Tratament fiscal si contabil privind vanzarea unui teren detinut de o asociatie urbariala

Articol publicat in data de: 22 Noiembrie 2019
Categorii: Contabilitate
 

Situatie de fapt:

Membrilor unei asociatii urbariale (persoana juridica constituita in baza Legii nr. 1/2000) li s-a restituit teren (pasune), cu un singur titlu de proprietate, titular-Asociatia urbariala si cu specificarea cotelor-părţi pentru fiecare asociat.

Asociatia a desfasurat activitate din anul 2006 conform cod CAEN – Activitati ale altor organizatii n.c.a. si a realizat venituri numai din subventii APIA pentru intretinerea pasunii.

In noiembrie 2019 asociatia vinde o suprafata mare de teren (pasune) si conform statutului, urmeaza se acorde membrilor persoane fizice, sume de bani corespunzatoare cotelor- părţi de pasune detinute. 

Intrebare:

 1. Asociatia datoreaza impozit pe profit pentru operatiunea de vanzare teren (daca da, cum se calculeaza)?

2. Care este monografia contabila pentru operatiunea de vanzare teren si pentru sumele distribuite membrilor [impozitate prin retinere la sursa conform art. 114 alin (1) lit. f) din Codul Fiscal]?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Potrivit legislatiei in vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, intelegem ca asociatia urbariala este considerat

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de November 22, 2019.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Tratament fiscal si contabil privind vanzarea unui teren detinut de o asociatie urbariala

Articol scris in data de: 22 Noiembrie 2019

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

Membrilor unei asociatii urbariale (persoana juridica constituita in baza Legii nr. 1/2000) li s-a restituit teren (pasune), cu un singur titlu de proprietate, titular-Asociatia urbariala si cu specificarea cotelor-părţi pentru fiecare asociat.

Asociatia a desfasurat activitate din anul 2006 conform cod CAEN – Activitati ale altor organizatii n.c.a. si a realizat venituri numai din subventii APIA pentru intretinerea pasunii.

In noiembrie 2019 asociatia vinde o suprafata mare de teren (pasune) si conform statutului, urmeaza se acorde membrilor persoane fizice, sume de bani corespunzatoare cotelor- părţi de pasune detinute. 

Intrebare:

 1. Asociatia datoreaza impozit pe profit pentru operatiunea de vanzare teren (daca da, cum se calculeaza)?

2. Care este monografia contabila pentru operatiunea de vanzare teren si pentru sumele distribuite membrilor [impozitate prin retinere la sursa conform art. 114 alin (1) lit. f) din Codul Fiscal]?

Raspuns

1. Potrivit legislatiei in vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, intelegem ca asociatia urbariala este considerata o forma asociativa de proprietate.

Astfel formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: “obste de mosneni”, “obste de razesi”, “composesorat”, “paduri graniceresti”, alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.

Mai mult, intelegem ca prin hotarare judecatoreasca formele asociative de administrare in comun, constituite in conditiile si cu respectarea regimului silvic prevazut de lege, redobandesc calitatea de persoana juridica. Hotararea judecatoreasca va fi inscrisa intr-un registru special tinut de judecatorie.

Astfel potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, sunt obligate la plata impozitului pe profit contribuabilii, persoanele juridice romane, din care fac parte companiile nationale, societatile nationale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societatile, indiferent de forma juridica de organizare si de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strain sau cu capital integral strain, societatile agricole si alte forme de asociere agricola cu personalitate juridica, cooperativele agricole, societatile cooperative, institutiile financiare si institutiile de credit, fundatiile, asociatiile, organizatiile, precum si orice alta entitate care are statutul legal de persoana juridica constituita potrivit legislatiei romane, cu exceptiile prevazute la art. 13, alin.(2) din Codul Fiscal.

Avand in vedere cele de mai sus, consideram ca asociatia urbariala se incadreaza in categoria contribuabililor obligati la plata impozitului pe profit.

Totusi, legiuitorul prevede reguli speciale de impozitare pentru o parte din contribuabilii amintiti mai sus. Astfel, in cazul organizatiilor nonprofit, organzatiilor sindicale, patronale, o serie de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, printre care si: „ resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile” sau „ venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica.

Mai mult, in cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevazute la categoria veniturilor neimpozabile.

Aceste organizatii datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decat cele considerate veniturile neimpozabile.

De asemenea, legiuitorul mentioneaza ca prevederile de mai sus se aplica si in cazul, formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, cu personalitate juridica.

Astfel, in situatia de fata, in cazul Asociatiei Urbariale mentionate, veniturile obtinute din vanzarea unei cote de teren vor fi considerate venituri neimpozabile si nu se va calcula impozit pe profit atat timp cat acestea sunt venituri rezultate din cedarea activelor corporale, aflate in proprietatea asociatiei, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica.

Din informatiile puse la dispozitie, intelegem ca Asociatia nu a obtinut venituri din activitate economica, singurele venituri pe intreaga activitate de functionare, fiind veniturile din subventii. In aceasta situatie, consideram ca veniturile obtinute din vanzarea unei cote de teren nu vor fi supuse impozitului pe profit.

2. Va rugam sa regasiti mai jos monografia contabila privind vanzarea unei cote parte de teren si inregistrarea impozitului pe venit cu retinere la sursa aplicat  asupra veniturilor distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate-persoane juridice, prevazute la art.26 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.

i) Vanzare teren folosit pentru activitatile fara scop patrimonial

461
„Debitori diversi”
=7383
„Venituri rezultate din vanzarea de active corporale”

ii) Scoaterea din gestiune a terenului

6583
„Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital”
=2111.01
Terenuri pentru activitatile fara scop patrimonial

iii) In cazul terenurilor pentru care s-au primit subventii si au facut obiectul unei cedari partiale, la scoaterea din evidenta a acestora, subventia aferenta partii cedate se transfera la venituri, corespunzator valorii contabile a terenurilor, scoase din evidenta.

475
„Subventii pentru investitii”
=736
„Venituri din subventii din exploatare”

iv) Distribuirea de bani si retinerea impozitului pe venit in cota de 10% din veniturilor obtinute de persoanele fizice conform art.115 din Codul Fiscal, membrilor asociatiei Urbariale.

656
„Cheltuieli privind cote-parti datorate potrivit statutului”
=462
„Creditori diversi”
462
„Creditori diversi”
%
5121
„Conturi la banci in lei”
446
„Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Reglementare:

Codul Fiscal

-at.13, art.15, alin.(2,3,4), art. 114, art.115

Ordin 3103/2017

-punctul 295, 297

Lege nr.1/2000

-art.26