TVA în cazul achiziției de hrană pentru angajați

Articol scris in data de: 11 August 2021

Situatie de fapt:

O societate producatoare dintr-un parc industrial din afara localitatii detine in incinta sa o cantina( proprietatea unei firme terte) si acorda o subventie zilnica salariatilor proprii in vederea procurarii alimentelor.

Firma deduce integral TVA-ul de 5%, intrucat considera activitatea aceasta ca fiind desfasurata in scopul activitatii economice, neexistand nicio alternativa de a achizitiona alimente in zona sau de a servi masa. Subventia este impozitata la nivelul salariatului sub forma de avantaj in natura, cu impozitul pe venit si contributiile aferente.

Intrebare:

Cum este corect sa se procedeze: valoarea avantajului in natura trebuie sa contina si TVA-ul de 5 % aferent subventiei sau doar valoarea fara TVA, in conditiile in care compania deduce integral TVA-ul de 5 % si nu il ajusteaza?


Conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, constituie avantaj în natură primirea gratuită de către angajați  a hranei. Nu se consideră avantaj în natură primirea gratuită de către angajat a hranei doar dacă activitatea în care își desfășoară activitatea angajatul se încadrează într-una din situațiile menționate la pct. 13 alin. (13) din H.G. 1/2016 privind Normele de aplicare ale art. 76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal și anume:

(13) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în categoria drepturilor de hrană acordate de angajatori angajaților, potrivit legii, se cuprind:

a) Alocațiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță, internă și internațională, diferențiată pe categorii de acțiuni;

b) Contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentației de efort necesare în perioada de pregătire;

c) Drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și valoarea financiară a normei de hrană, atunci când nu beneficiază de drepturi în natură, acordată personalului militar și civil, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare în conformitate cu legislația în vigoare;

d) Alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocația de hrană zilnică pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave; alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome/societățile cu specific deosebit; alocația de hrană acordată donatorilor onorifici de sânge; alocația de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și altele asemenea.”

Prin urmare, având în vedere cele expuse de dumneavoastră, considerăm că achiziția de hrană pentru salariați nu se încadrează într-una din situațiile expuse mai sus, ceea ce ne face să considerăm că achiziția hranei nu este în scopul activității economice în ceea ce privește TVA.

Din punct de vedere fiscal, activitatea de catering, cantină, restaurant etc. sunt considerate prestări de servicii.

Potrivit art. 271 alin. (2) Cod fiscal, atunci când o persoană impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective”. Astfel, dacă societatea primește factura de la o firmă terță pentru achiziția hranei pe care societatea o pune la dispoziția angajaților proprii gratuit, considerăm că insăși societatea prestează serviciile respective către proprii angajați. Temeiul mai sus menționat, coroborat cu art. 271 alin. (4) lit. b) care menționează că sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată șiserviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice”, duce la obligația de a colecta TVA, având totodată dreptul de a deduce taxa plătită la achiziția acestor servicii.

Conform principiului de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră, societatea nu va realiza o cheltuială cu plata taxei către prestatorul de servicii de unde rezultă că nici angajații nu realizează venituri de natură salarială (avantaje în natură în cazul nostru). Prin urmare, valoarea avantajului în natură nu trebuie să conțină și TVA-ul de 5% aferent subvenției.

 

Reglementare:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal

H.G. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Răzvan Bălteanu

Articol scris de catre Răzvan Bălteanu, in data de 11/08/2021.

Consultant fiscal și expert fiscal judiciar din București, unul dintre fondatorii Asociației "Tax Advisors" și al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un număr de peste 33,000 de membri.

Vezi toate articolele scrise de Răzvan Bălteanu

TVA în cazul achiziției de hrană pentru angajați

Articol scris in data de: 2021-08-11 15:01:53

Autor: Răzvan Bălteanu

Situatie de fapt:

O societate producatoare dintr-un parc industrial din afara localitatii detine in incinta sa o cantina( proprietatea unei firme terte) si acorda o subventie zilnica salariatilor proprii in vederea procurarii alimentelor.

