Obligatii in sfera TVA pentru achizitii de autovehicule second

Articol publicat in data de: 24 Ianuarie 2022
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

SC neplatitoare de tva, achizitioneaza pentru revanzare un autoturism second hand din Germania. Factura de achizitie nu contine TVA si nici codul fiscal al beneficiarului.

Intrebare:

Avem vreo obligatie din punct de vedere al TVA?

Raspuns

Din punct de vedere al TVA, o persoana impozabila poate fi o persoana fizică, grup de persoane, instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică (Art. 266, pct. 21.)

O persoana impozabila, neinregistrata in scop de TVA, are obligatia de a se inregistra conform Art. 317  din Codul fiscal, obtinand cod special de TVAinainte de efectuarea unei achizitii intracomunitare, dacă valoarea achiziției respective depășește plafonul (10.000 euro) pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.

In concluzie, daca valoarea autovehiculului achizitionat depaseste plafonul de 10.000 euro (34.000 lei) sau daca prin achizitia autovehiculului, insumand valoarea acestuia cu alte achizitii intracomunitare din anul respectiv, se depaseste plafonul de 10.000 euro, societatea are obligatia de a se inregistra in scop special de TVA, inainte de achizitie, datorand TVA 19% la valoarea bunului achizitionat, operatiunea fiind impozabila in Romania.  Pentru plata taxei, persoana juridica va avea obligatia depunerii decontului special de taxa (formular 301) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei (se emite factura de achizitii intracomunitara sau se livreaza bunul). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

Art. 317, alin. (1) ,,Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) – d) ori alin. (2) sau (21), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;,,

Art. 268, alin. (3) ,,Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 276 :

a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță;

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă;

b) valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice.,,

Norme metodologice, pct. 3, alin. (5) ,,Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.,,

 

Reglementare:

  •  Art. 266, 268, 317 – Cod fiscal

Obligatii in sfera TVA pentru achizitii de autovehicule second

Articol scris in data de: 2022-01-24 22:56:20

Autor: Ioana – Camelia Predescu

Situatie de fapt:

SC neplatitoare de tva, achizitioneaza pentru revanzare un autoturism second hand din Germania. Factura de achizitie nu contine TVA si nici codul fiscal al beneficiarului.

Intrebare:

Avem vreo obligatie din punct de vedere al TVA?

Raspuns

Din punct de vedere al TVA, o persoana impozabila poate fi o persoana fizică, grup de persoane, instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică (Art. 266, pct. 21.)

O persoana impozabila, neinregistrata in scop de TVA, are obligatia de a se inregistra conform Art. 317  din Codul fiscal, obtinand cod special de TVAinainte de efectuarea unei achizitii intracomunitare, dacă valoarea achiziției respective depășește plafonul (10.000 euro) pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.

In concluzie, daca valoarea autovehiculului achizitionat depaseste plafonul de 10.000 euro (34.000 lei) sau daca prin achizitia autovehiculului, insumand valoarea acestuia cu alte achizitii intracomunitare din anul respectiv, se depaseste plafonul de 10.000 euro, societatea are obligatia de a se inregistra in scop special de TVA, inainte de achizitie, datorand TVA 19% la valoarea bunului achizitionat, operatiunea fiind impozabila in Romania.  Pentru plata taxei, persoana juridica va avea obligatia depunerii decontului special de taxa (formular 301) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei (se emite factura de achizitii intracomunitara sau se livreaza bunul). Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

Art. 317, alin. (1) ,,Are obligația să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 și care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) – d) ori alin. (2) sau (21), care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;,,

Art. 268, alin. (3) ,,Sunt, de asemenea, operațiuni impozabile și următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 276 :

a) o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile art. 275 alin. (1) lit. b) cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau ale art. 275 alin. (2) cu privire la vânzările la distanță;

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc următoarele condiții:

a) sunt efectuate de o persoană impozabilă care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă sau de o persoană juridică neimpozabilă;

b) valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice.,,

Norme metodologice, pct. 3, alin. (5) ,,Echivalentul în lei al plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determină pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egală sau mai mare decât 5 și prin reducere când cifra sutelor este mai mică de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.,,

 

Reglementare:

  •  Art. 266, 268, 317 – Cod fiscal
Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 24/01/2022.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu