Reevaluare mijloace fixe – tratament fiscal

Articol publicat in data de: 06 Aprilie 2020
Categorii: Impozitul pe profit
 

Situatie de fapt:

Societatea detine o imobilizare corporala care este la a doua reevaluare.

Avem urmatoarea situatie:

– Valoare contabila N 15,000,000
– Surplus din reevaluare 8,000,000
– Valoare justa N 23,000,000
– Amortizare cumulata N si N+1 9,000,000
– Valoare contabila neta N+1 14,000,000
– Valoare justa reevaluare la N+1 11,000,000
– Diferenta negativa din reevaluare 3,000,000

Intrebare:

1. Avand o depreciere a activului cu 3 mil lei, amortizarea calculata la noua valoare de 11 mil lei este deductibila fiscal?

Daca nu, la ce valori calculez amortizarea contabila si cea fiscala; ce e deductibil sau nu din cele doua valori?

2. Operand in contul 105 scaderea de 3 mil ce se va intampla cu soldul de 2 mil lei ramas?

Daca se trece pe cheltuiala, este nedeductibila fiscal?

3. Ce se intampla cu sumele transferate pana la reevaluarea din anul N+1 in contul 1175?

4. Daca in patrimoniul societatii sunt imobilizari corporale cu ani diferiti de punere in functiune, iar unele sunt reevaluate iar altele la costul istoric, se poate pentru cele reevaluate trece la modelul bazat pe cost? Conform OMFP toata clasa de imobilizari trebuie sa fie evaluata fie la cost, fie la valoarea justa, insa in cazul acesta ce se poate face?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari, de regula, realizate de evaluatori autorizati.

La ree

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de April 6, 2020.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Reevaluare mijloace fixe – tratament fiscal

Articol scris in data de: 06 Aprilie 2020

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

Societatea detine o imobilizare corporala care este la a doua reevaluare.

Avem urmatoarea situatie:

– Valoare contabila N 15,000,000
– Surplus din reevaluare 8,000,000
– Valoare justa N 23,000,000
– Amortizare cumulata N si N+1 9,000,000
– Valoare contabila neta N+1 14,000,000
– Valoare justa reevaluare la N+1 11,000,000
– Diferenta negativa din reevaluare 3,000,000

Intrebare:

1. Avand o depreciere a activului cu 3 mil lei, amortizarea calculata la noua valoare de 11 mil lei este deductibila fiscal?

Daca nu, la ce valori calculez amortizarea contabila si cea fiscala; ce e deductibil sau nu din cele doua valori?

2. Operand in contul 105 scaderea de 3 mil ce se va intampla cu soldul de 2 mil lei ramas?

Daca se trece pe cheltuiala, este nedeductibila fiscal?

3. Ce se intampla cu sumele transferate pana la reevaluarea din anul N+1 in contul 1175?

4. Daca in patrimoniul societatii sunt imobilizari corporale cu ani diferiti de punere in functiune, iar unele sunt reevaluate iar altele la costul istoric, se poate pentru cele reevaluate trece la modelul bazat pe cost? Conform OMFP toata clasa de imobilizari trebuie sa fie evaluata fie la cost, fie la valoarea justa, insa in cazul acesta ce se poate face?

Raspuns

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari, de regula, realizate de evaluatori autorizati.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din urmatoarele moduri:

a) Recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosita, in cazul in care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) Eliminata din valoarea contabila bruta a activului si valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a Aceasta metoda este deobicei folosita, pentru mijloace fixe care sunt reevaluate la valoarea lor de piata.

Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu exercitiul financiar urmator, celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare exercitiu financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizarilor respective.

Astfel valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia determinata in urma reevaluarii.

