Legea 62 din 20 mai 2020 -facilităţi de la plata chiriei – noua declaratie 112 – valoarea tichetelor de cresa –

Articol scris in data de: 22 Mai 2020

In Mof. 425 din 21.05.2020 a aparut Legea 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă

Articolul 1:

(1) Locatarii: operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.

(2) Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute la alin. (1) va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

(5) Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) Chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar specificat la art. 1 alin. (3) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;

b) Valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locaţie.
Articolul 2

(1) Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

(2) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

(3) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (1) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

(5) De prevederile alin. (1) şi (4) beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente, în condiţiile stabilite la alin. (2) şi (3).

(6) În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor.

(7) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (6) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

(8) Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile alin. (6) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei bunului imobil, potrivit alin. (7).

(9) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (6) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Articolul 3

(1) Locatarii care beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) sunt obligaţi să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

(2) În cazul în care locatarii nu îşi îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
In Mof 426 din 21.05.2020 a aparut Ordinul comun al Ministerului de Finante, Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 1942/979/819 de aprobare a Declaratiei 112.

In Mof 427 din 21.05.2020 a aparut Ordinul comun al Ministerului Finantelor si a Ministerului Muncii nr. 1779/580 privind valoarea

Art. 1. –

Pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, este de 470 lei.

Art. 2. –

Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2020, respectiv august 2020 și septembrie 2020.
close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Romeo Negrut

Articol scris de catre Romeo Negrut, in data de 22/05/2020.

Membru fondator al grupului Tax Advisors si Larrom Expert cu o vasta experienta profesionala. Ne propunem sa oferim cele mai bune solutii în domeniul financiar-contabil, politicii manageriale si resurselor umane, astfel încât sa asiguram partenerilor nostri un background solid în realizarea obiectivelor.

Vezi toate articolele scrise de Romeo Negrut

Legea 62 din 20 mai 2020 -facilităţi de la plata chiriei – noua declaratie 112 – valoarea tichetelor de cresa –

Articol scris in data de: 2020-05-22 12:08:32

Autor: Romeo NegrutIn Mof. 425 din 21.05.2020 a aparut Legea 62 din 20 mai 2020 privind aplicarea unor facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă


Articolul 1:
(1) Locatarii: operatori economici, practicanţi ai profesiilor liberale, entităţile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puţin 15% în luna martie 2020 faţă de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgenţă, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgenţă, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi şi penalităţi, plata chiriei pentru folosinţa imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuinţe.

(2) Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute la alin. (1) va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor.

(5) Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


a) Chiria lunară specificată în actul adiţional dintre locator şi locatar specificat la art. 1 alin. (3) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;


b) Valoarea chiriei lunare din actul adiţional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locaţie şi maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locaţie.
Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

(2) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.


(3) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (1) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.


(4) Prin derogare de la prevederile art. 170 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual definit la art. 170 alin. (2) contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, redusă cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.


(5) De prevederile alin. (1) şi (4) beneficiază şi persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente, în condiţiile stabilite la alin. (2) şi (3).


(6) În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor.


(7) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (6) sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani şi/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părţi, cu cel puţin 20% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.


(8) Veniturile pentru care se beneficiază de prevederile alin. (6) sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinţei bunului imobil, potrivit alin. (7).


(9) Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile alin. (6) este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinţei bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.


Articolul 3


(1) Locatarii care beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) sunt obligaţi să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adiţional între locator şi locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eşalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.


(2) În cazul în care locatarii nu îşi îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (1), organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanţelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
In Mof 426 din 21.05.2020 a aparut Ordinul comun al Ministerului de Finante, Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr. 1942/979/819 de aprobare a Declaratiei 112.


In Mof 427 din 21.05.2020 a aparut Ordinul comun al Ministerului Finantelor si a Ministerului Muncii nr. 1779/580 privind valoareaArt. 1. -


Pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, este de 470 lei.Art. 2. -


Valoarea nominală stabilită la art. 1 se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2020, respectiv august 2020 și septembrie 2020.


  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după