Persoana fizica nerezidenta obtine venituri din inchiriere teren – tratament fiscal

Articol publicat in data de: 19 Decembrie 2019
Categorii: Veniturile persoanelor fizice
 

Situatie de fapt:

O persoana fizica nerezidenta (cetatean german), detine un teren in Romania. Acest teren il inchiriaza cu 7000 euro unei societati din Romania.

Intrebare

Care sunt obligatiile declarative legate de acest contract de inchiriere si fiscale privind veniturile realizate in Romania de un nerezident?

Ce alte obligatii decurg din acest contract?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

In conformitate cu legislatia fiscala in vigoare sunt considerate venituri obtinute din Romania de nerezidenti, indiferent daca sunt primite in Romania sau in straintate, inclusiv

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile și posibilitatea de a ne trimite o speță!
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de December 19, 2019.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Persoana fizica nerezidenta obtine venituri din inchiriere teren – tratament fiscal

Articol scris in data de: 19 Decembrie 2019

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

O persoana fizica nerezidenta (cetatean german), detine un teren in Romania. Acest teren il inchiriaza cu 7000 euro unei societati din Romania.

Intrebare

Care sunt obligatiile declarative legate de acest contract de inchiriere si fiscale privind veniturile realizate in Romania de un nerezident?

Ce alte obligatii decurg din acest contract?

Raspuns

In conformitate cu legislatia fiscala in vigoare sunt considerate venituri obtinute din Romania de nerezidenti, indiferent daca sunt primite in Romania sau in straintate, inclusiv veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania.

In categoria veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor se cuprind si veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile care sunt cele din cedarea folosintei locuintelor, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altora asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere.

In ceea ce priveste impozitarea persoanelor fizice nerezidente pentru veniturile obtinute din Romania, legislatia in vigoare mentioneaza ca veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor imobiliare se supun prevederilor titlului IV- Impozitul pe venit si nu a titlului VI – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintare in Romania.

Ca urmare, veniturile obtinute de cetateanul german nerezident, din Romania pentru inchirierea unui teren unei societati din Romania sunt incluse in categoria veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor imobiliare si vor fi taxate conform titlului IV – Impozit pe venit – Venituri din cedarea folosintei bunurilor.

In cazul veniturilor obtinute din inchirierea bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal se vor avea in vedere:

– venitul brut se stabileste pe baza chiriei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei;

– venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut

– legislatia in vigoare, permite determinarea venitului net si pe baza datelor din contabilitate, adica in sistem real. In aceasta situatie, contribuabilii au obligatia de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

– la venitul brut se adauga, daca este cazul, si valoarea cheltuielior ce sunt, conform dispozitiilor legale sau intelegerii contractuale, in sarcina proprietarului, dar sunt efectuate de cealalta parte.

– totusi in cazul efectuarii de catre chirias a unor astfel de cheltuieli ce cad in sarcina proprietarului si se incadreaza in cota forfetara de cheltuieli, cu diminuarea corespunzatoare a chirei, impunerea ramane nemodificata.

– reprezinta venit brut si valoarea investitiilor la bunurile imobile ale proprietarului, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor si care sunt efectuate de cealalta parte contractanta. Astfel, in termen de 30 de zile de la finalizarea investitiilor, partea care a efectuat investitia este oblgata sa comunice proprietarului, valoarea investitiei, care ulterior trebuie declarata la organul fiscal in declaratia privind venitul realizat.

– venitul brut anual se determina pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a fiecarei luni, corespunzator lunilor din perioada de impunere.

– In situatia aplicarii cotei forfetare, proprietarul nu este obligat sa prezinte organului fiscal documente justificative pentru recunoasterea deductibilitatii cheltuielilor.

– veniturile aferente unei fractiuni de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

– pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala, contribuabilii au obligatia sa depuna declaratia unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele fizice in termen de 30 de zile de la incheierea contractului intre parti.

– in situatia in care intervin modificari contractuale sau in cazul rezilierii in cursul unui an fiscal si in care chiria reprezinta echivalentul unei sume in valuta, venitul este recalculat de catre contribuabil in baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice depusa in termen de 30 de zile de la data evenimentului.

– contribuabilii au obligatia estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent, in vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului.

– Impozitul se determina de catre contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net estimat considerat venit impozabil si plata se efectueaza pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

– pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul anual estimat se acorda o bonificatie, a carui nivel si termen de plata cu anticipatie se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat.

– Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru venitul realizat, se completeaza si se depune pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit. Aceasta nu s-ar depune daca in cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor chiria ar fi fost exprimata in lei, impunerea fiind finala la momentul depunerii declaratiei pentru venitul estimat.

– Impozitul anual datorat de contribuabili care determina venitul net prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se calculeaza prin aplicarea a cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.

– in ceea ce priveste contributia sociala de sanatate, pentru veniturile obtinute de un cetatean strain, nerezident in Romania din cedarea folosintei bunurilor, nu se va plati contributia de asigurari sociale de sanatate, daca acesta detine deja asigurare de sanatate intr-una dintre tarile cu care Romania a semnat un acord de recunoastere a asigurarii sociale pentru boala si maternitate, de exemplu Germania. Desi nu este precizat expres in Codul Fiscal, recomandam obtinerea de documente justificative din care sa reiasa calitatea de asigurat in celalalt stat.

Din perspectiva TVA, inchirierea de bunuri imobile reprezinta operatiuni imobiliare. Potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, tranzactiile ce au ca obiect inchirierea de bunuri imobile sunt scutite de TVA.

De asemenea, pentru depunerea declaratiei unice si plata impozitului pe veniturile din chirii, persoana fizica nerezidenta trebuie sa obtina un numar de identificare fiscala (NIF) de la organul fiscal.

In cursul anului 2019 au fost introduse noi clarificari cu privire la inregistrarea contractelor de chirie la ANAF. Astfel conform noilor prevederi, inregistrarea contractelor de chirie este optionala si se poate face prin depunerea unei cereri de inregistrare a contractelor de locatiune – o declaratie standard.

In cazul cetateanului strain, cererea se depune la organul fiscal in ca carui raza teritoriala se afla bunul care face obiectul contractului de locatiune.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, se depune “Cerera de inregistrare a contractelor de locatiune, in dublu exemplar, insotita de o copie a contractului de locatiune.

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune, pot fi inregistrate la organul fiscal prin depunerea cererii, avand bifata casuta “Modificare” sau “incetare”, dupa caz, insotita de documente justificative.

Reglementare:

Codul Fiscal

– Art.12, art.83, alin.(1), art. 223, alin.(2), lit.g, art. 292 alin.(2), lit. e) si normele de aplicare ale acestor articole

Ordin 114/2019

Decizia 2/2015 a Comisiei fiscale centrale