1. Din informatiile puse la dispozitie, intelegerea noastra este urmatoarea:

– In anul Anul N

Valoarea contabila neta15.000.000 lei(Valoarea bruta contabila - Amortizarea cumulata pana la data reevaluarii)Deducem ca s-a ales metoda prezentarii activului la valoarea justa prin anularea amortizarii
Valoare justa23.000.000 leiValoare conform Raport de reevaluareCont contabil 21X
Surplus din reevaluare8.000.000 leiCont contabil 105

Din informatiile puse la dispozitie, presupunem ca metodologia de reevaluare adoptata este cea bazata pe valorea neta, respectiv la fiecare reevaluare, amortizarea calculata este eliminata din valoarea bruta a activului.

Astfel, presupunem ca valoarea amortizarii inregistrata pana la sfarsitul anului N, moment cand are loc prima reevaluare, a fost anulata din valoarea bruta contabila a activului imobilizat prin nota contabila:

281X Amortizarea imobilizarilor corporale = 21X Imobilizare corporala

Si valoarea amortizarii cumulate de 9.000.000 lei de fapt  se refera la anul N+1

– In anul N+1

Amortizarea cumulata9.000.000 leiAmortizarea inregistrata pana la sfarsitului anului N+1 - cont contabil 281xValoare ce va fi anulata din valoarea bruta a activului avuta la sfarsitul anului N+1 inainte de reevaluare.
Valoare contabila neta14.000.000 lei
(23.000.000 lei - 9.000.000 lei)
(Valoarea bruta contabila - Amortizarea cumulata pana la data reevaluarii)Deducem ca s-a ales metoda prezentarii activului la valoarea justa prin anularea amortizarii
Valoare justa11.000.000 leiValoare conform Raport de reevaluare pentru anul N+1Cont contabil 21X
Diferenta negativa din reevaluare3.000.000 leiValoare ce va fi inregistrata in contul 105 Valoare va fi atribuita activului imobilizat, reevaluat in anul N, atat timp cat in detalierea contului contabil 105 se regaseste doar surplusul din reevaluare aferent aceluiasi activ.

Astfel in baza celor de mai sus, se vor avea in vedere urmatoarele:

i) Din punct de vedere contabil:

La sfarsitul anului N+1:

– Contul contabil 21X va avea valoarea de 11.000.000 lei

– Contul contabil 281X va avea valoarea de 0 lei

– Contul contabil 105 va avea valoarea de 5.000.000 lei (desi din enuntul intrebarii nr.3 reiese ca acest cont ar avea soldul 2.000.000 lei)

Astfel incepand cu anul N+2 Societatea va calcula amortizarea contabila pornind de la noua valoare justa (11.000.000 lei) stabilita conform raportului, pe durata ramasa de amortizat.

Valoarea cheltuielilor cu amortizarea contabila sunt considerate cheltuieli nedeductibile fiscal la calcul impozitului pe profit.

ii) Din punct de vedere fiscal:

Presupunem ca Societatea detine o evidenta a mijloacelor fixe atat din punct de vedere fiscal cat si din punct de vedere contabil (Registrul mijloacelor fixe contabil si fiscal) si ca aceasta a optat pentru aceeasi durata de viata pentru ambele evidente.

Potrivit prevederilor fiscale in vigoare, in valoarea fiscala  se includ si reevaluarile contabile efectuate potrivit legii. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale mijloacelor fixe amortizabile care determina o descrestere a valorii acestora sub costul de achizitie, de productie sau al valorii de piata a mijloacelor fixe,valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijlloacelor fixe amortizabile se recalculeaza pana la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizitie/productie sau a valorii de piata a mijloacelor fixe.

In cazul de fata, in anul N+1 in urma reevaluari a rezultat o descrestere a valorii mijlocului fix si ca urmare din punct de vedere fiscal nu se va opera aceasta descrestere, valoarea fiscala a mijlocului fix ramanand aceeasi ca inainte de realizarea reevaluarii anului N+1, adica 23.000.000 lei. Valoarea amortizarii fiscale lunare in anul N+2 pana la sfarsitul perioadei de amortizare va trebui sa fie egala cu valoarea amortizarii fiscale inregistrata inainte de cea de  a 2 reevaluare.

