Care sunt entitatile raportoare cu obligatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)?

Articol scris in data de: 16 Ianuarie 2020

In anul 2019 a fost adoptata o nou lege in domeniul spalarii banilor. Prin aceasta lege li se impun anumitor entitati, denumite „entitati raportoare” o serie de obligatii.

Prima obligatie importanta este aceea de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

In legatura cu aceasta obligatie se impun urmatoarele precizari:

A. Prin entitati raportoare se intelege:

a) Instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) Instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) Administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) Furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) Auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) Furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h) Agenţii imobiliari;

i) Alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

Avand in vedere ca litera e) ar acoperi in teorie toate societatile prestatoare de servicii ai caror clienti sunt alte societati (sau fiducii), legea vine cu o precizare suplimentara:

„Prin furnizori de servicii pentru societăţi şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

1. Constituie societăţi sau alte persoane juridice;

2. Exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi de persoane sau al unei asocieri în participaţie ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;

3. Furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;

4. Exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcţie similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5. Acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internaţional;”

Astfel consideram ca toate societatile care se regasesc in lista de mai jos sunt obligate sa desemneze o persoana cu responsabilitati in aplicarea legii mentionate.

B. Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la lit. i) de mai sus NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul.

C. Desemnarea persoanei desemnate se face respectand urmatorii pasi:

1. Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) la adresa https://raportare.onpcsb.ro

2. Completarea datelor in pagina de inregistrare

3. Tiparirea si salvarea formularului generat, continand solicitarea de alocare a unui cont de utilizator

4. Transmiterea la ONPCSB a formularului semnat si stampilat, in original prin posta, curier sau depunere la registratura

5. Comunicarea de catre ONPCSB a parolei de acces prin unul din modurile de mai jos:

* predare personala reprezentantului care depune la registratura solicitarea, in baza unei imputerniciri si a documentului de identitate

* prin posta este necesara comunicarea adresei complete de corespondenta.

D. Legea prevede ca termenul limita pentru indeplinirea acestei obligatii, fara riscul unei sanctiuni este de 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii (21 iulie 2019). Acest termen a fost calculat de atat de profesionisti (de exemplu avocati) cat si de numeroase organisme oficiale (de exemplu CECCAR) in mod diferit, considerandu-se a fi, dupa caz, 15 ianuarie 2020, 16 ianuarie 2020, 17 ianuarie 2020 sau 21 ianuarie 2020.

            Avand in vedere ca pe site-ul oficial al ONPCSB se precizeaza ca etapa de inregistrare electronica se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!, opinia noastra este ca termenul avut in vedere de autoritatea responsabila in domeniul spalarii banilor este 21 ianuarie 2021. Cu toate acestea, recomandam conformarea cat mai rapida, in scopul evitarii sanctiunilor.

E. Obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație, și nu de către auditorul, expertul contabil, contabilul autorizat, cenzorul sau persoana care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

            In concret, fiecare societate trebuie sa desemneze o persoana deoarece aceasta obligatie nu ii revine firmei de contabilitate/avocatului.

F. Sanctiunile pentru persoanele juridice, in cazul neindeplinirii obligatiei constau in avertisment sau amenda cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei.

            Limitele amenzii sunt valabile pentru societatile care nu activitate. Pentru societatile cu venituri, limitele se majoreaza cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Ioana – Camelia Predescu

Articol scris de catre Ioana – Camelia Predescu, in data de 16/01/2020.

Avand la baza studii juridice si o specializare in fiscalitate, practic o abordare a spetelor din doua puncte de vedere, fapt ce imi permite o intelegere mai buna in special in cazul spetelor complexe care nu necesita doar cunostinte in domeniul fiscalitatii. In decursul ultimilor 3 ani am avut ocazia sa particip la diferite cursuri si seminarii sustinute de specialisti recunoscuti in domeniul fiscalitatii, ajungand astazi sa pot rezolva o gama variata de spete si sa pot raspunde cu promptitudine la intrebarile clientilor.

Vezi toate articolele scrise de Ioana – Camelia Predescu

Care sunt entitatile raportoare cu obligatii in relatia cu Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)?

Articol scris in data de: 2020-01-16 11:43:21

Autor: Ioana – Camelia Predescu

In anul 2019 a fost adoptata o nou lege in domeniul spalarii banilor. Prin aceasta lege li se impun anumitor entitati, denumite „entitati raportoare” o serie de obligatii.

