Tratament TVA aferent lucrarilor de dragaj efectuate de o societate din Georgia in beneficiul unei societati din Romania

Articol publicat in data de: 08 Noiembrie 2019
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

O societate comerciala din Romania inregistrata in scopuri de TVA incheie un contract de prestari de servicii cu o firma din Georgia, deci din afara spatiului UE. In baza contractului respectiv firma furnizoare de prestatii, in speta firma din Georgia, efectueaza lucrari de dragaj in Portul maritim Constanta, beneficiarul fiind, bineinteles, societatea comerciala din Romania.  

Plata contravalorii prestatiei de face pe baza de invoice (factura externa), emisa de prestatorul strain inregistrat in Georgia catre beneficiar, in speta societatea comerciala din Romania. 

Intrebare:

Va rugam sa ne precizati care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA, avand in vedere ca factura emisa de prestatorul extern nu contine si nu are evidentiata taxa pe valoarea adaugata.

Este corecta aprecierea noastra si anume ca: beneficiarul serviciilor respective, fiind inregistrat in scopuri de TVA, are obligatia platii potrivit prevederilor art 307 (2) din Codul fiscal efectuand plata prin mecanismul taxarii inverse potrivit prevederilor art 326 (2), chiar daca achizitia nu este intracomunitara?

In acest context, nu se declara achizitia in D 390, iar inregistrarea contabila este: ct 628 =ct 401 cu valoarea prestatiei si concomitent ct 4426=ct 4427 cu valoarea TVA aferent prestatiei.

In cazul in care nu considerati corecta aprecierea noastra, va rugam sa raspundeti care este procedura de determinare, evidentiere si plata a TVA aferente prestatiei in cauza si binenteles, cine are obligatia platii raportandu-va la temeiul legal?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Intelegerea noastra e ca serviciile de dragare sunt servicii de sapare a fundului unei ape cu ajutorul dragelor si inlaturarea a materialului rezultat, in vederea inlesnirii navigatiei si  a execu

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Acces gratuit timp de 7 zile!
● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de November 8, 2019.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Tratament TVA aferent lucrarilor de dragaj efectuate de o societate din Georgia in beneficiul unei societati din Romania

Articol scris in data de: 08 Noiembrie 2019

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

O societate comerciala din Romania inregistrata in scopuri de TVA incheie un contract de prestari de servicii cu o firma din Georgia, deci din afara spatiului UE. In baza contractului respectiv firma furnizoare de prestatii, in speta firma din Georgia, efectueaza lucrari de dragaj in Portul maritim Constanta, beneficiarul fiind, bineinteles, societatea comerciala din Romania.  

Plata contravalorii prestatiei de face pe baza de invoice (factura externa), emisa de prestatorul strain inregistrat in Georgia catre beneficiar, in speta societatea comerciala din Romania. 

Intrebare:

Va rugam sa ne precizati care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA, avand in vedere ca factura emisa de prestatorul extern nu contine si nu are evidentiata taxa pe valoarea adaugata.

Este corecta aprecierea noastra si anume ca: beneficiarul serviciilor respective, fiind inregistrat in scopuri de TVA, are obligatia platii potrivit prevederilor art 307 (2) din Codul fiscal efectuand plata prin mecanismul taxarii inverse potrivit prevederilor art 326 (2), chiar daca achizitia nu este intracomunitara?

In acest context, nu se declara achizitia in D 390, iar inregistrarea contabila este: ct 628 =ct 401 cu valoarea prestatiei si concomitent ct 4426=ct 4427 cu valoarea TVA aferent prestatiei.

In cazul in care nu considerati corecta aprecierea noastra, va rugam sa raspundeti care este procedura de determinare, evidentiere si plata a TVA aferente prestatiei in cauza si binenteles, cine are obligatia platii raportandu-va la temeiul legal?

Raspuns

Intelegerea noastra e ca serviciile de dragare sunt servicii de sapare a fundului unei ape cu ajutorul dragelor si inlaturarea a materialului rezultat, in vederea inlesnirii navigatiei si  a executarii unor astfel de lucrari.

Avand in vedere natura serviciilor primite de societatea X din Romania, consideram ca serviciile de dragare sunt servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile.

Incadrarea acestor tipuri de servicii la categoria servicii efectuate in legatura cu bunuri imobile are la baza atat prevederile din legislatia de TVA curenta cat si a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, care sunt de directa aplicare, precum si Notele explicative la normele UE in materie de TVA in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului), care mentioneaza ca intrucat ar putea aparea unele preocupari in ceea ce priveste apele internationale, este important de mentionat in acest sens ca, in conformitate cu Conventia Natiunilor Unite asupra dreptului marii, marea libera este deschisa tuturor statelor.

Chiar daca niciun stat nu poate supune in mod intemeiat nicio parte a marii libere propriei suveranitati, un stat (sau o persoana din jurisdictia sa) poate desfasura activitati precum foraj, dragare, excavarea fundului marilor sau oceanelor si al subsolului marii libere. Activitatile respective se vor referi la bunuri imobile, chiar daca nimeni nu are suveranitate asupra acestei parti a pamantului.

Ca urmare ne vom referi la tratamentul TVA aferent serviciilor efectuate in legatura cu bunuri imobile, dupa cum urmeaza:

Locul prestarii serviciilor

Pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile, locul prestarii serviciilor este considerat a fi locul unde sunt situate bunurile imobile. Astfel, deoarece bunurile imobile sunt situate pe teritoriul Romaniei (portul Constanta fiind in Romania), consideram ca aceste categorii de servicii sunt impozabile in Romania.

Persoana obligată la plata taxei

In cazul  in care livrarea  de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita in Romania sau care nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul Romaniei, conform art. 266 alin(2) din Codul Fiscal, si care nu este inregistrata in Romania,  persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila ori persoana juridica neimpozabila, stabilita in Romania, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de TVA, care este beneficiar al unor livrări de bunuri/prestări de servicii care au loc în România, conform art. 275 sau 278.

In situatia de fata, Societatea X este obligata la plata taxei pentru serviciile de dragaj efectuate de societatea din Georgia, presupunand ca prin activitatea desfasurata de aceasta pe teritoriul Romaniei, Societatea din Georgia nu are sediul activitatii economice in Romania si nici un sediu fix.

Astfel Societatea X din Romania va evidentia in decontul de TVA, atat ca taxa colectata cat si ca taxa deductibila, taxa aferenta acestei achizitii la randul 7 – Achiziţii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 si 6, si achiziţii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversă), si nu se declara in declaratia recapitulativa D390.

Mai mult, monografia contabila aferenta acestei inregistrari este asa cum ati mentionat-o si dvs:

628 = 401 Valoarea facturii
4426 = 4427 19% din Valoarea facturii

Reglementare:

Cod Fiscal:

– art.278, alin.(4), lit.a) coroborat cu punctul 16 din Normele de aplicare ale art.278, alin.(4), lit.a) din Codul fiscal.

– art. 307, alin.(6),

– art. 326, alin.(2)

Alte Reglementari:

– Regulamentul de punere in aplicare (UE) Nr.282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, actualizat la zi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1573057429644&uri=CELEX:02011R0282-20190101

– Note explicative la normele UE in materie de TVA in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor legate de bunuri imobile, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/explanatory_notes_new_ro.pdf