Noutati legislative, in vigoare de la data de 21 septembrie 2021 privind concediile si indemnizatiile

Articol scris in data de: 22 Septembrie 2021

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina vor completa o declaratie pe propria raspundere, pe care o vor depune la:

a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.

Declaratia se va pastra de catre acestia si se prezinta organelor de control.

 

Model declaratie:

(Anexa nr. 71 la norme)

 

DECLARATIE

Subsemnatul (a),………., cetatean………., nascut (a) la data de………. in localitatea………., domiciliat (a) in………., str……….. nr……….., bl……….., sc……….., et……….., ap……….., sectorul/judetul………., posesor (posesoare) al/a………., seria………. nr……….., eliberat (a) de………. la data de………., cod numeric personal………., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:

□ instituirea masurii carantinei in perioada . . . . . . . . . . este ca urmare a deplasarii mele in interes personal din data de . . . . . . . . . . intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, respectiv in . . . . . . . . . .;

□ instituirea masurii carantinei in perioada . . . . . . . . . . nu este ca urmare a deplasarii mele in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen.

Declarant
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele si semnatura)
Data
. . . . . . . . . .

 

close

Fii la curent cu ultimele noutăți fiscale!

- Alerte Fiscale - Ultimele modificări în legislatia fiscală!
- Spețe din domeniile contabilitate, fiscalitate si resurse umane!

Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 22/09/2021.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta

Noutati legislative, in vigoare de la data de 21 septembrie 2021 privind concediile si indemnizatiile

Articol scris in data de: 2021-09-22 10:12:00

Autor: Mariana Bunta

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 1.898/855/2021 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 15/2018/1.311/2017, persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina vor completa o declaratie pe propria raspundere, pe care o vor depune la:

a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva;

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical.

Declaratia se va pastra de catre acestia si se prezinta organelor de control.

 

Model declaratie:

(Anexa nr. 71 la norme)


 

DECLARATIE


Subsemnatul (a),.........., cetatean.........., nascut (a) la data de.......... in localitatea.........., domiciliat (a) in.........., str........... nr..........., bl..........., sc..........., et..........., ap..........., sectorul/judetul.........., posesor (posesoare) al/a.........., seria.......... nr..........., eliberat (a) de.......... la data de.........., cod numeric personal.........., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca:

□ instituirea masurii carantinei in perioada . . . . . . . . . . este ca urmare a deplasarii mele in interes personal din data de . . . . . . . . . . intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen, respectiv in . . . . . . . . . .;

□ instituirea masurii carantinei in perioada . . . . . . . . . . nu este ca urmare a deplasarii mele in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent inalt patogen.

Declarant
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele si semnatura)
Data
. . . . . . . . . .

 
  • Categorii spețe

  • Afișare alerte fiscale

  • Afisare postari blog

  • Sortează după