Cetatean ucrainean angajat cu contract individual de telemunca in Ucraina cu permis de sedere temporara in Romania

Articol scris in data de: 01 Iulie 2022

Situatie de fapt:

Doamna X, cetatean ucrainean, este salariata unui angajator din Ucraina, cu contract individual de munca supus legislatiei din Ucraina. Doamna X are permis de sedere temporar de pana la un an in Romania si desfasoara activitatea pentru angajatorul din Ucraina, in regim de telemunca.

Intrebare:

Ce obligatii fiscale exista in Romania pentru doamna X si/sau pentru angajator?

In Romania, doamna X trebuie se depuna vreo declaratie fiscala sau sa plateasca impozit pe venit si contributii?Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“.

Persoanele fizice nerezidente trebuie sa inregistreze chestionarul la organul fiscal central competent, in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

Chestionarul poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, sectiunea: „Asistenta contribuabili„ rubrica: „Formulare fiscale si Ghid de completare„ si se poate transmite personal sau prin imputernicit, prin posta, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Nu au obligatia depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”:

– Cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania;
– Cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania;
– Cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania;
– Membrii familiilor celor de mai sus, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

Totodata, potrivit prevederilor art. 4 din Conventia privind evitarea dublei impuneri din Romania si Ucraina, prin REZIDENT al unui stat contractant se intelege orice persoana care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusa impunerii urmare domiciliului sau, rezidentei sale, locului inregistrarii, locului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura similara. Dar aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impunerii in acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse aflate in acel stat ori are capital situat acolo.

Daca o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau va fi determinat dupa cum urmeaza:

a. aceasta va fi considerata rezidenta a statului contractant in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in ambele state contractante, va fi considerata rezidenta a statului contractant cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b. daca statul contractant, in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale, nu poate fi determinat, sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerata rezidenta a statului in care locuieste in mod obisnuit;

c. daca aceasta persoana locuieste, in mod obisnuit, in ambele state contractante sau in nici unul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta a statului contractant al carui national (cetatean) este;

d. daca aceasta persoana este national (cetatean) al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

In plus, potrivit prevederilor art. 15 din Conventie, salariile si alte remuneratii similare, obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata, vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant, remuneratiile primite pot fi impuse in acel celalalt stat contractant. Independent de cele mentionate anterior, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant vor fi impozabile numai in primul stat contractant mentionat, daca:

a. beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 zile in orice perioada de 12 luni;

b. remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant;

c. remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat contractant.

In consecinta, persoana respectiva trebuie sa completeze si sa depuna acel chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale, iar angajatorul din Ucraina trebuie sa se intereseze ce anume formular trebuie completat privind declararea contributiilor sociale.

 

Reglementare:

  • Ordinul nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice
  • Legea nr. 128 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 01/07/2022.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta

Cetatean ucrainean angajat cu contract individual de telemunca in Ucraina cu permis de sedere temporara in Romania

Articol scris in data de: 2022-07-01 13:39:28

Autor: Mariana Bunta

Situatie de fapt:

Doamna X, cetatean ucrainean, este salariata unui angajator din Ucraina, cu contract individual de munca supus legislatiei din Ucraina. Doamna X are permis de sedere temporar de pana la un an in Romania si desfasoara activitatea pentru angajatorul din Ucraina, in regim de telemunca.

Intrebare:

Ce obligatii fiscale exista in Romania pentru doamna X si/sau pentru angajator?

In Romania, doamna X trebuie se depuna vreo declaratie fiscala sau sa plateasca impozit pe venit si contributii?

Persoanele fizice care sosesc in Romania si au o sedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat, au obligatia completarii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania“.

Persoanele fizice nerezidente trebuie sa inregistreze chestionarul la organul fiscal central competent, in 30 de zile de la implinirea termenului de 183 de zile de prezenta in Romania.

Chestionarul poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, sectiunea: „Asistenta contribuabili„ rubrica: „Formulare fiscale si Ghid de completare„ si se poate transmite personal sau prin imputernicit, prin posta, cu confirmare de primire, sau se poate depune la registratura organului fiscal central competent.

Nu au obligatia depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”:

- Cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania;
- Cetatenii straini care sunt functionari ori angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania;
- Cetatenii straini care sunt functionari sau angajati ai unui stat strain in Romania;
- Membrii familiilor celor de mai sus, cu respectarea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor acordurilor speciale la care Romania este parte.

Totodata, potrivit prevederilor art. 4 din Conventia privind evitarea dublei impuneri din Romania si Ucraina, prin REZIDENT al unui stat contractant se intelege orice persoana care, potrivit legislatiei acelui stat, este supusa impunerii urmare domiciliului sau, rezidentei sale, locului inregistrarii, locului conducerii sau oricarui alt criteriu de natura similara. Dar aceasta expresie nu include o persoana care este supusa impunerii in acel stat numai pentru faptul ca realizeaza venituri din surse aflate in acel stat ori are capital situat acolo.

Daca o persoana fizica este rezidenta a ambelor state contractante, atunci statutul sau va fi determinat dupa cum urmeaza:

a. aceasta va fi considerata rezidenta a statului contractant in care are o locuinta permanenta la dispozitia sa; daca dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in ambele state contractante, va fi considerata rezidenta a statului contractant cu care legaturile sale personale si economice sunt mai stranse (centrul intereselor vitale);

b. daca statul contractant, in care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale, nu poate fi determinat, sau daca ea nu dispune de o locuinta permanenta la dispozitia sa in nici unul dintre statele contractante, atunci ea va fi considerata rezidenta a statului in care locuieste in mod obisnuit;

c. daca aceasta persoana locuieste, in mod obisnuit, in ambele state contractante sau in nici unul dintre ele, ea va fi considerata rezidenta a statului contractant al carui national (cetatean) este;

d. daca aceasta persoana este national (cetatean) al ambelor state contractante sau al nici unuia dintre ele, autoritatile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.

In plus, potrivit prevederilor art. 15 din Conventie, salariile si alte remuneratii similare, obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata, vor fi impozabile numai in acel stat, in afara de cazul cand activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant. Daca activitatea salariata este exercitata in celalalt stat contractant, remuneratiile primite pot fi impuse in acel celalalt stat contractant. Independent de cele mentionate anterior, remuneratiile obtinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata in celalalt stat contractant vor fi impozabile numai in primul stat contractant mentionat, daca:

a. beneficiarul este prezent in celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depasesc in total 183 zile in orice perioada de 12 luni;

b. remuneratiile sunt platite de o persoana sau in numele unei persoane care angajeaza si care nu este rezidenta a celuilalt stat contractant;

c. remuneratiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaza o are in celalalt stat contractant.

In consecinta, persoana respectiva trebuie sa completeze si sa depuna acel chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale, iar angajatorul din Ucraina trebuie sa se intereseze ce anume formular trebuie completat privind declararea contributiilor sociale.

 

Reglementare:

  • Ordinul nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta in Romania a persoanelor fizice

  • Legea nr. 128 din 16 octombrie 1996 privind ratificarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital

  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după