Firma deduce integral TVA-ul de 5%, intrucat considera activitatea aceasta ca fiind desfasurata in scopul activitatii economice, neexistand nicio alternativa de a achizitiona alimente in zona sau de a servi masa. Subventia este impozitata la nivelul salariatului sub forma de avantaj in natura, cu impozitul pe venit si contributiile aferente.

Intrebare:

Cum este corect sa se procedeze: valoarea avantajului in natura trebuie sa contina si TVA-ul de 5 % aferent subventiei sau doar valoarea fara TVA, in conditiile in care compania deduce integral TVA-ul de 5 % si nu il ajusteaza?
Conform art. 76 alin. (3) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, constituie avantaj în natură primirea gratuită de către angajați  a hranei. Nu se consideră avantaj în natură primirea gratuită de către angajat a hranei doar dacă activitatea în care își desfășoară activitatea angajatul se încadrează într-una din situațiile menționate la pct. 13 alin. (13) din H.G. 1/2016 privind Normele de aplicare ale art. 76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal și anume:

(13) În sensul prevederilor art. 76 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, în categoria drepturilor de hrană acordate de angajatori angajaților, potrivit legii, se cuprind:

a) Alocațiile zilnice de hrană pentru activitatea sportivă de performanță, internă și internațională, diferențiată pe categorii de acțiuni;

b) Contravaloarea hranei, alimentelor sau numerarul acordat sportivilor pentru asigurarea alimentației de efort necesare în perioada de pregătire;

c) Drepturile de hrană în timp de pace, primite de personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și valoarea financiară a normei de hrană, atunci când nu beneficiază de drepturi în natură, acordată personalului militar și civil, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și personalul civil din sistemul administrației penitenciare în conformitate cu legislația în vigoare;

d) Alte drepturi de această natură primite potrivit actelor normative specifice, cum ar fi: alocația de hrană zilnică pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave; alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare și din regiile autonome/societățile cu specific deosebit; alocația de hrană acordată donatorilor onorifici de sânge; alocația de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice și altele asemenea.”

Prin urmare, având în vedere cele expuse de dumneavoastră, considerăm că achiziția de hrană pentru salariați nu se încadrează într-una din situațiile expuse mai sus, ceea ce ne face să considerăm că achiziția hranei nu este în scopul activității economice în ceea ce privește TVA.

Din punct de vedere fiscal, activitatea de catering, cantină, restaurant etc. sunt considerate prestări de servicii.

Potrivit art. 271 alin. (2) Cod fiscal, atunci când o persoană impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se consideră că a primit și a prestat ea însăși serviciile respective”. Astfel, dacă societatea primește factura de la o firmă terță pentru achiziția hranei pe care societatea o pune la dispoziția angajaților proprii gratuit, considerăm că insăși societatea prestează serviciile respective către proprii angajați. Temeiul mai sus menționat, coroborat cu art. 271 alin. (4) lit. b) care menționează că sunt asimilate prestării de servicii efectuate cu plată șiserviciile prestate în mod gratuit de către o persoană impozabilă pentru uzul propriu sau al personalului acesteia ori pentru uzul altor persoane, pentru alte scopuri decât desfășurarea activității sale economice”, duce la obligația de a colecta TVA, având totodată dreptul de a deduce taxa plătită la achiziția acestor servicii.

Conform principiului de bază al sistemului de TVA potrivit căruia taxa trebuie să fie neutră, societatea nu va realiza o cheltuială cu plata taxei către prestatorul de servicii de unde rezultă că nici angajații nu realizează venituri de natură salarială (avantaje în natură în cazul nostru). Prin urmare, valoarea avantajului în natură nu trebuie să conțină și TVA-ul de 5% aferent subvenției.

 

Reglementare:

Legea 227/2015 privind Codul fiscal

H.G. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după