Limita plafon zilnic

Articol scris in data de: 03 Noiembrie 2015

Limita plafon zilnic - Excelcont -

În data de 09 aprilie 2015, s-a publicat Legea 70/2015 cu intrare în vigoare a articolului 1 de la 09.05.2015.

Aceasta stipulează:

-1 alin (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.”

-1 alin (3) „Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.”

Prin excepţie se pot efectua:

1.Încasări de la o persoană prevăzută la art. 1 alin (1), în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană.

Comentariu:

1.Am două facturi emise de 2000 lei şi 2500 lei către un client. Pot să le încasez într-o zi.

2.Am facturi emise de 4000 lei, 3000 lei, 4000 lei, 2000 lei către clienţi diferiţi. Pot să le încasez într-o zi.

3.Magazinele de tip cash & carry pot încasa în limita unui plafon zilnic 10.000 lei de la o persoană.

4.Plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană dar nu mai mult de 10.000 lei.

Comentariu:

1.Pot plăti un furnizor 5000 lei / zi (două facturi de 2500 lei şi 2500 lei).

2.Nu pot plăti furnizori în total mai mult de 10.000 lei / zi.

3.Plăţi către cash & carry 10.000 lei / zi.

4.Plăţi din avans spre decontare în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană care a primit avans spre decontare.

        -3 alin (2) sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru facturile mai mari de 5000 lei (respectiv cash & 10.000 lei)

Este interzisă de asemenea fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau prestări de servicii a căror valoare este mai mare de 5000 lei (respectiv 10.000 lei).

       -3 alin. (3) sunt interzise plăţile fragmentate în numerar pentru facturi mai mari de 5000 lei (respectiv 10.000 lei cash & carry). Suma ce depăşeşte plafonul se poate plăti prin bancă (sau alte instrumente).

       -3 alin. (4) sumele aferente avansurilor spre decontare intră în plafonul zilnic.

      -4 persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot încasa de la persoane fizice, cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi, alte finanţări, livrări de bunuri şi prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / persoană.

Încasările de mai sus, dacă au valoare mai mare de 10.000 lei, este interzisă încasarea fragmentată (diferenţa trebuie prin bancă).

Fac excepţie de la prevederile de mai sus plăţile în rate.

Aceleaşi reguli de mai sus se aplică şi pentru plăţile către persoane fizice.

 • Art. 5

Plafonul limită nu se aplică:

1.depunerea de numerar în conturi;

2.plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu;

3.plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor etc;

4.retragerea de numerar din conturi;

5.transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate;

6.depunerea de numerar în automate.

 • Art. 6

Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

 • Art. 7

Persoanele care au organizate mai multe casierii aplică plafonul pentru fiecare casierie în parte.

(La fel şi sedii secundare cu casierie proprie)

 • Art. 9

Regulile se aplică şi pentru facturarea storno pentru care trebuie restituite sumele (în cazul în care restituirea este către persoane fizice şi este mai mare de 10.000 lei se poate face numerar dacă persoana declară că nu are cont bancar deschis).

 • Art. 10

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice (altele decât cele autorizate de BNR sau alte instituţii) se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei / tranzacţie.

Sunt interzise încasări şi plăţi fragmentate în numerar pentru tranzacţii mai mari de 50.000 lei

 • Art. 11

Se interzice: băncilor, Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit etc. (alte instituţii reglementate) să elibereze sume în numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoană şi tranzacţie (cu excepţia art. 5).

De asemenea este interzisă fragmentarea operaţiunilor de mai sus.

 • Art. 11 alin. (3)

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina

Limita plafon zilnic

Articol scris in data de: 2015-11-03 15:04:57În data de 09 aprilie 2015, s-a publicat Legea 70/2015 cu intrare în vigoare a articolului 1 de la 09.05.2015.

Aceasta stipulează:

-1 alin (1) „Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.”

-1 alin (3) „Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.”

Prin excepţie se pot efectua:

1.Încasări de la o persoană prevăzută la art. 1 alin (1), în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană.

Comentariu:

1.Am două facturi emise de 2000 lei şi 2500 lei către un client. Pot să le încasez într-o zi.

2.Am facturi emise de 4000 lei, 3000 lei, 4000 lei, 2000 lei către clienţi diferiţi. Pot să le încasez într-o zi.

3.Magazinele de tip cash & carry pot încasa în limita unui plafon zilnic 10.000 lei de la o persoană.

4.Plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană dar nu mai mult de 10.000 lei.

Comentariu:

1.Pot plăti un furnizor 5000 lei / zi (două facturi de 2500 lei şi 2500 lei).

2.Nu pot plăti furnizori în total mai mult de 10.000 lei / zi.

3.Plăţi către cash & carry 10.000 lei / zi.

4.Plăţi din avans spre decontare în limita unui plafon zilnic de 5000 lei / persoană care a primit avans spre decontare.

        -3 alin (2) sunt interzise încasările fragmentate în numerar pentru facturile mai mari de 5000 lei (respectiv cash & 10.000 lei)

Este interzisă de asemenea fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau prestări de servicii a căror valoare este mai mare de 5000 lei (respectiv 10.000 lei).

       -3 alin. (3) sunt interzise plăţile fragmentate în numerar pentru facturi mai mari de 5000 lei (respectiv 10.000 lei cash & carry). Suma ce depăşeşte plafonul se poate plăti prin bancă (sau alte instrumente).

       -3 alin. (4) sumele aferente avansurilor spre decontare intră în plafonul zilnic.

      -4 persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot încasa de la persoane fizice, cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi, alte finanţări, livrări de bunuri şi prestări de servicii, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / persoană.

Încasările de mai sus, dacă au valoare mai mare de 10.000 lei, este interzisă încasarea fragmentată (diferenţa trebuie prin bancă).

Fac excepţie de la prevederile de mai sus plăţile în rate.

Aceleaşi reguli de mai sus se aplică şi pentru plăţile către persoane fizice.

 • Art. 5


Plafonul limită nu se aplică:

1.depunerea de numerar în conturi;

2.plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu;

3.plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor etc;

4.retragerea de numerar din conturi;

5.transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate;

6.depunerea de numerar în automate.

 • Art. 6


Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

 • Art. 7


Persoanele care au organizate mai multe casierii aplică plafonul pentru fiecare casierie în parte.

(La fel şi sedii secundare cu casierie proprie)

 • Art. 9


Regulile se aplică şi pentru facturarea storno pentru care trebuie restituite sumele (în cazul în care restituirea este către persoane fizice şi este mai mare de 10.000 lei se poate face numerar dacă persoana declară că nu are cont bancar deschis).

 • Art. 10


Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice (altele decât cele autorizate de BNR sau alte instituţii) se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei / tranzacţie.

Sunt interzise încasări şi plăţi fragmentate în numerar pentru tranzacţii mai mari de 50.000 lei

 • Art. 11


Se interzice: băncilor, Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit etc. (alte instituţii reglementate) să elibereze sume în numerar peste plafonul stabilit pe fiecare persoană şi tranzacţie (cu excepţia art. 5).

De asemenea este interzisă fragmentarea operaţiunilor de mai sus.

 • Art. 11 alin. (3)


Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.
 • Categorii spețe

 • Afișare alerte fiscale

 • Afisare postari blog

 • Sortează după