Regularizari taxe vamale si TVA aferent import de bunuri din anii precedenti – Tratament fiscal

Articol publicat in data de: 04 Decembrie 2019
Categorii: TVA
 

Situatie de fapt:

S-a primit in cursul lunii octombrie 2019 – de la vama – o decizie de impunere cu sume reprezentand TVA si taxe vamale de plata aferente unor importuri din anii precedenti.

Intrebare:

1. Cum se inregistreaza si unde se declara TVA?

2. Taxa vamala – fiind aferenta unor operatiuni care au avut loc in anii precedenti – o consider nedeductibila?

3. Daca inregistram si valoarea TVA pe cheltuiala – nu mai solicitam deducerea ei (fiind o suma relativ mica) – riscam vreo amenda?

Raspuns partial - Testează gratuit timp de 7 zile!

1. Potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, pentru exercitarea dreptului de deducere, in cazul taxei achitata pentru importul de bunuri, persoana impozabila tr

Înregistrează-te pentru răspunsul complet

● Alerte Fiscale
● Acces la baza de date de spețe din toate domeniile de activitate
● Răspundem la orice speță din domeniile fiscalitate, contabilitate și resurse umane
● Dăm răspunsuri personalizate pentru fiecare situație în parte
● Interpretam legislația în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor
● Ai siguranță în relația cu autoritățile
● Te asiguri ca ești în legalitate

Distribuie pagina
Simona Jurescu

Articol scris de catre Simona Jurescu, in data de December 4, 2019.

In anul 2002 ca urmare a dezvoltarii constante a societatii de contabilitate SC Excelcont SRL, apare oportunitatea infiintarii unei sucursale in Timisoara. Din acel an sucursala din Timisoara este condusa si organizata de doamna Jurescu Simona.

Vezi toate articolele scrise de Simona Jurescu

Regularizari taxe vamale si TVA aferent import de bunuri din anii precedenti – Tratament fiscal

Articol scris in data de: 04 Decembrie 2019

Autor: Simona Jurescu

Situatie de fapt:

S-a primit in cursul lunii octombrie 2019 – de la vama – o decizie de impunere cu sume reprezentand TVA si taxe vamale de plata aferente unor importuri din anii precedenti.

Intrebare:

1. Cum se inregistreaza si unde se declara TVA?

2. Taxa vamala – fiind aferenta unor operatiuni care au avut loc in anii precedenti – o consider nedeductibila?

3. Daca inregistram si valoarea TVA pe cheltuiala – nu mai solicitam deducerea ei (fiind o suma relativ mica) – riscam vreo amenda?

Raspuns

1. Potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, pentru exercitarea dreptului de deducere, in cazul taxei achitata pentru importul de bunuri, persoana impozabila trebuie sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana in contul sau.

Prin actul constatator emis de organele vamale se intelege documentul pentru regularizarea situatiei, emis inclusiv ca urmare a unui control vamal.

Astfel in situatia de fata, TVA de plata inscrisa in actul constator pentru regularizarea situatiei va fi dedus de Societatea X dupa efectuarea platii taxei pe valoare adaugata catre autoritatea vamala.

Ulterior efectuarii platii, aceasta se inregistreaza ca si taxa dedusa in jurnalul de cumparari si va fi inscrisa in Declaratia 300- Decont de taxa pe valoare adaugata, la randul 34.

In ceea ce priveste monografia contabila, taxa pe valoare adaugata, inscrisa in decizia emisa de autoritatea vamala pentru importurile efectuate in anii precedenti este:

4426 TVA deductibil = 5121  Conturi la banci in lei

2. In functie de politica contabila a societatii, inregistrarea taxelor vamale aferente importurilor efectuate in anii precedenti, presupune corectarea erorilor semnificative sau nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente. Astfel:

i) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat (contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”), sau

ii) Erorile nesemtificative aferente exercitiilor financiare precedente se corecteaza, de asemenea pe seama rezultatului reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si pierdere.

Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu influenteze informariile financiar contabile. Analizarea daca o eroare este semnificativa sau nu, se efectueaza in context, avand in vedere natura sau valoarea individuala ori cumulata a elementelor

Ca urmare, taxele vamale stabilite suplimentar de plata in decizia emisa de autoritatea vamala pentru importurile efectuate in anii precedenti, vor fi inregistrate in contul 446 “Alte taxe, impozite si varsaminte asimilate”, urmand ca apoi sa fie trecute fie in rezultatul reportat fie in contul de profit si pierdere curent.

Ulterior, in functie de politica contabila a societatii cu privire la corectarea erorilor contabile, va rugam sa aveti in vedere ca in cazul in care rezultatul reportat va fi afectat, atunci Societatea X va trebui sa rectifice calcul impozitului pe profit declarat in anii anteriori prin Declaratia 101.

Indiferent de modalitatea de corectare a erorii contabile, cheltuiala cu taxele vamale nu va fi considerata nedeductibila la calcul impozitului pe profit.

3. Potrivit principiului prudentei din reglementarile contabile in vigoare, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei nu permite, de exemplu, supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

Astfel recomandam respectarea principiilor contabile in ceea ce priveste incadrarea si inregistrarea corecta a elementelor de active si cheltuieli si in cazul deciziei emisa de autoritatea vamala cu privire la taxe vamale si tva de plata suplimentar.

De asemenea, legea contabilitatii, prevede ca raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine.

Iar in cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii membre CECCAR, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora potrivit legii si prevederilor contractuale. Nerespectarea acestor prevederi, se pedepseste cu amenda intre 1000-10.000 lei.

De altfel,  prevederilor fiscale in vigoare prevad ca in cazul cheltuielile generate de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a aplicarii prevederilor titluli VII Taxa pe valoare adaugata din Codul fiscal, in situatia in care taxa pe valoarea adaugata este aferenta unor bunuri sau servicii achizitionate in scopul desfasurarii activitatii economice, acestea sunt considerate cheltuieli deductibile la calcul impozitului pe profit.

Astfel in situatia in care societatea decide inregistrarea TVA platita conform deciziei de regularizare emisa de autoritatea vamala pentru importurile efectuate in anii trecuti pe cheltuiala, aceasta va fi considerata o cheltuiala deductibila la calcul impozitului pe profit.

Reglementare:

Codul Fiscal

Art. 299, alin(1), c) si Normele de aplicare

OMFP 1802/2014

punctul 51, 67 si 68

Legea contabilitatii 82/1991

art.10, 41, 42.