Prima obligatie importanta este aceea de a desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

In legatura cu aceasta obligatie se impun urmatoarele precizari:

A. Prin entitati raportoare se intelege:

a) Instituţiile de credit persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor de credit persoane juridice străine;

b) Instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine;

c) Administratorii de fonduri de pensii private, în nume propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le administrează, cu excepţia caselor de pensii ocupaţionale profesionale;

d) Furnizorii de servicii de jocuri de noroc;

e) Auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, cenzorii, persoanele care acordă consultanţă fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă;

f) Notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;

g) Furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f);

h) Agenţii imobiliari;

i) Alte entităţi şi persoane fizice care comercializează, în calitate de profesionişti, bunuri sau prestează servicii, în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.

Avand in vedere ca litera e) ar acoperi in teorie toate societatile prestatoare de servicii ai caror clienti sunt alte societati (sau fiducii), legea vine cu o precizare suplimentara:

„Prin furnizori de servicii pentru societăţi şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

1. Constituie societăţi sau alte persoane juridice;

2. Exercită funcţia de director ori administrator al unei societăţi sau are calitatea de asociat al unei societăţi de persoane sau al unei asocieri în participaţie ori o calitate similară în cadrul altor persoane juridice sau intermediază ca o altă persoană să exercite aceste funcţii ori calităţi;

3. Furnizează un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate sau orice altă persoană juridică ori construcţie juridică similară;

4. Exercită calitatea de fiduciar într-o fiducie sau într-o construcţie similară acesteia sau intermediază ca o altă persoană să exercite această calitate;

5. Acţionează sau intermediază ca o altă persoană să acţioneze ca acţionar pentru o persoană juridică, alta decât o societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care este supusă unor cerinţe de publicitate în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene sau cu standarde fixate la nivel internaţional;”

Astfel consideram ca toate societatile care se regasesc in lista de mai jos sunt obligate sa desemneze o persoana cu responsabilitati in aplicarea legii mentionate.

B. Persoanele fizice ce au calitatea de entitate raportoare, precum şi entităţile raportoare prevăzute la lit. i) de mai sus NU au obligația de a desemna o persoană în relația cu Oficiul.

C. Desemnarea persoanei desemnate se face respectand urmatorii pasi:

1. Accesarea Sistemul Electronic de Transmisie Date(SETD) la adresa https://raportare.onpcsb.ro

2. Completarea datelor in pagina de inregistrare

3. Tiparirea si salvarea formularului generat, continand solicitarea de alocare a unui cont de utilizator

4. Transmiterea la ONPCSB a formularului semnat si stampilat, in original prin posta, curier sau depunere la registratura

5. Comunicarea de catre ONPCSB a parolei de acces prin unul din modurile de mai jos:

* predare personala reprezentantului care depune la registratura solicitarea, in baza unei imputerniciri si a documentului de identitate

* prin posta este necesara comunicarea adresei complete de corespondenta.

D. Legea prevede ca termenul limita pentru indeplinirea acestei obligatii, fara riscul unei sanctiuni este de 180 de zile de la intrarea in vigoare a legii (21 iulie 2019). Acest termen a fost calculat de atat de profesionisti (de exemplu avocati) cat si de numeroase organisme oficiale (de exemplu CECCAR) in mod diferit, considerandu-se a fi, dupa caz, 15 ianuarie 2020, 16 ianuarie 2020, 17 ianuarie 2020 sau 21 ianuarie 2020.

            Avand in vedere ca pe site-ul oficial al ONPCSB se precizeaza ca etapa de inregistrare electronica se poate face SI DUPA termenul de 180 de zile prevazut la art. 60 alin.(3) din Legea nr. 129/2019, respectiv SI DUPA DATA DE 21 IANUARIE 2020!, opinia noastra este ca termenul avut in vedere de autoritatea responsabila in domeniul spalarii banilor este 21 ianuarie 2021. Cu toate acestea, recomandam conformarea cat mai rapida, in scopul evitarii sanctiunilor.

E. Obligația de desemnare a unei persoane în relația cu Oficiul, trebuie îndeplinită de însăși entitatea căreia îi revine respectiva obligație, și nu de către auditorul, expertul contabil, contabilul autorizat, cenzorul sau persoana care îi acordă consultanță fiscală, financiară, de afaceri sau contabilă.

            In concret, fiecare societate trebuie sa desemneze o persoana deoarece aceasta obligatie nu ii revine firmei de contabilitate/avocatului.

F. Sanctiunile pentru persoanele juridice, in cazul neindeplinirii obligatiei constau in avertisment sau amenda cuprinsa intre 25.000 lei si 150.000 lei.

            Limitele amenzii sunt valabile pentru societatile care nu activitate. Pentru societatile cu venituri, limitele se majoreaza cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după