Din aceasta cauza, valoarea amortizarii fiscale si cea contabile vor diferi, evidenta ce va trebui reflectata in Registrul mijloacelor fixe contabil si Registrul mijloacelor fixe fiscal. Amortizarea fiscala este o deducere fiscala la calcul impozitului pe profit.

2. In cazul in care in contul 105 este evidentiat doar surplusul din reevaluare a unui singur mijloc fix, in anul N+1 se va inregistra descresterea de valoare rezultata in urma reevaluarii in contul 105.

Din informatiile puse la dispozitie, intelegem ca in anul N in contul 105 creditor era inregistrata suma de 8.000.000 lei, iar in anul N+1 descresterea inregistrata in urma reevaluarii este de 3.000.000 lei si soldul creditor al contului 105 la sfarsitul anului N+1 este de 2.000.000 lei. Bazandu-ne si pe informatiile din intrebarea nr.3, presupunem ca diferenta de 3.000.000 lei a fost transferat pana la realizarea reevaluarii din anul N+1 in contul contabil 1175 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

Reglementarile contabile in vigoare, mentioneaza ca nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care reprezinta un castig efectiv realizat.

Astfel surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentand suplusul realizat din rezerve din reevaluare), atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat, la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea o parte din castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de entitate.

In acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului.

In cazul de fata, diferenta ramasa de 2.000.000 lei din contul 105, se va transfera in contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentand suplusul realizat din rezerve din reevaluare fie pe masura amortizarii mijlocului fix pe durata ramasa de amortizare fie la scoaterea din evidenta a mijlocului fix.

Din punct de vedere fiscal, rezervele care sunt deduse la calcul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe. Adica sunt considerate elemente similare veniturile si sunt luate in calcul la determinarea profitului impozabil.

In situatia de fata, din punct de vedere fiscal, valoarea fiscala ramane neschimbata si in evidenta extrabilantiera valoarea fiscala a bunului este de 23.000.000 lei iar suplusul din reevaluare este cel inregistrat la sfarsitul anului N din care s-a scazut valoarea aferenta amortizarii fiscale inregistrata in perioada N+1. Pentru diferenta ramasa de rezerva, se va impozita concomitent cu deducerea amortizarii fiscale.

Mentionam ca incepand cu anul N+2 Societatea va inregistra o valoare a rezervei din reevaluare din punct de vedere contabil diferita de cea determinata in scop fiscal in evidenta fiscala extrabilantiera. Adica valoarea ce se transfera in 1175 Rezultatul reportat reprezentand suplusul realizat din rezerve din reevaluare inregistrata in evidentele contabile va fi mai mica decat valoarea inregistrata in evidenta fiscala ce va fi considerata element similar venitului.

3. Intelegem ca rezervele din reevaluare au caracter nedistribuibil, insa in ceea ce priveste sumele transferate in contul 1175 Rezultatul reportat reprezentand suplusul realizat din rezerve din reevaluare inregistrata in evidentele contabile, reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, nu prevad restrictii cu privire la repartizare. Astfel ca repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. si se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4. Reevaluarea se aplica simultan asupra intregii categorii din care face parte imobilizarea corporala, pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelelate active din categoria din care face parte trebuie reevaluate, indiferent de momentul cand mijloacele fixe au fost puse in functiune sau indiferent de durata de viata, daca acestea fac parte din aceeasi clasa/categorie..

Recomandam Societatii, sa decida care este politica contabila privind evidentierea mijloacelor fixe ( la cost sau la valoarea justa) si in functie de aceasta sa recurga la corectarea erorilor in ceea ce priveste evidentierea corecta a mijloacelor fixe. Corectarea erorilor se va face atat din punct de vedere contabil cat si fiscal.

Reglementare:

Codul Fiscal
– Art.19, art. 26 si Normele de aplicare ale acestora.

OMFP 1802/2014

– Pct. 99-116, pct. 423