Justificarea cheltuielilor de cazare in cazul delegarii in interes de serviciu intr-o institutie privata

Articol publicat in data de: 12 Septembrie 2019
Categorii: Obligatiile persoanelor juridice
 

Situatie de fapt:

In luna iulie 2019  un angajat al unui SRL este in interes de serviciu plecat pe o perioada de 5 zile.
Nu a adus documente de cazare, cazandu-se la persoana fizica.

Intrebare:

Pe langa diurna cuvenita conform legii, avem voie sa decontam o parte din cheltuielile de cazare, avand in vedere faptul ca nu s-au adus documente justificative?

Raspuns

Odata cu publicarea Hotararii Guvernului nr. 714/ 2018 privind drepturile și obligatiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului in Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018 s-au stabilit cuantumurile indemnizatiilor de delegare si alocatia de cazare  aplicabile incepând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru personalul institutiilor publice.

Astfel Art. 1 din HG 714/2018 prevede:

„(1)Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3)Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).”

 Cu toate ca HG nr. 714/2018 reglementeaza drepturile și obligatiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii și detasarii în alta localitate, precum si in cazul deplasarii în cadrul localitatii în interesul serviciului, aceasta aduce modificari și pentru entitatile care activeaza in sectorul privat.

Pentru angajatii din sectorul privat, valoarea indemnizatiei de delegare interna care nu se considera venit de natură salariala este de 2,5 ori nivelul pentru instituțiile publice conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal. Pentru a nu fi impozabilă, indemnizatia de delegare trebuie sa fie acordata in conditiile prevazute de legislatia care reglementeaza diurna la instituțiile publice.

Astfel rezulta ca orice alta suma ce depaseste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice reprezinta venit impozabil cu exceptia sumelor acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

In concluzie, cheltuielile de cazare nu sunt raportate la nivelul celor prevazute pentru institutiile publice. Persoana delegata de o societate privata nu poate sa beneficieze de sume de bani pentru cazare sau transport fara documente justificative intrucat aceasta posibilitate este prevazuta de lege doar pentru institutiile si autoritatile publice.

Reglementare:

Justificarea cheltuielilor de cazare in cazul delegarii in interes de serviciu intr-o institutie privata

Articol scris in data de: 2019-09-12 07:44:50

Autor: ADINA VLAICU

Situatie de fapt:

In luna iulie 2019  un angajat al unui SRL este in interes de serviciu plecat pe o perioada de 5 zile.
Nu a adus documente de cazare, cazandu-se la persoana fizica.

Intrebare:

Pe langa diurna cuvenita conform legii, avem voie sa decontam o parte din cheltuielile de cazare, avand in vedere faptul ca nu s-au adus documente justificative?

Raspuns

Odata cu publicarea Hotararii Guvernului nr. 714/ 2018 privind drepturile și obligatiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului in Monitorul Oficial nr. 797 din 18 septembrie 2018 s-au stabilit cuantumurile indemnizatiilor de delegare si alocatia de cazare  aplicabile incepând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru personalul institutiilor publice.

Astfel Art. 1 din HG 714/2018 prevede:

„(1)Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

(2)Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:

a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

(3)Ordonatorul de credite poate aproba, în situaţii temeinic fundamentate, majorarea alocaţiei de cazare prevăzute la alin. (2) lit. b) cu până la 50%.

(4) Indemnizaţia de delegare sau alocaţia zilnică de delegare, după caz, se acordă fără prezentarea de documente justificative, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3).”

 Cu toate ca HG nr. 714/2018 reglementeaza drepturile și obligatiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii și detasarii în alta localitate, precum si in cazul deplasarii în cadrul localitatii în interesul serviciului, aceasta aduce modificari și pentru entitatile care activeaza in sectorul privat.

Pentru angajatii din sectorul privat, valoarea indemnizatiei de delegare interna care nu se considera venit de natură salariala este de 2,5 ori nivelul pentru instituțiile publice conform art. 76 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal. Pentru a nu fi impozabilă, indemnizatia de delegare trebuie sa fie acordata in conditiile prevazute de legislatia care reglementeaza diurna la instituțiile publice.

Astfel rezulta ca orice alta suma ce depaseste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice reprezinta venit impozabil cu exceptia sumelor acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare.

In concluzie, cheltuielile de cazare nu sunt raportate la nivelul celor prevazute pentru institutiile publice. Persoana delegata de o societate privata nu poate sa beneficieze de sume de bani pentru cazare sau transport fara documente justificative intrucat aceasta posibilitate este prevazuta de lege doar pentru institutiile si autoritatile publice.

Reglementare:

Distribuie pagina
ADINA VLAICU

Articol scris de catre ADINA VLAICU, in data de 12/09/2019.

Consultant fiscal, membru al Camerei Consultantilor Fiscali din Romania, cu o experienta in domeniul financiar de peste 15 ani, perioada in care am incercat sa gasesc solutii si raspunsuri la provocarile zilnice din domeniul economic, cu o atitudine proactiva si constienta de faptul ca numai o informare corecta si la timp iti poate asigura in societatea dinamica, contemporana noua, garantia reusitei care se defineste economic prin trei termeni: castig, venit sau profit.

Vezi toate articolele scrise de ADINA VLAICU