Modificari legislative – Notificarea angajatorului cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate a salariatilor

Articol publicat in data de: 05 Aprilie 2022
Categorii: Resurse Umane
 

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 05.04.2022 a aparut Legea nr. 76/2022 pentru pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Raspuns

Astfel, la articolul 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: „(5) In termenul prevazut la alin. (4), casa teritoriala de pensii emitenta comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.”

Tot din art. 106 al Legii nr. 263/2010, retinem ca, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii cu privire la solicitatea pensiei, iar decizia casei teritoriale de pensii se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii. Dar, iata ca odata cu data intrarii in vigoare a legii nr. 76/2022 de completare a legii nr. 263/2010 si anume, data de 08.04.2022, casele teritoriale de pensii vor trimite notificari si angajatorilor, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziilor de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate ale salariatilor. Notificarile vor fi trimise pe adresele de e-mail ale angajatorilor asa cum le-au declarat acestia prin declaratia 112.

In baza deciziilor primite de la casele teritoriale de pensii, contractele de munca ale salariatilor vor inceta de drept la data comunicarii deciziei de:

 • pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III,
 • pensie anticipate partiale,
 • pensiei anticipate,
 • pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Dar, sa un uitam si faptul ca, contractele de munca inceteaza de drept si:

 • la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II,
 • la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani.

De retinut: Pentru situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare (art. 56 alin. 2 din Codul Muncii).

 

Reglementare:

 • Legea nr. 76/2022
 • Art. 56 alin. (1) lit. c) si art. 56 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii

Modificari legislative – Notificarea angajatorului cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate a salariatilor

Articol scris in data de: 2022-04-05 23:47:12

Autor: Mariana Bunta

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 din 05.04.2022 a aparut Legea nr. 76/2022 pentru pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Raspuns

Astfel, la articolul 106 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: „(5) In termenul prevazut la alin. (4), casa teritoriala de pensii emitenta comunica angajatorului o informare cu privire la emiterea deciziei de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate. Informarea va cuprinde numele si prenumele persoanei, tipul deciziei de pensionare, precum si data emiterii acesteia.”

Tot din art. 106 al Legii nr. 263/2010, retinem ca, admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii cu privire la solicitatea pensiei, iar decizia casei teritoriale de pensii se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii. Dar, iata ca odata cu data intrarii in vigoare a legii nr. 76/2022 de completare a legii nr. 263/2010 si anume, data de 08.04.2022, casele teritoriale de pensii vor trimite notificari si angajatorilor, in termen de 5 zile de la data emiterii deciziilor de pensionare pentru limita de varsta, anticipata, anticipata partiala sau de invaliditate ale salariatilor. Notificarile vor fi trimise pe adresele de e-mail ale angajatorilor asa cum le-au declarat acestia prin declaratia 112.

In baza deciziilor primite de la casele teritoriale de pensii, contractele de munca ale salariatilor vor inceta de drept la data comunicarii deciziei de:

 • pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III,
 • pensie anticipate partiale,
 • pensiei anticipate,
 • pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare.

Dar, sa un uitam si faptul ca, contractele de munca inceteaza de drept si:

 • la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II,
 • la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani.

De retinut: Pentru situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii, constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare (art. 56 alin. 2 din Codul Muncii).

 

Reglementare:

 • Legea nr. 76/2022
 • Art. 56 alin. (1) lit. c) si art. 56 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
Distribuie pagina
Mariana Bunta

Articol scris de catre Mariana Bunta, in data de 05/04/2022.

Pot spune despre mine că domeniul resurselor umane și activitățile adiacente acestuia reprezintă un real interes și pasiune, acest lucru dovedindu-se și din experiența de peste 17 ani pe care o am în acest domeniu, mai ales în firme de producție sau în firme de contabilitate.

Vezi toate articolele scrise de Mariana Bunta