul BNR valabil in data facturarii, iar pe factura apar sumele atat in lei cat si eu euro.

Clientul a inregistrat aceste facturi in euro, la cursul valutar din DVI  (pentru a permite programului contabil calculul corect al TVA in vama), valoarea in lei declarata in decontul de TVA fiind astfel diferita, precum si sumele din fisele partener din evidentele contabile. Mentionez ca in contractul de transport nu s-a specificat cursul valutar la care se vor emite facturile.

Intrebare:

1. Exista o prevedere legala potrivit careia clientul are obligatia inregistrarii facturilor la valoarea in lei specificata pe factura, in momentul in care factura cuprinde atat valoarea in lei cat si cea in euro?

2. In cazul serviciilor de transport accesorii unor importuri sau serviciilor de transport extern, avand pretul stabilit in euro, este corecta reevaluarea facturilor din sold la final de luna si inregistrarea diferentelor de curs valutar, avand in vedere ca ambii parteneri sunt PJ rezidente?

Raspuns

1. Prevederile fiscale in vigoare, mentioneaza ca sumele indicate pe factura se pot exprima in orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sau de regularizat sa fie exprimata in lei. In situatia in care valoarea taxei colectata este exprimata intr-o alta moneda, aceasta va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut in legislatia fiscala.

Conform pct. 314 din OMFP 1802/2014, creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii se inregistreaza in contabilitate atat in lei, cat si in valuta, cu respectarea prevederilor pct.317-324 din OMFP 1802/2014. In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate in valuta.

O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala, de la data efectuarii operatiunii.

Legislatia fiscala si contabila in vigoare nu impune inregistrarea facturilor doar in lei, in situatia in care factura are inscrise sumele atat in lei cat si in valuta. Legislatia prevede doar obligativitatea inregistrarii operatiunilor in valuta in contabilitate atat in lei cat si in valuta.

In situatia de fata,  pentru serviciile de transport international,  recomandam verificarea in contractul incheiat intre parti, care sunt prevederile mentionate cu privire la moneda agreata pentru efectuarea platilor (in lei sau in valuta) si in functie de aceste prevederi, Societatea sa inregistreze facturile in moneda in care va efectua plata, mai ales ca serviciile de transport international marfuri se incadreaza in categoria de operatiuni a caror plata poate fi realizata si in valuta, conform normei BNR. Iar in situatia in care se vor inregistra valorile in valuta, societatea are obligatia sa foloseasca cursul de schimb comunicat de BNR de la data efectuarii operatiunii si nu cursul de schimb mentionat pe DVI.

2. Potrivit prevederilor contabile in vigoare, la finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

In situatia de fata, in situatia in care Societatea inregistreaza factura in valuta, aceasta are obligatia efectuarii reevaluarii lunare a datoriilor in valuta, chiar daca sunt datorii in valuta inregistrate catre persoane juridice rezidente. Legislatia contabila nu prevede nicio restrictie cu privire la reevaluarea datoriilor si creantelor in valuta avute fata de persoane juridice rezidente.

Reglementare:

Codul Fiscal

– Art. 319, alin.(23)
– OMFP 1802/2014
– Pct.314-325