Ajustare situatii financiare an 2019

Articol publicat in data de: 08 Mai 2020
Categorii: Contabilitate
 

Situatie de fapt:

Firma A lucreaza in domeniul constructiilor si a avut o inspectie de la Curtea de Conturi care a dat ca masura recuperarea unor sume facturate in cursului 2019. Firma este in procedura de intocmire si aprobare situatii financiare pe anul 2019.

Intrebare:

Trebuie ajustate situatiile financiare aferente anului 2019 (daca trebuie stornate veniturile aferente anului 2019), tinand cont ca termenul de solutionare a masurii dispuse de Curtea de Conturi este dupa termenul de depunere al situatiilor financiare la ANAF?

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne sprijiniti prin a ne transmite opinia dvs. cu privire la implicatiile contabile si fiscale ce decurg din situatia prezentata.

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Conform prevederilor contabile in vigoare, evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantulu

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de May 8, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Ajustare situatii financiare an 2019

Articol scris in data de: 08 Mai 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

Firma A lucreaza in domeniul constructiilor si a avut o inspectie de la Curtea de Conturi care a dat ca masura recuperarea unor sume facturate in cursului 2019. Firma este in procedura de intocmire si aprobare situatii financiare pe anul 2019.

Intrebare:

Trebuie ajustate situatiile financiare aferente anului 2019 (daca trebuie stornate veniturile aferente anului 2019), tinand cont ca termenul de solutionare a masurii dispuse de Curtea de Conturi este dupa termenul de depunere al situatiilor financiare la ANAF?

Avand in vedere cele de mai sus, va rugam sa ne sprijiniti prin a ne transmite opinia dvs. cu privire la implicatiile contabile si fiscale ce decurg din situatia prezentata.

Raspuns

Conform prevederilor contabile in vigoare, evenimentele care apar dupa data bilantului pot furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni etc.) care au existat la data bilantului.

Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. Prin autorizarea situatiilor financiare anuale se intelege aprobarea acestora de care consiliul director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizarii entitatii, in vederea inaintarii lor spre aprobare.

Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate evenimentele ce au loc pana la data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele evenimente au loc dupa declararea publica a profitului sau a altor informatii financiare selectate.

Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare datei bilantului:

a) Cele care fac dovada conditiilor care au existat la data bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale; si

b) Cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior datei bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.

In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.

Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor financiare si care impun ajustarea de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale financiare sau recunoasterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmatoarele:

a) Solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la data bilantului. Entitatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu, sau recunoaste un nou provizion. Ca urmare, entitatea nu prezinta o datorie contingenta;

b) Falimentul unui client, survenit ulterior datei bilantului, confirma de obicei ca la data bilantului exista o pierdere aferenta unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale;

c) Descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile financiare anuale sunt incorecte;

d) Vanzarea stocurilor dupa perioada de raportare poate fi o proba a valorii realizabile nete la finalul perioadei de raportare;

e) Determinarea ulterioara perioadei de raportare a costului activelor cumparate sau a incasarilor din activele vandute inainte de finalul perioadei de raportare (de exemplu, reduceri comerciale si financiare acordate, respectiv primite, dupa încheierea exercitiului financiar);

f) Determinarea ulterioara perioadei de raportare a valorii primelor si a altor drepturi cuvenite angajatilor pentru exercitiul financiar incheiat, daca entitatea are obligatia de a plati aceste sume.

In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei bilantului.

Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului care nu conduce la ajustarea situatiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere.

Daca o entitate primeste, ulterior datei bilantului, informatii despre conditiile ce au existat la data bilantului, entitatea trebuie sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste conditii, in lumina noilor informatii.

Atunci evenimentele ulterioare datei bilantului care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor.

In consecinta, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente ulterioare datei bilantului:

a) Natura evenimentului; si

b) O estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

Astfel, in cazul de fata, intelegem ca Societatea a fost supusa unui control din partea Curtii de Conturi care s-a incheiat cu dispunerea unor masuri de corectie care au ca termen de solutionare, dupa data depunerii situatiilor financiare.

Intelegem ca aceste masuri de corectie au legatura cu recuperarea unor sume facturate in cursului anului 2019. Din informatiile puse la dispozitie nu ne este clar care este motivul pentru dispunerea acestor masuri, intrucat dumneavoastra mentionati atat de recuperarea unor sume facturate in cursul anului 2019 cat si de stornarea unor venituri aferente anului 2019.

In cazul in care prin realizarea acestor masuri, sunt afectate veniturile inregistrate de societate in anul 2019, fie in sens pozitiv, fie in sens negativ, potrivit reglementarilor contabile in vigoare, acestea sunt considerate evenimente ulterioare datei bilantului, atat timp cat aceste informatii sunt cunoscute intre data bilantului (31.12.2019) si data la care situatiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere (presupunem luna mai, intrucat ati mentionat ca sunteti in proces de intocmire si depunere).

Ca urmare societatea va realiza aceste corectii in situatiile financiare incheiate la 31.12.2019, chiar daca informatiile cu privire la profit sau venituri au fost facute publice.

De asemenea, dorim sa mentionam ca potrivit OUG nr.48/ 2020, termenul de depunere a situatiilor financiare a fost prelungit pana la 31.07.2020, pentru contribuabilii care aveau ca obligatie sa depuna situatiile financiare in termen de 150 de zile de la data incheierii exercitiului financiar, adica pana pe 29.05.2020.

Din punct de vedere fiscal vor exista urmatoarele implicatii pentru aplicarea masurilor de corectie impuse de Curtea de Conturi pentru veniturile realizate in cursul anului 2019, in functie de natura persoanei impozabile:

1. Platitor de impozit pe profit: depunerea unei rectificative la declaratia anuala – D101privind impozitul pe profit si rectificarea impozitului pe profit conform calcului rezultat dupa realizarea corectiilor.

2. Platitor de impozit pe veniturile microrintreprinderilor: prin depunerea uneia sau mai multor Declaratii rectificative 710 pentru impozitul pe veniturile microintreprinderii declarat prin formularul – 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, in functie de trimestrele in care sunt inregistrate acele venituri care trebuie corectate prin masurile impuse de Curtea de Conturi.

3. Platitor de TVA – in situatia in care se impune corectia unor facturi de vanzare/prestari servicii, fie prin stornarea unor facturi, fie prin emiterea unor noi facturi, acestea vor fi inregistrate in Decontul de taxa pe valoarea adaugata  – declaratia 300 din luna in care ati efectua acele corectii (luna curenta), la randul 16 Regularizari taxa colectata.

In situatia in care in urma realizarii acestor masuri de corectie, rezulta un impozit pe venit sau un impozit pe profit de plata, Societatii i se vor calcula penalitati si dobanzi de intarziere.

In ceea ce priveste TVA-ul inregistrat in decontul lunii curente,, in functie de pozitia Societatii in luna respectiva va fi un TVA de plata sau de recuperat.

Totusi, atentie ca in situatia unui control  din partea autoritatii fiscale, exista posibilitatea ca in cazul in care in urma acestor corectii rezulta un TVA de colectat, autoritatea fiscala sa va calculeze penalitati si dobanzi de intarziere pentru acea valoare, intrucat ati fi avut obligatia sa inregistrati/platiti acel TVA la momentul exigibilitatii acesteia.

Reglementare:

OMFP 1802/2014

pct.71-74